TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2022 (Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 15/04/2022)

Đăng ngày:12/04/2022 | admin
STT Số TB Nước TB Ngày TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 11/04 đến 15/04/2022
 1.  
 G/SPS/N/EU/556 European Union 14/04/2022 - Chế phẩm dùng trong chăn nuôi
 1.  
 G/TBT/N/USA/1851 United States of America 14/04/2022 - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1581 Uganda 14/04/2022 - Thiết bị bảo hộ (ICS 13.340)
 1.  
 G/TBT/N/FRA/224 France 14/04/2022 - Cấm hộp đựng thực phẩm bằng nhựa dùng một lần
 1.  
 G/SPS/N/EU/553 European Union 14/04/2022 - Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe động vật
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1667 China 14/04/2022 - Bảo vệ chống cháy (ICS 13.220)
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2023 Brazil 14/04/2022 - Sản phẩm có nguồn gốc động vật - Định dạng đánh số mới
 1.  
 G/TBT/N/USA/658/Add.3 United States of America 14/04/2022 - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm nói chung (ICS 19.020)
 1.  
 G/SPS/N/EU/555 European Union 14/04/2022 - Chế phẩm dùng trong chăn nuôi
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1668 China 14/04/2022 - Bảo vệ trong và trong các tòa nhà (ICS 91.120)
 1.  
 G/SPS/N/USA/3312/Add.1 United States of America 14/04/2022 - Quy trình xác minh của cơ quan liên quan
 1.  
 G/TBT/N/USA/709/Add.5 United States of America 14/04/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1671 China 14/04/2022 - Thiết bị khai thác (ICS 73.100)
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2024 Brazil 14/04/2022 '- Môi trường, bảo vệ sức khoẻ và an toàn
 1.  
 G/TBT/N/USA/659/Add.3 United States of America 14/04/2022 - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm nói chung (ICS 19.020)
 1.  
 G/TBT/N/JPN/734 Japan 14/04/2022 - Sửa đổi Quy định về An toàn của Công-te-nơ
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1670 China 14/04/2022 - Vật liệu xây dựng (ICS 91.100)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1669 China 14/04/2022 - Kính (ICS 81.040)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1672 China 14/04/2022 - Máy chuyển động trên trái đất (ICS 53.100)
 1.  
 G/SPS/N/EU/554 European Union 14/04/2022 - Sửa đổi Quy chế thực hiện (EU) 2021/632 liên quan đến danh sách các sản phẩm có nguồn gốc động vật, phụ phẩm động vật và các sản phẩm tổng hợp
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2025 Brazil 14/04/2022 - Môi trường, bảo vệ sức khoẻ và an toàn
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2020 Brazil 13/04/2022 - Môi trường, bảo vệ sức khoẻ và an toàn; 65 - AGRICULTURE
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2021 Brazil 13/04/2022 - Chương trình quốc gia về nhuyễn thể hai mảnh vỏ an toàn - MoluBiS
 1.  
 G/TBT/N/GBR/47 United Kingdom 13/04/2022 - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)
 1.  
 G/TBT/N/EU/887 European Union 13/04/2022 - Yêu cầu về thiết kế, xây dựng và hiệu suất cũng như các tiêu chuẩn thử nghiệm cho thiết bị hàng hải
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2017 Brazil 13/04/2022 - Môi trường, bảo vệ sức khoẻ và an toàn
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2018 Brazil 13/04/2022 - Môi trường, bảo vệ sức khoẻ và an toàn
 1.  
 G/TBT/N/USA/1849 United States of America 13/04/2022 - Giấy thấm, hỗ trợ điều trị són tiểu (ICS 11.180)
 1.  
 G/SPS/N/NZL/683 New Zealand 13/04/2022 - Tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu
 1.  
 G/SPS/N/MEX/390/Add.1 Mexico 13/04/2022 - Hạt giống rau
 1.  
 G/TBT/N/AUS/141 Australia 13/04/2022 - Phương tiện cơ giới để vận chuyển hàng hóa, bao gồm. khung gầm với động cơ và ca bin
 1.  
