TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2022 (Từ ngày 16/06/2022 đến ngày 24/06/2022)

Đăng ngày:02/07/2022 | admin
STT Số TB Nước TB Ngày TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 16/06 đến 24/06/2022
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1262 Israel 24/06/2022 Tiêu chuẩn bắt buộc đối với Sản phẩm hàng hoá
 1.  
 G/SPS/N/ARE/256, G/SPS/N/BHR/224, G/SPS/N/KWT/121, G/SPS/N/OMN/120, G/SPS/N/QAT/124, G/SPS/N/SAU/467, G/SPS/N/YEM/65 Yemen 24/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1617 Uganda 24/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/PHL/229/Add.1 Philippines 24/06/2022 - Kết cấu của các tòa nhà (ICS 91.080)
 1.  
 G/TBT/N/CRI/196 Costa Rica 24/06/2022 - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1620 Uganda 24/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/TPKM/587 Đài Loan 24/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2046 Braxin 24/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/CHL/599 Chile 24/06/2022 Máy cắt cỏ
 1.  
 G/SPS/N/ARE/256, G/SPS/N/BHR/224, G/SPS/N/KWT/121, G/SPS/N/OMN/120, G/SPS/N/QAT/124, G/SPS/N/SAU/467, G/SPS/N/YEM/65 Kuwait 24/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/SPS/N/SAU/460/Add.4 Vương quốc Ả Rập Xê Út 24/06/2022 Thịt gia cầm, trứng và các sản phẩm của chúng
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2048 Braxin 24/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1625 Uganda 24/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/SPS/N/CHL/674/Rev.1 Chile 24/06/2022 Thú y; Bệnh động vật
 1.  
 G/TBT/N/URY/65 Uruguay 24/06/2022 Thiết bị, đồ dùng và phương tiện tiêu thụ năng lượng
 1.  
 G/TBT/N/USA/1880 Hoa Kỳ 24/06/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/256, G/SPS/N/BHR/224, G/SPS/N/KWT/121, G/SPS/N/OMN/120, G/SPS/N/QAT/124, G/SPS/N/SAU/467, G/SPS/N/YEM/65 Vương quốc Ả Rập Xê Út 24/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1624 Uganda 24/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/URY/66 Uruguay 24/06/2022 Bao bì và thiết bị tiếp xúc với thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2047 Braxin 24/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm; Giới hạn dư lượng tối đa (MRL)
 1.  
 G/TBT/N/CAN/661/Add.1/Corr.1 Canada 24/06/2022 - Vật liệu và phụ kiện đóng gói (ICS 55.040)
 1.  
 G/SPS/N/TPKM/530/Add.6 Đài Loan 24/06/2022 Chứng nhận, kiểm soát và kiểm tra; Sức khỏe con người; COVID-19 SPS
 1.  
 G/TBT/N/CAN/656/Add.1 Canada 24/06/2022 - Bảo vệ bức xạ (ICS 13.280)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1623 Uganda 24/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1881 Hoa Kỳ 24/06/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/TBT/N/PHL/228/Add.1 Philippines 24/06/2022 - Thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá và thiết bị liên quan (ICS 65.160)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1681 Trung Quốc 24/06/2022 - Vận tải đường bộ; (ICS 03.220)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1621 Uganda 24/06/2022 - Dầu thô (ICS 75.040)
 1.  
 G/SPS/N/TPKM/586/Add.1 Đài Loan 24/06/2022 Động vật và sản phẩm động vật
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1444 Canada 24/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/256, G/SPS/N/BHR/224, G/SPS/N/KWT/121, G/SPS/N/OMN/120, G/SPS/N/QAT/124, G/SPS/N/SAU/467, G/SPS/N/YEM/65 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 24/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/256, G/SPS/N/BHR/224, G/SPS/N/KWT/121, G/SPS/N/OMN/120, G/SPS/N/QAT/124, G/SPS/N/SAU/467, G/SPS/N/YEM/65 Vương quốc Bahrain 24/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/TBT/N/PHL/275/Add.1 Philippines 24/06/2022 - Dây và cáp điện (ICS 29.060)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/256, G/SPS/N/BHR/224, G/SPS/N/KWT/121, G/SPS/N/OMN/120, G/SPS/N/QAT/124, G/SPS/N/SAU/467, G/SPS/N/YEM/65 Oman 24/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1626 Uganda 24/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1442 Canada 24/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm; Giới hạn dư lượng tối đa (MRL)
 1.  
