Untitled Document
SITEMAP
Trang chủ
Giới thiệu chi cục
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Chức năng nhiệm vụ các phòng
Thông tin liên hệ
Hoạt động chuyên môn
Hoạt động Quản lý tiêu chuẩn - Chất lượng
Hoạt động Quản lý đo lường
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Báo cáo hoạt động
Hoạt động triển khai ISO Hành chính công
Hoạt động Chương trình Khoa học và Công nghệ
Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Thủ tục hành chính
Hoạt động TBT
Tin cảnh báo
Tin hoạt động TBT
Các văn bản về TBT
Bản tin TBT
Chương trình KHCN hỗ trợ DN nâng cao NSCL SPHH tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020
Hướng dẫn Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở vàng
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Tin tổng hợp
Thông tin Chỉ đạo - Điều hành
Lịch công tác
Thông báo - Kết luận
Khen thưởng - Xử phạt
Đầu tư - Đấu thầu - Mua sắm công
Mô hình khung HTQLCL TCVN ISO 9001:2015
Lấy ý kiến văn bản về TCĐLCL địa phương
Lấy ý kiến góp ý về thực hiện giải quyết TTHC
Tuyên truyền phổ biến văn bản QPPL
Hỏi đáp TBT
Liên hệ
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Liên kết site