TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2024
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2024 (16/5-15/6/2024) STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 05/2024
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 05/2024 STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ...
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2024
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2024 STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ...
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2023
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/03 đến 31/3/2023
Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2023
Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/02 đến 28/02/2023 G/TBT/N/SVN/121 01/02/2023 Slovenia -...
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
NGHIÊN CỨU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2015/TT-BKHCN đang được Tổng cục TCĐLCL hoàn thiện và xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức địa phương. Xăng dầu là tên chung để chỉ các...
Hướng dẫn duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cho thư ký ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
ISO 3166 – tiêu chuẩn đặt ra các mã được quốc tế công nhận
Công cụ QCC - bàn đạp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
Phát triển bền vững cho chính quyền địa phương với TCVN ISO 18091:2020
Tuân thủ quy định về ghi nhãn hàng hóa mang lại nhiều lợi ích thiết thực
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VĂN BẢN QPPL
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site