TIN CẢNH BÁO

New Zealand: Tài liệu thảo luận cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm

Đăng ngày:19/05/2021 | admin
   Ngày 03/05/2021 New Zealand thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Tài liệu thảo luận: Cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm. Sẽ có ba khía cạnh được cải cách sau đây: Xây dựng Yêu cầu về Thông tin Sản phẩm (các quy định bắt buộc mới), Chương trình chứng nhận thành phần mô-đun của nhà sản xuất (chương trình tự nguyện mới) và Chương trình chứng nhận sản phẩm (sửa đổi chương trình tự nguyện hiện có).

Xây dựng yêu cầu thông tin sản phẩm

   Luật hành chính mới sẽ cho phép đưa ra các quy định chỉ rõ mức độ thông tin tối thiểu mà các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm xây dựng phải cung cấp, cũng như hình thức và cách thức cung cấp thông tin.

   Các yêu cầu cụ thể được đề xuất đối với thông tin liên quan đến việc xây dựng sản phẩm tuân thủ Quy tắc xây dựng New Zealand sẽ đảm bảo thông tin nhất quán được cung cấp và hỗ trợ người dùng sản phẩm. Các đề xuất được đưa ra trong tài liệu thảo luận bao gồm:

– trách nhiệm của chuỗi cung ứng để đáp ứng các Yêu cầu về Thông tin Sản phẩm

– nội dung thông tin được cung cấp về sản phẩm

– dữ liệu chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn thông tin

– giai đoạn chuyển tiếp.

Chương trình chứng nhận thành phần mô-đun của nhà sản xuất

   Chương trình chứng nhận thành phần mô-đun của nhà sản xuất là một chương trình tự nguyện mới sẽ cung cấp các phương pháp tiếp cận xây dựng hiệu quả và nhất quán hơn cho các nhà sản xuất để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng sẽ có khả năng để chứng tỏ năng lực sản xuất các thành phần mô-đun tuân thủ Quy tắc Xây dựng New Zealand.

Chương trình chứng nhận sản phẩm

   Chương trình chứng nhận sản phẩm của New Zealand, CodeMark, là một chương trình tự nguyện hiện có cho phép các sản phẩm và phương pháp xây dựng được chứng nhận. Cơ quan chấp thuận xây dựng phải dựa vào chứng chỉ CodeMark để làm bằng chứng rằng sản phẩm hoặc phương pháp xây dựng tuân thủ Quy tắc xây dựng New Zealand. Các thay đổi được đề xuất đối với chương trình sẽ:

– thực hiện các yêu cầu đăng ký đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm

– thực hiện các yêu cầu đăng ký cho chứng chỉ

– cải thiện các yêu cầu của chương trình để công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm

– tăng cường các yêu cầu đối với các cuộc đánh giá của tổ chức chứng nhận sản phẩm và đánh giá các chứng chỉ.

   Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 02/07/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.mbie.govt.nz/have-your-say/building-system-reform/

Mã thông báo: G/TBT/N/NZL/105

Nguồn tbt.gov.vn

 

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site