CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng BR-VT

Đăng ngày:16/08/2013 | admin
1.  Vị trí và chức năng:
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tải khoản tại kho bạc,ngân hàng theo quy định pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
-  Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
-  Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo trên phạm vi được công nhận.
-  Tổ chức phân tích, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận.
-  Tổ chức tư vấn, đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hoá. Đồng thời thực hiện công tác thông tin, phát hành tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
-  Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các phương tiện đo và các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sữa chữa các phương tiện đo lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật theo yêu cầu các tổ chức, các nhân theo quy định;
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khác theo quy định của pháp luật.

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý Đo lường (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông báo và hỏi đáp về TBT (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng BR-VT (16/08/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site