CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Hướng dẫn viết báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021
   Ngày 27/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 419/SKHCN-TĐC về việc hướng dẫn viết báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021, nhằm hướng dẫn Quý doanh nghiệp viết báo cáo và đảm bảo thành phần hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia. Cụ thể xem chi tiết đính kèm:
- Công văn số 419/SKHCN-TĐC
- Các tiêu chí Giải thưởng chất lượng quốc gia
- Mẫu Báo cáo tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia
Chi cục TĐC