TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2022 (Từ ngày 16/02/2022 đến ngày 28/02/2022)

Đăng ngày:28/02/2022 | admin
STT Số TB Nước TB Ngày TB Sản phẩm/ Vấn đề TB  
Từ ngày 16/02 đến 28/02/2022
1 G/TBT/N/BRA/3/Add.1 Braxin 28/02/2022  - Kỹ thuật điện nói chung (ICS 29.020)  
2 G/TBT/N/BRA/318/Add.2 Braxin 28/02/2022 - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người;  
3 G/TBT/N/BRA/488/Add.2 Braxin 28/02/2022  - Thiết bị nâng (ICS 53.020)  
4 G/TBT/N/BRA/559/Add.9 Braxin 28/02/2022  - Chu trình mô tô và xe gắn máy (ICS 43.140)  
5 G/TBT/N/BRA/561/Add.3 Braxin 28/02/2022  - Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140)  
6 G/TBT/N/BRA/562/Add.5 Braxin 28/02/2022  - Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140)  
7 G/TBT/N/CAN/657/Add.1 Canada 28/02/2022  - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)  
8 G/TBT/N/EU/874 Liên minh Châu Âu 28/02/2022  - Dược phẩm (ICS 11.120)  
9 G/TBT/N/EU/875 Liên minh Châu Âu 28/02/2022  - Dược phẩm (ICS 11.120)  
10 G/TBT/N/EU/876 Liên minh Châu Âu 28/02/2022  - Dược phẩm (ICS 11.120)  
11 G/TBT/N/ISR/1242 Israel 28/02/2022  - Thiết bị giải trí (ICS 97.200)  
12 G/TBT/N/ISR/1243 Israel 28/02/2022  - Linh kiện và phụ kiện cho thiết bị viễn thông (ICS 33.120)  
13 G/TBT/N/ISR/1244 Israel 28/02/2022  - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)  
14 G/TBT/N/KOR/1061 Hàn Quốc 28/02/2022  - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)  
15 G/TBT/N/USA/1194/Add.3 Hoa Kỳ 28/02/2022  - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
16 G/TBT/N/USA/1263/Add.4 Hoa Kỳ 28/02/2022  - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
17 G/TBT/N/USA/1840 Hoa Kỳ 28/02/2022  - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
18 G/TBT/N/USA/691/Add.8 Hoa Kỳ 28/02/2022  - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
19 G/TBT/N/AUS/137 Châu Úc 25/02/2022  - Thiết bị giải trí (ICS 97.200)  
20 G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 Burundi 25/02/2022  - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080)  
21 G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 Kenya 25/02/2022  - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080)  
22 G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 Rwanda 25/02/2022  - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080)  
23 G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 Uganda 25/02/2022  - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080)  
24 G/TBT/N/BDI/210# G/TBT/N/KEN/1219# G/TBT/N/RWA/622# G/TBT/N/TZA/711# G/TBT/N/UGA/1543 Tanzania 25/02/2022  - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080)  
25 G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 Burundi 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
26 G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 Kenya 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
27 G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 Rwanda 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
28 G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 Uganda 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
29 G/TBT/N/BDI/211# G/TBT/N/KEN/1220# G/TBT/N/RWA/623# G/TBT/N/TZA/712# G/TBT/N/UGA/1544 Tanzania 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
30 G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 Burundi 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
