TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 10 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 15/10/2016)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/10 đến 15/10/2016 1 G/TBT/N/ARG/306
Danh mục tin thông báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 16/9/2016 đến ngày 30/9/2016)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/09 đến 30/09/2016 1
Phân bón
   Ngày 15/9/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc xây dựng Dự thảo  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón vô cơ: 1.Phân bón Amoniac polyphosphate 2.Phân bón amoni clorua 3.Phân bón amoni sunfat 4.Phân canxi nitrat 5.Phân...
Sản phẩm Biôxít
   Ngày 14/09/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Châu  Âu đang xây dựng Dự thảo Quy định Ủy ban về việc thực hiện phê duyệt piperonyl butoxide như một hoạt chất có sẵn để sử dụng trong các sản phẩm biôxít của...
Mỹ phẩm
   Ngày 07/09/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Châu Âu đang xây dựng Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm.    Theo đó,...
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BCT-BKHCN quy định về việc hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu
     Ngày 30/6/2016, liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BCT-BKHCN quy định về việc hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.
Thông tư quy định về đối tượng...
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2016: Tiêu chuẩn tạo dựng lòng tin
Ban hành Nghị định 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện...
Nghiệm thu đề án của Chương Khoa học và Công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2 năm 2016
Lịch kiểm tra hoạt động ISO HCC quý III và quý IV năm 2016
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tên TTHC: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU
Quyết định BH TTHC: 1449/QĐ-UBND ngày 09/6/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ...
Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Thủ tục Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Quyết định về việc công bố Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008(lần 3)
   Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 27/QĐ-TĐC ngày...
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
   Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 38/QĐ-TĐC ngày...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em-bóng bơm hơi có chứa chất độc hại.
Ngày 03/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 03/QLCLMN-KT1 về...
Cảnh báo búp bê “đầu quả” có chứa chất độc hại.
Ngày 31/12/2013 Cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có công văn số 371/QLCL-CL1 về việc cảnh...
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2013 tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
  Ngày 26/12/2013, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo  số...
Liên kết site