HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN - CHẤT LƯỢNG

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Đăng ngày:22/01/2024 | thuanvn
Thông tư 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
 
- Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017).
 
- Thông tư 01/2024/TT-BKHCN được xây dựng gồm 04 chương (tăng 01 chương), 15 điều (nhiều hơn 01 điều) so với Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN trước đây.
 
- Theo đó, Thông tư bổ sung thêm các nội dung mới như:
 
+ Đối tượng áp dụng gồm cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 
+ Giải thích từ ngữ định nghĩa về hàng hóa lưu thông trên thị trường, về người chứng kiến, về lô hàng hóa và về cơ quan kiểm tra.
 
+ Căn cứ kiểm tra gồm: thông tin, cảnh báo về hàng hóa lưu thông trên thị trường, thông tin phản ánh dưới mọi hình thức; Kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Theo yêu cầu quản lý.
 
+ Nội dung kiểm tra về kiểm tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, kiểm tra hàng hóa kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử.
 
- Bên cạnh đó, tại Điều 12 của Thông tư có bổ sung quy định về Trách nhiệm của người bán hàng theo quy định tại Điều 16 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP và theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.
 
- Thông tư này còn điều chỉnh các quy định về:
 
+ Hình thức kiểm tra: Theo kế hoạch hoặc đột xuất.
 
+ Lấy mẫu và xử lý mẫu: Mẫu hàng hóa được lấy ngẫu nhiên; Số lượng mẫu bảo đảm đủ để thử nghiệm các chỉ tiêu cần kiểm tra theo yêu cầu quản lý và phương pháp thử quy định; Một (01) đơn vị mẫu được Đoàn kiểm tra gửi đi thử nghiệm, cơ sở được kiểm tra có quyền không lưu hoặc lưu không quá ba (03) đơn vị mẫu dùng làm căn cứ đối chứng với đơn vị mẫu gửi thử nghiệm; Mẫu hàng hóa phải được mã hóa; Phải thực hiện lập biên bản giao nhận mẫu…
 
+ Quy định lại trình tự kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường;
 
+ Hướng dẫn quy định lấy mẫu và xử lý mẫu hàng hóa thử nghiệm phục vụ khảo sát chất lượng hàng hóa;
 
+ Hướng dẫn về xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm, báo cáo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa.
 
- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2024 và các Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
 
- Đối với các vụ việc đang xử lý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN.
 
Các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nguồn: https://vanban.chinhphu.vn

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới (20/11/2013)
Danh mục một số văn bản QPPL liên quan (17/09/2013)
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN  (11/10/2013)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10 (11/10/2013)
Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mủ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy (12/11/2013)
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT (12/11/2013)
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 25/2013/TT-BKHCN về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04/6/2001 về việc Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83 (10/02/2014)
Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 21/1/2014) (14/02/2014)
Thông tư sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/20008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện  (16/06/2014)
Tập huấn về Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp theo Pas 99 (23/06/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
Ngày 26/3/2024, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có Công văn số 94/QLCL-CL2 về việc xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm...
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Liên kết site