31 G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 Kenya 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
32 G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 Rwanda 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
33 G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 Uganda 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
34 G/TBT/N/BDI/212# G/TBT/N/KEN/1221# G/TBT/N/RWA/624# G/TBT/N/TZA/713# G/TBT/N/UGA/1545 Tanzania 25/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
35 G/TBT/N/ISR/1241 Israel 25/02/2022  - Dược phẩm (ICS 11.120)  
36 G/TBT/N/MAC/19 Macao, Trung Quốc 25/02/2022 - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người  
37 G/TBT/N/BRA/1309 Braxin 24/02/2022  - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)  
38 G/TBT/N/BRA/983/Add.2 Braxin 24/02/2022  - Viễn thông nói chung (ICS 33.020)  
39 G/TBT/N/CHL/574/Add.2 Chile 24/02/2022  - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)  
40 G/TBT/N/DNK/126/Rev.1 Đan mạch 24/02/2022 - Đồ chơi  
41 G/TBT/N/ISR/1108/Rev.1/Add.2 Israel 24/02/2022  - Lắp đặt trong các tòa nhà (ICS 91.140)  
42 G/TBT/N/ISR/1240 Israel 24/02/2022  - Kính (ICS 81.040)  
43 G/TBT/N/KOR/1059 Hàn Quốc 24/02/2022 - Dược phẩm  
44 G/TBT/N/KOR/1060 Hàn Quốc 24/02/2022 - Gas - Bơm nhiệt  
45 G/TBT/N/TPKM/390/Rev.1/Add.1 Đài Loan 24/02/2022  - Thiết bị bảo hộ (ICS 13.340)  
46 G/TBT/N/TPKM/471/Add.1 Đài Loan 24/02/2022 - Công nghệ thông tin, máy văn phòng  
47 G/TBT/N/TPKM/472/Add.1 Đài Loan 24/02/2022 - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người  
48 G/TBT/N/TPKM/473/Add.1 Đài Loan 24/02/2022  - Thiết bị và hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật âm thanh hoặc / và video (ICS 33.160)  
49 G/TBT/N/TPKM/484 Đài Loan 24/02/2022 - Stato động cơ  
50 G/TBT/N/USA/1839 Hoa Kỳ 24/02/2022  - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
51 G/TBT/N/BHR/619 Vương quốc Bahrain 23/02/2022  - Thiết bị giải trí (ICS 97.200)  
52 G/TBT/N/BRA/480/Add.2/Corr.1 Braxin 23/02/2022  - Thiết bị bảo hộ (ICS 13.340)  
53 G/TBT/N/CHL/502/Add.2 Chile 23/02/2022  - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)  
54 G/TBT/N/CHL/574/Add.1 Chile 23/02/2022  - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)  
55 G/TBT/N/ECU/500/Add.1 Ecuador 23/02/2022  - Dược phẩm (ICS 11.120)  
56 G/TBT/N/ECU/501/Add.2 Ecuador 23/02/2022  - Dược phẩm (ICS 11.120)  
57 G/TBT/N/ISR/1238 Israel 23/02/2022  - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)  
58 G/TBT/N/ISR/1239 Israel 23/02/2022  - Bảo vệ chống cháy (ICS 13.220)  
59 G/TBT/N/UKR/176/Add.2 Ukraine 23/02/2022 - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người  
60 G/TBT/N/USA/1400/Add.1 Hoa Kỳ 23/02/2022  - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)  
61 G/TBT/N/USA/1837 Hoa Kỳ 23/02/2022  - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm chất lượng không khí (ICS 13.040)  
62 G/TBT/N/USA/1838 Hoa Kỳ 23/02/2022  - Các quy trình trong ngành công nghiệp thực phẩm (ICS 67.020)  
63 G/TBT/N/CRI/194 Costa Rica 22/02/2022  - Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác (ICS 65.100)  
64 G/TBT/N/ISR/1031/Add.1 Israel 22/02/2022  - Thang (ICS 97.145)  
65 G/TBT/N/ISR/1235 Israel 22/02/2022  - Kính (ICS 81.040)  
66 G/TBT/N/ISR/1236 Israel 22/02/2022  - Đồ nội thất (ICS 97.140)  
67 G/TBT/N/ISR/1237 Israel 22/02/2022  - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
