TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2019 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 15/04/2019)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/04 đến 15/04/2019 1 G/TBT/N/BRA/863 10/04/2019 Brazil Dầu mỡ ăn. Hạt có...
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2019 (từ ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/02 đến 15/02/2019 1
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 01/2019 (từ ngày 16/01/2019 đến ngày 31/01/2019)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/01 đến 31/01/2019 1
Thép không gỉ
   Ngày 11/12/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép không gỉ.    Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với...
Mỹ phẩm
   Ngày 10/12/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Tiêu chuẩn về Mỹ phẩm.    Cụ thể, Bộ Y tế, Sửa đổi này dựa theo quy định tại Điều 42, Khoản 2 của Luật...
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng hàng hóa
Sau nhiều năm triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình 712) đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh...
Quyết định ban hành Thủ tục hành chính
Họp Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia lần 1 năm 2018
Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường
Xét duyệt đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 6 năm 2018
Thông báo thay đổi một số nội dung liên quan đến Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VĂN BẢN QPPL
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em-bóng bơm hơi có chứa chất độc hại.
Ngày 03/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 03/QLCLMN-KT1 về...
Liên kết site