TIN CẢNH BÁO

Ai Cập thông báo về hệ thống kiểm soát nhập khẩu thực phẩm dựa trên rủi ro

Đăng ngày:23/02/2021 | admin
   Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/276 ngày 09/11/2020, Ai Cập thông báo ban hành Quyết định của Ban Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 7/2020 về Hệ thống kiểm soát nhập khẩu thực phẩm dựa trên rủi ro.

   Trong khuôn khổ phát triển các phương pháp tiếp cận hiện đại đối với hệ thống kiểm soát nhập khẩu thực phẩm, ban giám đốc NFSA đã ban hành quyết định này nhằm đảm bảo đơn giản hóa thủ tục thông quan đối với thực phẩm nhập khẩu dựa trên mức độ rủi ro liên quan, cũng như bảo vệ người tiêu dùng khỏi thực phẩm nhập khẩu rủi ro liên quan.

   Quyết định này bao gồm các yêu cầu quy định sau: Điều kiện công nhận biện pháp kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền về thực phẩm của nước xuất khẩu như một phần đánh giá sự tuân thủ của lô hàng thực phẩm nhập khẩu có xuất xứ từ nước đó; Các yêu cầu về Thông báo trước đối với lô hàng thực phẩm nhập khẩu và điều khoản về chế biến trước khi đến dựa trên mức độ rủi ro có thể có liên quan đến lô hàng thực phẩm nhập khẩu.

   Các điều kiện để giải phóng lô hàng thực phẩm nhập khẩu bao gồm lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm và xuất xưởng dưới sự giám sát. Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

   Đồng thời, Ai Cập cũng thông báo ban hành Quyết định của Ban Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 6/2020 về Quy tắc Quản lý Giấy phép Nhập khẩu Thực phẩm.

   Quyết định này quy định các thủ tục và yêu cầu để được cấp phép nhập khẩu thực phẩm vào Cộng hòa Ả Rập Ai Cập. Biện pháp này là cần thiết để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ của thực phẩm nhập khẩu.

   Ngoài ra, quyết định này quy định các nghĩa vụ hành chính và tài chính của các nhà nhập khẩu thực phẩm, các biện pháp thực thi và trách nhiệm của NFSA. Quyết định này cung cấp thời gian chuyển tiếp sáu tháng cho các nhà nhập khẩu thực phẩm hiện đang hoạt động để có được giấy phép quy định và được đăng ký tại NFSA nhằm đảm bảo dòng chảy thương mại thông suốt, tránh bất kỳ gián đoạn thương mại nào.

   Biện pháp này sẽ nâng cao thủ tục thông quan các lô hàng thực phẩm nhập khẩu bằng cách yêu cầu nhà nhập khẩu xác minh việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa liên quan của nhà cung cấp nước ngoài, cũng như khả năng đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm tối ưu.

   Hơn nữa, NFSA ban hành quyết định này để tăng cường khả năng kiểm soát và đánh giá các nhà nhập khẩu thực phẩm và đảm bảo họ tuân thủ yêu cầu về an toàn thực phẩm. Trong tương lai, lịch sử tuân thủ yêu cầu của các nhà nhập khẩu thực phẩm sẽ là một trụ cột thiết yếu để đánh giá rủi ro đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu. Những quy định mới này sẽ có tác động đến việc bảo vệ người tiêu dùng trước những rủi ro liên quan đến thực phẩm nhập khẩu. Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; các mục đích khác.

Nguồn tcvn.gov.vn

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site