HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Đăng ngày:10/07/2013 | admin
Danh mục phương tiện đo phải kiểm định
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN
ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN) )
Danh mục phương tiện đo phải kiểm định bao gồm
1. Các phương tiện đo có mục đích sử dụng và phạm vi áp dụng được quy định trong bảng dưới đây:

TT Tên ph­ương tiện đo Mục đích
sử dụng
Phạm vi áp dụng
Độ dài
1 Th­ước cuộn Định lượng hàng hoá,
dịch vụ
Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
2 Taximet
Khối l­ượng
3 Cân phân tích, cân kỹ thuật Định lượng hàng hoá,
dịch vụ
Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
4 Cân bàn
5 Cân đĩa
6 Cân đồng hồ lò xo
7 Cân treo
8 Cân ô tô
9 Cân tầu hỏa tĩnh
10 Cân tầu hỏa động
11 Cân kiểm tra quá tải xe Đảm bảo an toàn giao thông Trong hoạt động của các tổ chức đảm bảo an toàn giao thông
12 Cân băng tải Định lượng hàng hoá,
dịch vụ
Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
13 Quả cân
Dung tích và Lư­u lượng
14 Phương tiện đo dung tích thông dụng Định lượng hàng hoá,
dịch vụ
Định lượng hàng hoá,
dịch vụ
Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
15 Bể đong cố định
16 Xi téc
17 Cột đo nhiên liệu
18 Cột đo khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) (Có hiệu lực từ 01/01/2009)
19 Đồng hồ nước lạnh Định lượng hàng hoá,
dịch vụ
Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
20 Đồng hồ xăng dầu
(bao gồm cả dầu thô)
21 Đồng hồ đo khí dân dụng
(Có hiệu lực từ 01/01/2009)
22 Đồng hồ đo LPG
(Có hiệu lực từ 01/01/2009)
Áp suất
23 Áp kế Đảm bảo an toàn Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
Định lượng hàng hoá,
dịch vụ
Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
24 Huyết áp kế Bảo vệ sức khoẻ Trong hoạt động của các tổ chức bảo vệ sức khoẻ con người
Nhiệt độ
25 Nhiệt kế Định lượng hàng hoá,
dịch vụ
Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
26 Nhiệt kế y học Bảo vệ sức khoẻ Trong hoạt động của các tổ chức bảo vệ sức khoẻ con người
Hóa lý
27 Phương tiện đo độ ẩm hạt Định lượng hàng hoá,
dịch vụ
Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
28 Tỷ trọng kế
29 Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở Đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường Trong hoạt động của các tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường
30 Phương tiện đo khí thải xe cơ giới
(Có hiệu lực từ01/01/2009)
Điện - Điện từ
31 Công tơ điện Định lượng hàng hóa,dịch vụ Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân
32 Biến dòng đo lường (TI)
33 Biến áp đo lường(TU)
34 Phương tiện đo điện trở tiếp đất (mêgômet) Đảm bảo an toàn Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân
35 Phương tiện đo điện trở tiếp đất (têrômet)
36 Phương tiện đo điện tim Bảo vệ sức khoẻ Trong hoạt động của các tổ chức bảo vệ sức khoẻ con người
37 Phương tiện đo điện não
Thời gian-Tần số-Âm thanh
38 Phương tiện đo độ ồn Đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ sức khoẻ,môi trường Trong hoạt động
của các tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ sức khoẻ và
môi trường
39 Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới Đảm bảo an toàn giao thông Trong hoạt động của các tổ chức đảm bảo an toàn giao thông
Chu kỳ kiểm định của từng loại phương tiện đo trong bảng trên được quy định trong Quy trình kiểm định tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các phương tiện đo này phải thực hiện việc phê duyệt mẫu trước khi kiểm định ban đầu theo quy định hiện hành.
2. Các phư­ơng tiện đo không quy định tại mục 1 của Danh mục này, khi sử dụng vào mục đích giám định tư­ pháp, hoạt động công vụ khác của Nhà nước phải được kiểm định khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, nhưng không phải thực hiện việc phê duyệt mẫu. 

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Danh mục các văn bản qui phạm pháp luật về Đo lường đã hết hiệu lực (05/02/2013)
Danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật (17/09/2013)
Danh mục phương tiện đo phải kiểm định (10/07/2013)
Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (10/07/2013)
Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam - ĐLVN (09/10/2013)
Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường (24/10/2013)
Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (24/10/2013)
Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (06/11/2013)
Hội nghị tập huấn triển khai Quy định Quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng, trang sức mỹ nghệ (13/03/2014)
Quyết định về việc ban hành Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam  (21/03/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site