 G/SPS/N/BRA/1798/Add.1 Braxin 24/06/2022 - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020)
 1.  
 G/TBT/N/TUR/79/Add.1 Thổ Nhĩ Kì 24/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/502/Add.1/Corr.1 Braxin 24/06/2022 - Phụ kiện điện (ICS 29.120)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1616 Uganda 24/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1619 Uganda 24/06/2022 - Khí tự nhiên (ICS 75.060)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1622 Uganda 24/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1263 Israel 24/06/2022 Hàng hóa tuân theo các tiêu chuẩn bắt buộc
 1.  
 G/TBT/N/CHL/600 Chile 24/06/2022 Máy biến áp và bộ nguồn cho đồ chơi.
 1.  
 G/TBT/N/BOL/6/Add.3/Corr.1 Bolivia 24/06/2022 - Xe thương mại (ICS 43.080)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/256, G/SPS/N/BHR/224, G/SPS/N/KWT/121, G/SPS/N/OMN/120, G/SPS/N/QAT/124, G/SPS/N/SAU/467, G/SPS/N/YEM/65 Qatar 24/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1618 Uganda 24/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/RUS/134 Liên bang Nga 23/06/2022 Sức khoẻ con người
 1.  
 G/SPS/N/JPN/1055 Nhật Bản 23/06/2022 Động vật và sản phẩm động vật
 1.  
 G/TBT/N/TUR/200 Thổ Nhĩ Kì 23/06/2022 Tiêu chuẩn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/1054 Nhật Bản 23/06/2022 Dịch cúm gia cầm
 1.  
 G/TBT/N/GBR/49 Vương quốc Anh 23/06/2022 Covid-19
 1.  
 G/TBT/N/PHL/257/Add.1 Philippines 23/06/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1615 Uganda 23/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1614 Uganda 23/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1613 Uganda 23/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1611 Uganda 22/06/2022 - Đo lưu lượng chất lỏng (ICS 17.120)
 1.  
 G/SPS/N/TPKM/538/Add.1 Đài Loan 22/06/2022 Động vật và sản phẩm động vật.
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1260 Israel 22/06/2022 - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)
 1.  
 G/SPS/N/PHL/513 Philippines 22/06/2022 Động vật mẫn cảm với bệnh LMLM, các sản phẩm và phụ phẩm của chúng
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1607 Uganda 22/06/2022 Vật liệu xây dựng
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1610 Uganda 22/06/2022 - Vật liệu và phụ kiện đóng gói (ICS 55.040)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1222/Add.1 Braxin 22/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1261 Israel 22/06/2022 - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1612 Uganda 22/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1857/Add.1 Hoa Kỳ 22/06/2022 - Thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120)
 1.  
 G/SPS/N/EU/573 Liên minh Châu Âu 22/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm; Thuốc trừ sâu; Giới hạn dư lượng tối đa (MRL)
 1.  
 G/SPS/N/EU/545/Add.1 Liên minh Châu Âu 22/06/2022 Sức khoẻ cây trồng, vật nuôi
 1.  
 G/TBT/N/EU/904 Liên minh Châu Âu 22/06/2022 Các sản phẩm diệt khuẩn và các sản phẩm đã qua xử lý được xử lý bằng hoặc kết hợp các sản phẩm diệt khuẩn
 1.  
 G/TBT/N/PER/134/Add.1 Peru 22/06/2022 Tiêu chuẩn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1608 Uganda 22/06/2022 - Khoa học y tế và cơ sở chăm sóc sức khỏe nói chung
 1.  
