BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Đăng ngày:15/01/2015 | admin
        Trong năm 2014, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, và sự cố gắng, nổ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động được triển khai toàn diện, và đã đạt được một số kết quả sau
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NĂM 2014
1. Công tác tổ chức hành chính
- Hoàn thành Đề án Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức hành chính và nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014 và xây dựng kế hoạch đào tạo CBCC Chi cục năm 2015
 -  Hoàn thành xây dựng kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng  năm 2015 của Chi cục.
- Hoàn thành mua sắm thiết bị đo lường; mua sắm thiết bị công nghệ thông tin; nâng cấp Website cho Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL, dịch vụ công mức độ 3.
- Cử 02 công chức tham gia bồ dưỡng cính trị; Cử 12 lượt chuyên viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
- Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư 22/2013/TT-BKHCN  và Thông tư 28/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ với sự tham dự của hơn 150 đại biểu tham dự
- Hoàn thành tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh Dự án tăng cường tiềm lực đo lường, thử nghiệm của Trung tâm KT TCĐLCL và đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại quyết định tại Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 31/10/2014.
2. Công tác ISO hành chính công:
- Đã tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định và 02 văn bản
- Tổ chức 01 Hội nghị triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và Quyết định 1618/QĐ-UBND và 05 lớp tập huấn về ISO 9001:2008 cho đối tượng là đại diện Ban ISO, thư ký ISO của các Sở, Ban ngành, UBND huyện, thành phố, phường, xã, với 500 lượt người tham dự.
- Triển khai xây dựng, áp dụng và mở rộng HTQLCL theo ISO 9001:2008 đến 41 cơ quan đơn vị gồm: 01 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, 01 cơ quan cấp Chi cục, 29 UBND phường, xã, thị trấn, 03 đơn vị sự nghiệp, 07 cơ quan ngành dọc với tổng kinh phí 2.249.500.000 đồng; Tham mưu Sở KHCN cấp kinh phí cho 49 cơ quan đơn vị duy trì HTQLCL với tổng kinh phí 588.000đồng.
  - Tham mưu Sở KHCN tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại 57 cơ quan đơn vị, trong đó có 27 đơn vị mới xây dựng, áp dụng HTQLCL và 30 đơn vị đang thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL.
3. Chương trình Dự án Năng suất chất lượng:
  - Tham mưu Sở KHCN tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp Ban Điều hành dự án Năng suất Chất lượng lần 1 năm 2014, do đồng chí Phó chủ tịch tỉnh chủ trì. Tham dự có các thành viên Ban Điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc, hiệp hội Du lịch, Hội doanh nhân trẻ; Tham mưu tổ chức Họp Tổ chuyên viên giúp việc Ban Điều hành 2 lần trong năm 2014
4. Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2014-2020
- Đã tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định.
- Tổ chức tuyên truyền về Chương trình thông qua Báo BRVT, Đài PTTH BRVT, Website Sở KHCN, Chi cục TCĐLCL và gửi thư trực tiếp đến hơn 400 DN trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức 03 lớp tập huấn chuyên gia năng suất chất lượng cho các chuyên viên các Sở ngành về ISO 50001:2011,  OHSAS 18001:2007, tích hợp ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 và ISO 50001: 2011 theo PAS 99:2012, có 60 lượt cán bộ tham dự
- Tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp về các nội dung ISO 9001:2008, Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc nhân viên, Phương pháp nhận dạng và loại bỏ lãng phí trong doanh nghiệp với hơn 150 lượt người tham dự
- Đã tổ chức triển khai hỗ trợ cho hợn 70 doanh nghiệp, xét duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 4 tỉ đồng.
5. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân của tỉnh
- Tham mưu Sở KHCN dự thảo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân của tỉnh và đã tổ chức họp lấy ý kiến của các Sở, ngành đóng góp cho Chương trình vào ngày 16/9/2014; Tham gia học tập kinh nghiệm về Chương trình đào tạo doanh nhân tại TP.HCM và Đồng Nai. Hiện đang trình Dự thảo cho Thường trực tỉnh ủy.
6. Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
6.1.  Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG)
-  Triển khai hoàn tất GTCLQG năm 2014. Kết quả có 02 đơn vị được đề cử trao giải: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam đề nghị đạt Giải Vàng CLQG và Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất đề nghị đạt Giải Bạc CLQG
- Hướng dẫn, tiếp nhận và cấp 16 bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy,  14 bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, thu lệ phí 4.500.000đồng; Hướng dẫn  150 lượt DN xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm.
- Tiếp nhận đăng ký kiểm tra Nhà nước hàng hóa nhập khẩu của 49 lô hàng hóa nhập khẩu của 03 đơn vị, thu phí 7.350.000 đồng. Kết quả Chi cục đã cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng cho: 31 lô khí dầu mỏ hóa lỏng với tổng số lượng 470.151,648 tấn và 12 lô Dây thép hợp kim silic-mangan của 02 đơn vị. hủy đăng ký kiểm tra 02 lô khí dầu mỏ hóa lỏng và 01 lô thép không hợp kim của 02 đơn vị (theo văn bản yêu cầu hủy đăng ký của đơn vị). 03 lô dây thép hợp kim silic-mangan đang chờ bổ sung hồ sơ.
7. Công tác quản lý đo lường
- Hướng dẫn phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố thực hiện quản lý phương tiện đo tại các chợ, trung tâm thương mại, điểm bán buôn, bán lẻ theo phạm vi trách nhiệm được quy định tại Khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012.
- Triển khai xây dựng Thủ tục hành chính về cấp dấu Dấu định lượng theo Thông tư 21/2014/TT-BKHCN và Công văn số 1694/CV-TCTCĐLCL của Tổng cục TCĐLCL.
 - Xây dựng quy trình kiểm tra nhà nước về đo lường theo Thông tư 28/2013/TT-BKHCN theo hướng dẫn của tại Công văn 1693/CV-TCĐLCL. Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT- BKHCN liên quan đến cấp huyện, xã về Quản lý Đo lường.
- Hoàn thành công tác phối hợp kiểm tra TĐC cấp huyện (thực hiện theo Quyết định số 20/QĐ-TĐC ngày 09/10/2014 của Chi cục TCĐLCL) tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo nhóm 2: Đoàn kiểm tra đã đánh giá 14 chuẩn đo lường được sử dụng kiểm định PTĐ của Công ty Cổ phần LDT phù hợp theo quy định, được Tổng cục TĐC chứng nhận theo quyết định số 9725/QĐ-TĐC ngày 22/4/2013, hiệu lực đến 30/8/2018. Đoàn đã kiểm tra phương tiện đo nhóm 2 tại 02 đơn vị là Công ty cấp nước Phú Mỹ, Công ty cấp nước Tóc Tiên với số lượng 14.356 chiếc đồng hồ nước lạnh, các PTĐ trên đã thực hiện kiểm định và còn thời hạn hiệu lực. Chuyển hồ sơ Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra, xử lý các đơn vị vi phạm về kiểm định phương tiện đo nhóm 2.