68 G/TBT/N/KOR/1058 Hàn Quốc 22/02/2022 - Phương tiện và phụ tùng (trừ đầu máy)  
69 G/TBT/N/TPKM/483 Đài Loan 22/02/2022 - Máy móc và thiết bị - Yêu cầu chất lượng  
70 G/TBT/N/ISR/1232 Israel 21/02/2022  - Các thiết bị lưu trữ chất lỏng (ICS 23.020)  
71 G/TBT/N/ISR/1233 Israel 21/02/2022  - Các thiết bị lưu trữ chất lỏng (ICS 23.020)  
72 G/TBT/N/ISR/1234 Israel 21/02/2022  - Các thiết bị lưu trữ chất lỏng (ICS 23.020)  
73 G/TBT/N/PAN/102/Add.2 Panama 21/02/2022  - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)  
74 G/TBT/N/TPKM/482 Đài Loan 21/02/2022 - Máy móc và thiết bị - Yêu cầu chất lượng  
75 G/TBT/N/USA/1835/Corr.1 Hoa Kỳ 21/02/2022  - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
76 G/TBT/N/BRA/1307 Braxin 18/02/2022  - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)  
77 G/TBT/N/BRA/1308 Braxin 18/02/2022 - Ngô, lúa mì  
78 G/TBT/N/BRA/475/Add.2/Corr.1 Braxin 18/02/2022 - Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người;  
79 G/TBT/N/CAN/531/Add.2 Canada 18/02/2022  - Nữ công gia chánh nói chung (ICS 97.020)  
80 G/TBT/N/CHE/258/Add.1 Thụy sĩ 18/02/2022  - Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán in vitro (ICS 11.100)  
81 G/TBT/N/DNK/126 Đan mạch 18/02/2022 - Đồ chơi  
82 G/TBT/N/KOR/1055 Hàn Quốc 18/02/2022 - Thực phẩm  
83 G/TBT/N/KOR/1056 Hàn Quốc 18/02/2022 - Chất hóa học  
84 G/TBT/N/KOR/1057 Hàn Quốc 18/02/2022 - Chất hóa học  
85 G/TBT/N/NZL/110 New Zealand 18/02/2022 - Lốp cao su  
86 G/TBT/N/TPKM/465/Add.1 Đài Loan 18/02/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
87 G/TBT/N/USA/1836 Hoa Kỳ 18/02/2022  - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
88 G/TBT/N/VNM/217 Việt Nam 18/02/2022 - Thiết bị âm thanh - loa, micro  
89 G/TBT/N/ISR/1178/Add.1 Israel 17/02/2022  - Mức trung bình (ICS 67.160)  
90 G/TBT/N/MEX/507 Mexico 17/02/2022  - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)  
91 G/TBT/N/TZA/708 Tanzania 17/02/2022  - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)  
92 G/TBT/N/TZA/709 Tanzania 17/02/2022  - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)  
93 G/TBT/N/TZA/710 Tanzania 17/02/2022  - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230)  
94 G/TBT/N/USA/1835 Hoa Kỳ 17/02/2022  - Xe chuyên dùng (ICS 43.160)  
95 G/TBT/N/ECU/103/Add.2 Ecuador 16/02/2022  - Sản phẩm từ giấy (ICS 85.080)  
96 G/TBT/N/ECU/412/Add.1 Ecuador 16/02/2022  - Sản phẩm từ giấy (ICS 85.080)  
97 G/TBT/N/EGY/212/Add.4 Ai Cập 16/02/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
98 G/TBT/N/EGY/299/Add.1 Ai Cập 16/02/2022  - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)  
99 G/TBT/N/EGY/88/Rev.1/Add.2 Ai Cập 16/02/2022  - Dầu và mỡ ăn được. Hạt có dầu (ICS 67.200)  
100 G/TBT/N/MMR/7 Myanmar 16/02/2022  - Dầu và mỡ ăn được. Hạt có dầu (ICS 67.200)  
101 G/TBT/N/USA/1662/Add.1 Hoa Kỳ 16/02/2022  - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
102 G/TBT/N/USA/1770/Add.1 Hoa Kỳ 16/02/2022  - Máy bay và các phương tiện vũ trụ nói chung (ICS 49.020)  
103 G/TBT/N/USA/1814/Add.1 Hoa Kỳ 16/02/2022  - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm nói chung (ICS 19.020)  
104 G/TBT/N/USA/1821/Add.1 Hoa Kỳ 16/02/2022  - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
105 G/TBT/N/USA/955/Add.3 Hoa Kỳ 16/02/2022  - Thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120)  
Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site