CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Xét duyệt đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 6 năm 2017
   Ngày 03/11/2017, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và kinh phí đề án của các doanh nghiệp tham gia “Chương trình KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020” đợt 6 năm 2017 với nội dung: các hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn hợp quy, …. Ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN chủ trì Hội đồng xét duyệt.
   Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề án của các đơn vị tham gia, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 14 đơn vị (trong tổng số 15 đơn vị) tham gia xét duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 331 triệu đồng, cụ thể như sau:
1. Công ty Cổ phần Cảng Đông Xuyên với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ cung ứng cầu cảng. Nội dung được hỗ trợ là: Đào tạo ISO 9001:2015 và tái chứng nhận hệ thống ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007;
2. Công ty Cổ phần Tàu Dịch vụ Dầu khí HD Marine với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ du lịch, khai thác đá, cát. Nội dung được hỗ trợ là: Giám sát hệ thống ISO 9001:2008 (lần 2);
3. Công ty TNHH Du lịch, Sản xuất Thương mại Hương Phong với lĩnh vực hoạt động chính là: Hoàn thiện công trình xây dựng. Nội dung được hỗ trợ là: Tư vấn chứng nhận hệ thống ISO 9001:2015;
4. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Phương Nam với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ bảo vệ. Nội dung được hỗ trợ là: Giám sát ISO 9001:2008 (lần 1);
5. Công ty TNHH Khí công nghiệp Hải Yến với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất kinh doanh khí CNG, Oxygen, Nitrogen.... Nội dung được hỗ trợ là: Giám sát ISO 9001:2008 (lần 2);
6. Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Bộ MICCO với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất kinh doanh sản phẩm nổ, dịch vụ nổ. Nội dung được hỗ trợ là: Tái chứng nhận hệ thống ISO/IEC 17025:2005 và tư vấn chứng nhận hệ thống ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007;
7. Công ty Cổ phần Liên hợp Mê Kông với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất cáp ép. Nội dung được hỗ trợ là: . Đào tạo ISO 9001:2015 và tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007;
8. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Huy Bảo với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất phân bón. Nội dung được hỗ trợ là: Đào tạo ISO 9001:2015; Tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015; Tư vấn chứng nhận GlobalGAP và Tư vấn chứng nhận USDA Organic;
9. Công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất kinh doanh sản phẩm bột mì. Nội dung được hỗ trợ là: Giám sát duy trì hệ thống ISO 9001, FSSC 22000, HACCP (lần 1); Giám sát duy trì hệ thống ISO 14001 (lần 1);
10. Công ty Cổ phần LDT với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn. Nội dung được hỗ trợ là: Tái chứng nhận hệ thống ISO/IEC 17025:2005;
11. Công ty Cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất kinh doanh bao bì… Nội dung được hỗ trợ là: Đào tạo nhận thức và yêu cầu đối với ISO 9001:2015; Đào tạo nhận thức và yêu cầu đối với ISO 14001:2015 và đánh giá tái chứng nhận hệ thống ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007;
12. Công ty Cổ phần thép Pomina 2 với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất kinh doanh thép xây dựng. Nội dung được hỗ trợ là: Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy cho 02 sản phẩm;
13. Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất kinh doanh VLXD. Nội dung được hỗ trợ là: Tái chứng nhận ISO 9001:2015 và giám sát ISO 14001, OHSAS 18001;
14. Công ty TNHH thực phẩm Ngôi Sao Sáng với lĩnh vực hoạt động chính là: Nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Nội dung được hỗ trợ là: Tư vấn, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015;
(Theo Sở KH&CN)