TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2024
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/02 đến 15/3/2024
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2024
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/01 đến 15/02/2024  
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 01/2024
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/01 đến 16/01/2024
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2023
Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/12 đến 12/12/2023
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2023
Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/11 đến 31/11/2023
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Nghiên cứu xây dựng quy trình hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 lĩnh vực khối lượng
 Trước yêu cầu công tác quản lý và sự phát triển của xã hội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đang triển khai nhiệm vụ Nghiên cứu soát xét, sửa đổi các văn bản kỹ thuật đo lường lĩnh vực dung tích - lưu lượng và xây dựng quy trình hiệu chuẩn phương tiện đo...
Sửa đổi, bổ sung quy định đo lường với phương tiện đo nhóm 2
Quyết định trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 cho 49 tổ chức, doanh nghiệp.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VĂN BẢN QPPL
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
Ngày 26/3/2024, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có Công văn số 94/QLCL-CL2 về việc xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm...
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Liên kết site