8. Hoạt động kiểm tra về TCĐLCL:
8.1. Công tác chủ trì thực hiện: Tổ chức và chủ trì 09 đoàn kiểm tra.
- Đoàn kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 từ ngày 16/12/2013 đến ngày 20/01/2014. Kết quả đã kiểm tra được 53 cơ sở, mua 22 mẫu (xăng dầu, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, thiết bị điện-điện tử) gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật 3, kết quả đạt yêu cầu về chất lượng;
- Đoàn kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa sau công bố theo Quyết định số 29/QĐ-SKHCN ngày 29/04/2014 của Giám đốc Sở KHCN từ ngày 04/5/2014 đến 27/6/2014. Kết quả đã kiểm tra được 16 cơ sở, lấy 03 mẫu (01 mẫu mũ bảo hiểm, 01 mẫu thép cuộn, 01 mẫu thép thanh vằn) gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật 3, kết quả đạt yêu cầu về chất lượng;
- Đoàn kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng và nhãn hàng hóa mũ bảo hiểm năm 2014 theo Quyết định số 58/QĐ-SKHCN ngày 27/6/2014 của Giám đốc Sở KHCN từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/7/2014. Kết quả đã kiểm tra được 28 cơ sở, mua 13 mẫu mũ bảo hiểm gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật 3. Kết quả có 08 mẫu của 08 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không đạt về chất lượng. Chi cục đã thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt và thông báo tạm dừng lưu thông tới các cơ sở vi phạm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập Biên bản niêm phong và niêm phong hàng hóa còn tồn ở cơ sở vi phạm. Thanh tra Sở KHCN đã xử lý vi phạm hành chính 08 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 15.860.000đồng;
- Đoàn kiểm tra Đồng hồ xăng dầu theo Quyết định số 68/QĐ-SKHCN ngày 22/7/2014 của Giám đốc Sở KHCN từ ngày 04/8/2014 đến ngày 12/9/2014. Kết quả đã kiểm tra 54 cơ sở với 122 Phương tiện đo;
- Đoàn kiểm tra đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức  theo Quyết định số 113/QĐ-SKHCN ngày 29/9/2014 và Quyết định số 135/QĐ-SKHCN ngày 26/11/2014 của Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 06/10/2014 đến ngày 12/12/2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Kết quả đã kiểm tra được 112 cơ sở, Đoàn kiểm tra phát hiện có 02 cơ sở sử dụng phương tiện đo đã hết hiệu lực kiểm định, Đoàn kiểm đã chuyển hồ sơ sang cơ quan xử lý vi phạm;
- Đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá xăng dầu được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-SKHCN ngày 10/11/2014 của Giám đốc Sở KHCN. Kết quả đã kiểm tra 63 cơ sở, lấy 22 mẫu xăng RON 92, RON 95; Dầu DO 0,25% S, Dầu DO 0,05% S gửi đi thử nghiệm. Hiện nay chưa có kết quả đầy đủ;
- Đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Áp kế lò xo; Áp kế điện tử; Xì tẹc ô tô; Cân ô tô, …) được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-TĐC ngày 10/12/2014 của Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL. Đang thực hiện kiểm tra, dự kiến kiểm tra tại 40 cơ sở trên địa bàn tỉnh;
- Đoàn kiểm tra hàng đóng gói sẵn, dự kiến thực hiện vào cuối tháng 12/2014, kiểm tra tại 30 cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
- Đoàn kiểm tra TCĐLCL hàng Tết nguyên đán.
8.2. Công tác phối hợp: Tham gia phối hợp 15 đoàn thanh, kiểm tra
- Đoàn kiểm tra liên ngành (Đoàn kiểm tra 127) chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 do Chi cục An toàn VSTP chủ trì;
- Đoàn thanh tra Tổng cục TCĐLCL kiểm tra các tổ chức được công nhận khả năng kiểm định và phương tiện đo nhóm 2;
- Đoàn thanh tra chuyên đề về đo lường do Thanh tra Sở KHCN chủ trì theo Quyết định số 11/QĐ-SKHCN ngày 07/3/2014 của Giám đốc Sở KHCN;
- Đoàn thanh tra xăng dầu về đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh do Thanh tra Sở KHCN chủ trì từ ngày 23/6/2014;
- Đoàn kiểm tra liên ngành do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc chủ trì, nội dung kiểm tra về hàng đóng gói sẵn;
- Đoàn kiểm tra liên ngành do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền chủ trì, nội dung kiểm tra về cân;
- Đoàn thanh tra về Gas và an toàn cháy nổ do Thanh tra Sở Công thương chủ trì từ ngày 30/6/2014;
- Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành chất lượng An toàn Thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2014 theo Quyết định số 545/QĐ-BCĐ ngày 13/8/22014 của Ban chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm;
- Đoàn thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thiết bị Điện - Điện tử do Thanh tra Sở KHCN chủ trì;
- Đoàn Thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ đối với 04 tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn chưa phù hợp;
- Đoàn kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng và nhãn hàng hóa đồ chơi trẻ em dịp Tết trung thu từ ngày 22/8/2014-05/9/2014. Kết quả đã kiểm tra được 10 cơ sở, mua 5 mẫu đồ chơi trẻ em gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật 3 đều đạt chất lượng;
- Đoàn Thanh tra chuyên đề năm 2014 về Phương tiện đo nhóm 2 và An toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong Y tế do Thanh tra Sở KHCN chủ trì;
- Đoàn kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng Mũ bảo hiểm do phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Bà Rịa chủ trì vào ngày 10/11/2014.
