TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục các tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2016 (từ ngày 01/11/2016 đến ngày 15/11/2016)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/11 đến 15/11/2016 1 G/TBT/N/ARE/343
Thuốc
   Ngày 12/10/2016, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đang xây dựng Dự thảo Quy định đối với các phòng thí nghiệm phi lâm sàng về thuốc.    Mục đích của dự thảo này nhằm nâng cao chất lượng trong...
Lốp hơi dành cho xe ô tô
   Ngày 03/10/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc xây dựng QCVN 34: 2016/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dành cho xe ôtô. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại lốp...
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 10 (từ ngày 15/10/2016 đến ngày 31/10/2016)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/10 đến 31/10/2016 1 G/TBT/N/ARG/307
Sản phẩm và hàng hóa nói chung
   Ngày 27/9/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa. Cụ thể, Dự thảo sẽ không áp dụng đối với các...
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Xét duyệt và nghiệm thu các đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp trong tháng 10 năm 2016
   Trong hai ngày 19&20/10/2016, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu các đề án của doanh nghiệp tham gia “Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020”. 
Về xét...
Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không đảm bảo an toàn
Cảnh giác với loại vàng trộn bằng bột kim loại lạ
Đề xuất mức thu phí cấp mã số mã vạch
Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ôtô, xe máy
Nghị định 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tên TTHC: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU
Quyết định BH TTHC: 1449/QĐ-UBND ngày 09/6/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ...
Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Thủ tục Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Quyết định về việc công bố Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008(lần 3)
   Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 27/QĐ-TĐC ngày...
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
   Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 38/QĐ-TĐC ngày...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em-bóng bơm hơi có chứa chất độc hại.
Ngày 03/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 03/QLCLMN-KT1 về...
Cảnh báo búp bê “đầu quả” có chứa chất độc hại.
Ngày 31/12/2013 Cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có công văn số 371/QLCL-CL1 về việc cảnh...
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2013 tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
  Ngày 26/12/2013, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo  số...
Liên kết site