TIN CẢNH BÁO TBT
Canada: Quy định sửa đổi đối với thực phẩm và dược phẩm (ghi nhãn dinh dưỡng, các điều khoản ghi nhãn khác và phẩm màu)
   Ngày 03/05/2021 Canada thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc thay đổi thời gian bắt buộc thực hiện đối với các biện pháp đã ban hành được thông báo cho WTO với mã thông...
New Zealand: Tài liệu thảo luận cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm
   Ngày 03/05/2021 New Zealand thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Tài liệu thảo luận: Cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm. Sẽ có ba khía cạnh được cải cách...
Hoa Kỳ: Dự thảo quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (21-2.B)
   Ngày 03/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (21-2.B).    Cụ thể, Cơ quan bảo vệ...
EU: Dự thảo sửa đổi quy định số 543/2011 liên quan đến các tiêu chuẩn tiếp thị trong lĩnh vực rau quả
   Ngày 03/05/2021 Liên minh châu Âu (EU) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EU) số 543/2011 liên quan đến các tiêu chuẩn tiếp thị trong lĩnh...
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 5/2021 (từ ngày 01/5/2021 đến ngày 15/5/2021)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/05 đến 15/05/2021 1 G/TBT/N/BDI/105 06/05/2021 Burundi Trồng trọt (ICS 65.020.20) 2 G/TBT/N/BDI/106
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã được cung ứng trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19
   Ngày 10/6/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có công văn số 74/TĐC-QLTCCL về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã được cung ứng trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để phòng chống dịch bệnh...
Hướng dẫn viết báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2019, 2020
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Cơ hội để các doanh nghiệp thành công về năng suất
Thủ tướng quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 55 doanh nghiệp
Áp dụng TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính Nhà nước: Những hiệu quả thiết thực
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VĂN BẢN QPPL
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Liên kết site