TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 5/2017 (từ ngày 16/5/2017 đến ngày 31/5/2017)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/05 đến 31/05/2017 1 G/TBT/N/ARG/320
Sản phẩm chăn nuôi
    Ngày 18/4/2017, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định đối với Phòng thử nghiệm thực phẩm và dược phẩm.    ...
Mỹ phẩm
   Ngày 12/4/2017, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn an toàn của mỹ phẩm.    Cụ thể, các sản phẩm nhuộm tóc và sản phẩm mới như sản phẩm chữa trị...
Sản phẩm Bi ô xít
   Ngày 13/4/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban liên quan đến việc chấp thuận chất Warfarin là một chất hoạt tính để sử dụng trong các sản phẩm bi ô xít loại 14.
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 5/2017 (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 15/5/2017)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/05 đến 15/05/2017 1 G/TBT/N/ARM/80
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Tập huấn kỹ năng duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 dành cho thư ký ISO năm 2017
Nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị có sự thay đổi nhân sự Thư ký ISO được trang bị các kiến thức và kỹ năng để duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.Từ ngày 23-26/5/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn “Kỹ năng duy trì,...
Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Tập huấn về Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017
Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa có hiệu lực từ 1/6/2017
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy một số mác thép do Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 công bố
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy một số mác thép do Công ty TNHH POSCO SS - VINA công bố
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục Công bố sử dụng dấu định lượng
2. Thủ tục Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia
3. Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
4. Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức,
5. Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của t
6. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
7. Thủ tục Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
8. Thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
9. Thủ tục Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Quyết định về việc công bố Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008(lần 3)
   Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 27/QĐ-TĐC ngày...
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
   Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 38/QĐ-TĐC ngày...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em-bóng bơm hơi có chứa chất độc hại.
Ngày 03/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 03/QLCLMN-KT1 về...
Liên kết site