TIN CẢNH BÁO TBT
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 08/2020 (từ ngày 01/8/2020 đến ngày 15/8/2020)
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/8 đến 15/8/2020 1 G/TBT/N/BRA/1053
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 07/2020 (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 15/07/2020)
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/07 đến 15/07/2020 1
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2020 (từ ngày 16/06/2020 đến ngày 30/06/2020)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/06 đến 30/06/2020 1 G/TBT/N/ARE/476
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2019 (từ ngày 01/06/2020 đến ngày 15/06/2020)
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/06 đến 15/06/2020 1 G/TBT/N/ARE/475
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2020 (từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020)
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/04 đến 15/04/2020 1
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Tập huấn nhận thức và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18000 sang ISO 45001:2018
   Từ ngày 25-27/8/2020, thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về nhận thức và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường cho 33 ngành, lĩnh vực trọng tâm
Kỳ họp đầu tiên Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Đẩy mạnh áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng quốc gia, hoàn thiện mô hình hoạt động cho DN Việt
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2019
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VĂN BẢN QPPL
Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site