 G/TBT/N/ARE/525, G/TBT/N/BHR/622, G/TBT/N/KWT/588, G/TBT/N/OMN/457, G/TBT/N/QAT/609, G/TBT/N/SAU/1235, G/TBT/N/YEM/216 United Arab Emirates 13/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/525, G/TBT/N/BHR/622, G/TBT/N/KWT/588, G/TBT/N/OMN/457, G/TBT/N/QAT/609, G/TBT/N/SAU/1235, G/TBT/N/YEM/216 Kuwait, the State of 13/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/525, G/TBT/N/BHR/622, G/TBT/N/KWT/588, G/TBT/N/OMN/457, G/TBT/N/QAT/609, G/TBT/N/SAU/1235, G/TBT/N/YEM/216 Qatar 13/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/SPS/N/RUS/250 Russian Federation 13/04/2022 - Động vật - bò
 1.  
 G/TBT/N/ARE/525, G/TBT/N/BHR/622, G/TBT/N/KWT/588, G/TBT/N/OMN/457, G/TBT/N/QAT/609, G/TBT/N/SAU/1235, G/TBT/N/YEM/216 Yemen 13/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1433 Canada 13/04/2022 - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/525, G/TBT/N/BHR/622, G/TBT/N/KWT/588, G/TBT/N/OMN/457, G/TBT/N/QAT/609, G/TBT/N/SAU/1235, G/TBT/N/YEM/216 Bahrain, Kingdom of 13/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1690/Add.2 United States of America 13/04/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1180/Add.1 Brazil 13/04/2022 - Viễn thông, kỹ thuật âm thanh, video
 1.  
 G/SPS/N/SAU/465 Saudi Arabia, Kingdom of 13/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/TBT/N/SAU/984/Add.1 Saudi Arabia, Kingdom of 13/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/525, G/TBT/N/BHR/622, G/TBT/N/KWT/588, G/TBT/N/OMN/457, G/TBT/N/QAT/609, G/TBT/N/SAU/1235, G/TBT/N/YEM/216 Oman 13/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/525, G/TBT/N/BHR/622, G/TBT/N/KWT/588, G/TBT/N/OMN/457, G/TBT/N/QAT/609, G/TBT/N/SAU/1235, G/TBT/N/YEM/216 Saudi Arabia, Kingdom of 13/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2019 Brazil 13/04/2022 - Môi trường, bảo vệ sức khoẻ và an toàn; 65 - AGRICULTURE
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2022 Brazil 13/04/2022 - Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu hạt giống nấm mỡ (Impatiens walleriana) có nguồn gốc từ Costa Rica
 1.  
 G/SPS/N/KOR/748 Korea, Republic of 13/04/2022 - Dự thảo Đề xuất sửa đổi cho “Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho Thực phẩm Chức năng Y tế”
 1.  
 G/TBT/N/USA/1850 United States of America 13/04/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1265/Add.2 Brazil 12/04/2022 - Công nghệ chăm sóc sức khoẻ
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1356 Brazil 12/04/2022 - Độ phân giải - RDC
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1367 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/SPS/N/THA/522 Thailand 12/04/2022 - Thịt, nội tạng, trứng gia cầm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/986 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt và trứng gia cầm từ Bang Missouri của Hoa Kỳ
 1.  
 G/SPS/N/JPN/981 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ Hạt Cumberland, Bang Maine của Hoa Kỳ
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1369 Brazil 12/04/2022 - Chỉ thị Quy phạm số 133, ngày 30 tháng 3 năm 2022
 1.  
 G/TBT/N/USA/1848 United States of America 12/04/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/JPN/972 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống, thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ cơ quan Morbihan ở Pháp
 1.  
 G/TBT/N/BRA/910/Add.4 Brazil 12/04/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)
 1.  
 G/SPS/N/JPN/983 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ Hạt Macomb, Bang Michigan của Hoa Kỳ
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1351 Brazil 12/04/2022 - Độ phân giải - RDC
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1357 Brazil 12/04/2022 - Độ phân giải - RDC
 1.  
 G/TBT/N/USA/980/Rev.1 United States of America 12/04/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1364 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/SPS/N/TUR/121 Turkey 12/04/2022 - Giấy chứng nhận sức khỏe thú y để xuất khẩu nguyên liệu thô đã qua xử lý cho Sản xuất Gelatine và Collagen dành cho người tiêu dùng ở Cộng hòa Türkiye
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1313/Corr.1 Brazil 12/04/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1353 Brazil 12/04/2022 - Chỉ thị Quy phạm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1354 Brazil 12/04/2022 - Chỉ thị Quy phạm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1370 Brazil 12/04/2022 - Chỉ thị Quy phạm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/975 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ Bang Maryland của Hoa Kỳ
 1.  