- Đoàn kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm Tết nguyên đán.
9. Hoạt động TBT (Hàng rào kỹ thuật trong thương mại)
- Chọn lọc, cập nhật 877 tin cảnh báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại từ các nước thành viên WTO; Đưa 164 thông tin liên quan về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và tiêu chuẩn đo lường chất lượng đăng trên website của Chi cục.
- Tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 1011-2015
- Thực hiện theo sự điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam: thực hiện khảo sát năng lực thông tin của mạng lưới TBT Việt Nam của Văn phòng TBT Việt Nam
- Phối hợp với Trung tâm tin học và Thông tin khoa học công nghệ phát hành 10 số bản tin TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, mỗi số 800 bản gửi cho các Sở, ngành và các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh.
- Cung cấp 33 thông tin tiêu chuẩn TCVN, ĐLVN, QCKT  cho các phòng, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu; Mua bổ sung 80 tiêu chuẩn để phục vụ công tác cung cấp tiêu chuẩn cho các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.
10. Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL
10.1. Công tác Tổ chức – Hành chính
- Hoàn thành công tác tuyển dụng viên chức năm 2013 theo kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc có thời hạn đối với 02 viên chức, bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng, 01 Phụ trách phòng. Thực hiện tuyển dụng mới 03 lao động hợp đồng, gia hạn hợp đồng cho 04 người hết hạn hợp đồng.
- Hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 41 của Trung tâm năm 2014. Hoàn thành dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ
- Hoàn thành đánh giá và đã được cấp Giấy Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO TCVN ISO 9001:2008        
 - Hoàn thành việc đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ, đã được Sở KH&CN cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động KH&CN ngày 17/10/2014.
 - Hoàn thành sửa đổi, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
10.2. Hoạt động dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL
- Công tác Tư vấn - Đào tạo: Triển khai xây dựng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO/IEC 17025:2007 cho lĩnh vực hiệu chuẩn.
- Hoàn thành xây dựng Website của Trung tâm.
- Tổ chức mở 01 lớp đào tạo về Nghiệp vụ Quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cho các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
- Đã thực hiện kiểm định 7.781 phương tiện đo (PTĐ) các loại (trong đó có 68 PTĐ ko đạt) cho 939 cơ sở, cấp 2.689 giấy chứng nhận kiểm định, dán 3.646 tem kiểm định cho các phương tiện đo đạt yêu cầu. Trong đó: Cột đo xăng dầu 1.090 vòi; Đồng hồ xăng dầu 2 inch 198 chiếc; Đồng hồ xăng dầu 4 inch 17 chiếc; Cân thông dụng 613 chiếc, Cân Ô tô 44 chiếc; Cân kỹ thuật 130 chiếc; Cân phân tích 05 chiếc; Ca đong, bình đong 536 chiếc; Taximet 400 chiếc; Xitec Ô tô 295 hầm (81xe); Áp kế 604 chiếc; Huyết áp kế 175 chiếc; Đồng hồ Điện 2.316; Đồng hồ nước 336 chiếc và 1.022 Quả cân.
- Phối hợp tham gia 03 Đoàn kiểm tra, thanh tra PTĐ Đồng hồ xăng dầu, Cột đo xăng dầu, Taximet trên địa bàn tỉnh do Chi cục TCĐLCL, Sở GTVT chủ trì.
