HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN - CHẤT LƯỢNG

Danh sách doanh nghiệp công bố hợp quy trong năm 2021 (cập nhật đến ngày 01/6/2021)

Đăng ngày:28/06/2021 | admin
Danh sách doanh nghiệp công bố hợp quy trong năm 2021
(cập nhật đến ngày 01/6/2021)
 
Stt Tên sản phẩm công bố Tên cơ sở công bố Địa chỉ Phù hợp Số /ngày cấp
1 THÉP THANH VẰN DÙNG
LÀM CỐT BÊ TÔNG
Mác thép, đường kính danh
nghĩa, tiêu chuẩn áp dụng: Chi tiết theo Giấy chứng nhận số 0654 (mã số 0654-21-10/01) của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT)
CÔNG TY CỔ
PHẦN THÉP POMINA 2
KCN Phú Mỹ 1, phường
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
QCVN 7:2019/BKHCN 16/TB-TĐC
ngày 04/3/2021
2 MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY
Nhãn hiệu: BULLDOG, EGO.
Kiểu: TA-306B.
CÔNG TY
TNHH TE AN VIỆT NAM
Lô I-3, KCN Mỹ Xuân A2,
phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
QCVN 2:2008/BKHCN
35/TB-TĐC
ngày 27/4/2021
3 MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY
Nhãn hiệu: BULLDOG, EGO.
Kiểu: TA-19 PUG.
36/TB-TĐC
ngày 27/4/2021
4 MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY
Nhãn hiệu: BULLDOG, EGO.
Kiểu: TA-29 GANG.
37/TB-TĐC
ngày 27/4/2021
5 MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY
Nhãn hiệu: BULLDOG, EGO.
Kiểu: E8.
38/TB-TĐC
ngày 27/4/2021
6 MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY
Nhãn hiệu: BULLDOG, EGO.
Kiểu: TA-306J (Pom)
39/TB-TĐC
ngày 27/4/2021
7 THÉP CỐT BÊ TÔNG
Sản phẩm, mác thép, đường kính danh nghĩa, tiêu chuẩn áp dụng: Chi tiết theo danh mục sản phẩm thép cốt bê tông ban hành kèm theo danh mục Giấy chứng nhận số 08-13 (VKS 01-CĐ1-2020) của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
CÔNG TY
TNHH THÉP VINA KYOEI
KCN Phú Mỹ 1, phường
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
QCVN 7:2019/BKHCN
47/TB-TĐC
ngày 01/6/2021

Phòng QLTCCL

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới (20/11/2013)
Danh mục một số văn bản QPPL liên quan (17/09/2013)
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN  (11/10/2013)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10 (11/10/2013)
Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mủ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy (12/11/2013)
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT (12/11/2013)
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 25/2013/TT-BKHCN về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04/6/2001 về việc Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83 (10/02/2014)
Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 21/1/2014) (14/02/2014)
Thông tư sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/20008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện  (16/06/2014)
Tập huấn về Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp theo Pas 99 (23/06/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Liên kết site