 G/SPS/N/ARE/252 United Arab Emirates 12/04/2022 - Gia cầm, thịt và nội tạng gia cầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/520 Thailand 12/04/2022 - Gia cầm, thịt và nội tạng gia cầm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/977 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống từ Bang New Hampshire và các sản phẩm thịt và trứng gia cầm từ Hạt Rockingham, Bang New Hampshire và Hạt Kent, Bang Delaware của Hoa Kỳ
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1358 Brazil 12/04/2022 - Độ phân giải - RDC
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1368 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/TBT/N/USA/1847 United States of America 12/04/2022 - Dịch vụ
 1.  
 G/SPS/N/USA/3321 United States of America 12/04/2022 - Dung sai thuốc trừ sâu.
 1.  
 G/SPS/N/JPN/976 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ Hạt York, Bang Maine của Hoa Kỳ
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1352 Brazil 12/04/2022 - Độ phân giải - RDC
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1371 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1372 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/SPS/N/JPN/973 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống, thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ Sở Ille-et-Vilaine ở Pháp
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1350 Brazil 12/04/2022 - Độ phân giải - RDC
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1360 Brazil 12/04/2022 - Chỉ thị quy phạm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1365 Brazil 12/04/2022 - Chỉ thị quy phạm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/984 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt và trứng gia cầm từ Bang Nam Dakota của Hoa Kỳ
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1361 Brazil 12/04/2022 - Đo thể tích, khối lượng, tỷ trọng, độ nhớt (ICS 17.060)
 1.  
 G/TBT/N/TPKM/476/Add.1 Chinese Taipei 12/04/2022 - Sản phẩm từ giấy (ICS 85.080)
 1.  
 G/SPS/N/THA/523 Thailand 12/04/2022 - - Gia cầm, thịt và nội tạng gia cầm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/978 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ Hạt Warren, Bang Iowa và Sedgwick và các hạt Dickinson, Bang Kansas của Hoa Kỳ
 1.  
 G/SPS/N/JPN/979 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ các Hạt Hanson, Kingsbury và Hutchinson, Bang Nam Dakota của Hoa Kỳ
 1.  
 G/SPS/N/JPN/982 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống, thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ tỉnh Ontario của Canada
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1349 Brazil 12/04/2022 - Độ phân giải - RDC
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1366 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/TBT/N/USA/1359/Rev.1 United States of America 12/04/2022 - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm chất lượng không khí (ICS 13.040)
 1.  
 G/SPS/N/JPN/974 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống từ Bang Nebraska và các sản phẩm thịt và trứng gia cầm từ Hạt Merrick, Bang Nebraska của Hoa Kỳ
 1.  
 G/SPS/N/JPN/985 Japan 12/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm trứng từ các Hạt Meeker, Mower và Stearns, Bang Minnesota của Hoa Kỳ
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1355 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1359 Brazil 12/04/2022 Độ phân giải - RDC
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1373 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1374 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1362 Brazil 12/04/2022 - Dụng cụ và thiết bị để đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc các biến số khác của chất lỏng hoặc khí
 1.  
 G/TBT/N/EU/886 European Union 12/04/2022 - Dự thảo
 1.  
 G/SPS/N/THA/521 Thailand 12/04/2022 - Gia cầm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1308/Add.1 Brazil 12/04/2022 - Ngô, lúa mì
 1.  
 G/SPS/N/JPN/980 Japan 12/04/2022 - Độ phân giải - RDC
 1.  
 G/TBT/N/BRA/687/Add.2 Brazil 12/04/2022 - Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán in vitro (ICS 11.100)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1363 Brazil 12/04/2022 - Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/TBT/N/PER/141 Peru 12/04/2022 - Sữa và kem, cô đặc không đường
 1.  
 G/SPS/N/JPN/905/Add.1 Japan 11/04/2022 - Cây, hoa
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1337 Brazil 11/04/2022 - Xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ

Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site