CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Mời các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014
    Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và Quốc tế.
Hình thức khen thưởng của GTCLQG được quy định tại điều 7, Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 gồm:
  1. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.
  2. Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.
    Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia sẽ được đề cử tham gia Giải thưởng Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương.
    Tham gia GTCLQG nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ đó tìm ra những lĩnh vực cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về doanh nghiệp, được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp, được đưa lô gô (biểu trưng) miễn phí và được hỗ trợ quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên website của GTCLQG.
     Bên cạnh đó tổ chức, doanh nghiệp tham gia và đạt GTCLQG sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tham dự GTCLQG như sau:
+ Doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia: 25 triệu đồng/doanh nghiệp
+ Doanh nghiệp đạt giải bạc chất lượng quốc gia: 20 triệu đồng/doanh nghiệp.
    Với mục đích và ý nghĩa như trên, Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2014 (theo mẫu đính kèm).
     Để thuận tiện cho các tố chức, doanh nghiệp trong việc sắp xếp tham gia đồng thời đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ của giải thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014 như sau:
 
Stt
Nội dung công việc

Thời gian

1 Nhận đơn đăng ký tham gia GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp năm 2014 (05 bản đơn) Trước
20/4/2014
2 Đào tạo về nghiệp vụ và cách viết báo cáo GTCLQG năm  2014 Trong tháng 4/2014
3 Nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2014 Trước 01/6/2014
 
 
Mọi chi tiết về GTCLQG vui lòng liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, địa chỉ 379 Hà Huy Tập, Phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, BR-VT. ĐT: 064.3702256 – 3853650 Fax: 064.3850226 hoặc xem tại website: http://chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn (Mục hoạt động GTCLQG)
          Đính kèm: Công văn mời tham gia GTCLQG năm 2014
                              Đơn đăng ký tham dự GTCLQG