TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2020 (từ ngày 16/06/2020 đến ngày 30/06/2020)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/06 đến 30/06/2020 1 G/TBT/N/ARE/476
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2019 (từ ngày 01/06/2020 đến ngày 15/06/2020)
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/06 đến 15/06/2020 1 G/TBT/N/ARE/475
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2020 (từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020)
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/04 đến 15/04/2020 1
Nhiên liệu động cơ
   Ngày10/02/2020, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn chất lượng cho nhiên liệu động cơ trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1572. Cụ thể, sẽ thay đổi dung...
Hệ thống sạc xe máy điện
   Ngày 14/02/2020, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định kiểm tra pháp lý đối với hệ thống sạc xe máy điện trong mã thông báo G/TBT/N/TPKM/401....
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường cho 33 ngành, lĩnh vực trọng tâm
   Bộ KH&CN vừa ban hành Danh mục các ngành, lĩnh vực trọng tâm cần tăng cường đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội...
Kỳ họp đầu tiên Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Đẩy mạnh áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng quốc gia, hoàn thiện mô hình hoạt động cho DN Việt
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2019
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018
Tài liệu chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VĂN BẢN QPPL
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site