CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bản tin TBT-Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng số 08 (Tháng 10/2014)