 G/TBT/N/EU/903 Liên minh Châu Âu 22/06/2022 - Các thành phần điện tử nói chung (ICS 31.020)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1858/Add.1 Hoa Kỳ 22/06/2022 - Thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1606 Uganda 22/06/2022 Ghi nhãn
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1609 Uganda 22/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1650/Rev.1 Hoa Kỳ 22/06/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/EU/901 Liên minh Châu Âu 21/06/2022 Xe cơ giới ba bánh không động cơ
 1.  
 G/TBT/N/TPKM/474/Add.1 Đài Loan 21/06/2022 Tinh dầu, chế phẩm nước hoa
 1.  
 G/TBT/N/JPN/738/Add.1 Nhật Bản 21/06/2022 - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060)
 1.  
 G/SPS/N/AUS/539 Úc 21/06/2022 Thú y; Bệnh động vật
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1406 Braxin 21/06/2022 Viễn thông, kỹ thuật âm thanh
 1.  
 G/TBT/N/EU/902 Liên minh Châu Âu 21/06/2022 Sản phẩm diệt khuẩn
 1.  
 G/SPS/N/MEX/407 Mexico 21/06/2022 Sức khỏe cây trồng; Hạt giống; Sâu bọ
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1258 Israel 21/06/2022 - Phụ kiện điện (ICS 29.120)
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1259 Israel 21/06/2022 - Linh kiện và phụ kiện cho thiết bị viễn thông (ICS 33.120)
 1.  
 G/TBT/N/GBR/48 Vương quốc Anh 21/06/2022 Xe cơ giới, rơ moóc, xe hai và ba bánh, xe ba bánh, xe công nông, lâm nghiệp
 1.  
 G/TBT/N/TPKM/495 Đài Loan 21/06/2022 Đồng hồ nước (Chỉ dành cho đồng hồ nước lạnh)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1299/Add.1 Braxin 21/06/2022 Viễn thông, kỹ thuật âm thanh
 1.  
 G/SPS/N/NZL/690 New Zealand 21/06/2022 An toàn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1388/Corr.1 Braxin 21/06/2022 - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1605 Uganda 21/06/2022 - Kim loại màu (ICS 77.120)
 1.  
 G/TBT/N/CAN/661/Add.1 Canada 21/06/2022 - Vật liệu và phụ kiện đóng gói (ICS 55.040)
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1244/Add.16 Canada 20/06/2022 Dịch tả lợn Châu Phi (ASF)
 1.  
 G/SPS/N/EU/572 Liên minh Châu Âu 20/06/2022 An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/MDG/39 Madagascar 20/06/2022 An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/MDG/40 Madagascar 20/06/2022 An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/MDG/48 Madagascar 20/06/2022 An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/MDG/51 Madagascar 20/06/2022 An toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật
 1.  
 G/SPS/N/EU/571 Liên minh Châu Âu 20/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/MDG/41 Madagascar 20/06/2022 Sức khỏe cây trồng; Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/MDG/49 Madagascar 20/06/2022 An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1257 Israel 20/06/2022 - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)
 1.  
 G/SPS/N/MDG/42 Madagascar 20/06/2022 An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người
 1.  
 G/TBT/N/ECU/386/Rev.1/Add.2 Ecuador 20/06/2022 - Giày dép (ICS 61.060)
 1.  
 G/TBT/N/ECU/94/Add.7 Ecuador 20/06/2022 - Giày dép (ICS 61.060)
 1.  
 G/TBT/N/ECU/511/Add.1 Ecuador 20/06/2022 Sức khỏe con người
 1.  
 G/SPS/N/TUR/126 Thổ Nhĩ Kì 20/06/2022 An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người
 1.  
 G/TBT/N/KOR/1080 Hàn Quốc 20/06/2022 Thiết bị vệ sinh
 1.  
 G/TBT/N/THA/535/Add.1 Thái Lan 20/06/2022 Tiêu chuẩn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1879 Hoa Kỳ 20/06/2022 - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)
 1.  
 G/SPS/N/MDG/45 Madagascar 20/06/2022 An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người
 1.  
 G/SPS/N/MDG/43 Madagascar 20/06/2022 An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site