TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 01/9/2016 đến ngày 15/9/2016)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/09 đến 15/09/2016 1 G/TBT/N/ARE/332#
Hóa chất
   Ngày 02/9/2016, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đề xuất sửa đổi Pháp lệnh thực thi an toàn công nghiệp và sức khỏe và các pháp lệnh liên quan.    Theo đó, sẽ thêm vào Pháp lệnh nghĩa vụ...
Dược phẩm
   Ngày 16/8/2016, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đề xuất sửa đổi “Đạo Luật về Dược phẩm”. Cụ thể: - Xây dựng thử nghiệm nhận dạng đối với 16 sản phẩm (kể cả Farfarae Flos) và cải thiện kiểm...
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 8 (từ ngày 16/8/2016 đến ngày 31/8/2016)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/08 đến 31/08/2016 1 G/TBT/N/ARE/329#
Mỹ phẩm
   Ngày  25/08/2016,  Hàn  Quốc  thông  báo cho  các  nước  thành  viên  WTO  về việc nước này đề xuất sửa đổi "Luật Thi hành về đạo luật Mỹ phẩm". Cụ thể: Mở rộng phạm  vi  chủng  loại  của các  mỹ phẩm chức năng từ 3 loại thành 11...
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao t
     Ngày 09/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông...
Nghiệm thu đề án của Chương Khoa học và Công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2 năm 2016
Lịch kiểm tra hoạt động ISO HCC quý III và quý IV năm 2016
Tổ chức lớp tập huấn HTQLCL ISO 9001:2008 dành cho thư ký ISO
Ban hành mẫu báo cáo tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Mở các lớp đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2016”
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tên TTHC: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU
Quyết định BH TTHC: 1449/QĐ-UBND ngày 09/6/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ...
Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Thủ tục Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Quyết định về việc công bố Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008(lần 3)
   Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 27/QĐ-TĐC ngày...
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
   Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 38/QĐ-TĐC ngày...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em-bóng bơm hơi có chứa chất độc hại.
Ngày 03/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 03/QLCLMN-KT1 về...
Cảnh báo búp bê “đầu quả” có chứa chất độc hại.
Ngày 31/12/2013 Cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có công văn số 371/QLCL-CL1 về việc cảnh...
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2013 tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
  Ngày 26/12/2013, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo  số...
Liên kết site