- Triển khai thực hiện áp dụng LAS-XD 1376 vào hoạt động thử nghiệm – giám định của Trung tâm; Đã thực hiện thử nghiệm 18 mẫu vật liệu xây dựng (gạch Block) của 02 cơ sở và 52 lượt đo điện trở tiếp địa cho 52 cơ sở của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật TCĐCL 3 thực hiện hợp đồng thử nghiệm vật liệu xây dựng Gói thầu 5A thuộc Dự án Đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Trong năm 2014 Chi cục tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:
- Về tổ chức bộ máy: hoàn thành xây dựng Đề án Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong Chi cục theo Nghị định số 36, Nghị định 41 của Chính phủ.
- Hoạt động chuyên môn của Chi cục thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như:  Tham mưu Sở KHCN triển khai có hiệu quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg về ISO hành chính công và công tác kiểm tra ISO hành chính công. Triển khai tích cực Dự án Năng suất Chất lượng, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014. Hoàn thành tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh sát nhập Chương trình Khoa học Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền có hiệu quả về Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước và hoạt động kiểm tra TCĐLCL được triển khai đạt 100% kế hoạch và có hiệu quả rõ rệt, đặc biệt công tác kiểm tra đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ tại 112 doanh nghiệp đã chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh vàng  trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp theo quy định, góp phần đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
- Về hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật đạt theo kế hoạch đề ra. Đã được đánh giá chứng nhận LAS-XD và Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. Nguồn thu dịch vụ hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đạt 157%. Việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật được chú trọng, bước đầu đáp ứng được một số lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trên địa bàn tỉnh.
- Về kinh phí: tình hình giải ngân kinh phí thực hiện tốt.
* Kiến nghị, đề xuất:
- Bộ KHCN sớm ban hành danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 02 để triển khai Thông tư 21/2014/TT-BKHCN của Bộ KHCN quy định về đo lường của lượng hàng đóng gói sẵn.
- Sở KHCN quan tâm kiến nghị UBND tỉnh bố trí vốn đề đầu tư Dự án tăng cường tiềm lực đo lường, thử nghiệm của Trung tâm KT TCĐLCL (đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại quyết định tại Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 31/10/2014).
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015
1. Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong Chi cục theo Nghị định số 36/2013/ NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.
- ISO Hành chính công: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg tự công bố HTQLCL theo quy định. Thực hiện kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị. Triển khai mới cho 14 đơn vị cấp xã. Tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh ban hành Quy định về kinh phí cho công tác triển khai, áp dụng, duy trì cải tiến và kiểm tra ISO HCC.
- Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao Năng suất chất lượng giai đoạn 2014-2020: Triển khai Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND.
- Triển khai Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2015.
- Tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TCĐLCL giai đoạn 2015-2020.
- Triển khai Thông tư 21/2014/TT-BKHCN của Bộ KHCN quy định về đo lường của lượng hàng đóng gói sẵn.
- Tăng cường hướng dẫn, phối hợp kiểm tra với phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện trong lĩnh vực TCĐLCL cấp huyện.
- Chủ trì 10 đợt kiểm tra về TCĐLCL sản phẩm hàng hóa. Phối hợp 14 đợt thanh tra, kiểm tra do các cơ quan chức năng khác chủ trì.
- Tham mưu Sở KHCN triển khai Dự án tăng cường tiềm lực đo lường, thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và kế hoạch 2015.
2. Đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt Đề án 115 và Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 41. 
 - Lập hồ sơ xin công nhận khả năng tư vấn Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008.
 - Xây dựng áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO/IEC 17025:2007 cho lĩnh vực hiệu chuẩn.
 - Mở rộng các lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm: Cân ô tô 100 tấn, 4 chỉ tiêu an toàn điện, hiệu chuẩn lực, hiệu chuẩn khối lượng, van an toàn và thang máy thủy lực.
- Tổ chức triển khai kiểm định phương tiện đo 10.781 phương tiện đo các loại.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và kế hoạch 2015.

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 (10/02/2014)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (15/01/2015)
Kết quả kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014 (26/01/2015)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Liên kết site