TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 7 (từ ngày 16/7/2016 đến 31/7/2016)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/07 đến 31/07/2016 1 G/TBT/N/ARG/304
Sản phẩm hữu cơ
    Ngày 01/7/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đưa ra Dự thảo Ủy ban sửa đổi Quy định (EC) số 1235/2008 để thiết lập một hệ thống chứng nhận...
Dịch vụ Bảo mật thông tin
    Ngày 28/6/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh sản phẩm...
Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực in ấn và phát hành xuất bản
    Ngày 11/7/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 quy định...
Mỹ phẩm
    Ngày 08/06/2016, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này dự định đề xuất sửa đổi "Quy định về thành phần màu sắc và tiêu chuẩn của...
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Ban hành mẫu báo cáo tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
     Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định V/v giải thưởng Chất lượng Quốc gia;          Căn cứ Công văn số 1338/TĐC-TCCL ngày 29/6/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v ban hành mẫu báo cáo tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc...
Mở các lớp đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2016”
Cảnh báo hàm lượng thủy ngân cực độc trong mỹ phẩm
Triển khai hướng dẫn thực hiện quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015”
Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tên TTHC: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU
Quyết định BH TTHC: 1449/QĐ-UBND ngày 09/6/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ...
Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Thủ tục Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Quyết định về việc công bố Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008(lần 3)
   Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 27/QĐ-TĐC ngày...
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
   Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 38/QĐ-TĐC ngày...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em-bóng bơm hơi có chứa chất độc hại.
Ngày 03/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 03/QLCLMN-KT1 về...
Cảnh báo búp bê “đầu quả” có chứa chất độc hại.
Ngày 31/12/2013 Cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có công văn số 371/QLCL-CL1 về việc cảnh...
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2013 tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
  Ngày 26/12/2013, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo  số...
Liên kết site