TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2024

Đăng ngày:26/02/2024 | thuanvn
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 16/01 đến 15/02/2024
 1.  
 G/TBT/N/THA/586/Rev.3 16/01/2024 Thái Lan Dự thảo Quy định của Bộ về Phương tiện liên quan đến việc Bảo vệ Người ngồi trong Trường hợp Va chạm Trực diện (TIS 2400-256X(202X))
 1.  
 G/TBT/N/THA/587/Rev.3 16/01/2024 Thái Lan Dự thảo Quy định cấp Bộ về phương tiện liên quan đến việc bảo vệ người ngồi trong trường hợp va chạm ngang (TIS 2399-256X(202X))
 1.  
 G/TBT/N/ARE/600, G/TBT/N/BHR/686, G/TBT/N/KWT/666, G/TBT/N/OMN/514, G/TBT/N/QAT/664, G/TBT/N/SAU/1320, G/TBT/N/YEM/271 17/01/2024 Ô-man Quy chuẩn kỹ thuật vùng Vịnh về bình chịu áp lực đơn giản
 1.  
 G/TBT/N/HKG/56 17/01/2024 Hồng Kông Tài liệu tham vấn về Đề xuất điều chỉnh và giảm dần lượng Hydrofluorocarbons để thực hiện Bản sửa đổi Kigali của Nghị định thư Montreal
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1303 17/01/2024 Israel SI 60335 phần 2.2 - Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn: Yêu cầu cụ thể đối với máy hút bụi và thiết bị làm sạch hút nước
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1304 17/01/2024 Israel SI 1003 phần 1.2 - Phát thải chì và cadimi từ đồ dùng tiếp xúc với thực phẩm: Đồ gốm sứ, đồ gốm thủy tinh và bộ đồ ăn bằng thủy tinh - Giới hạn cho phép
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1305 17/01/2024 Israel SI 1003 phần 3.2 - Giải phóng chì và cadimi từ đồ dùng tiếp xúc với thực phẩm: Đồ thủy tinh rỗng - Giới hạn cho phép
 1.  
 G/TBT/N/UKR/283 17/01/2024 Ukraina dự thảo Lệnh của Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine “Về việc phê duyệt các yêu cầu đối với mứt trái cây, thạch, mứt cam và hạt dẻ xay nhuyễn”
 1.  
 G/TBT/N/USA/2091 17/01/2024 Mỹ Tiêu chuẩn an toàn cho đệm hỗ trợ trẻ sơ sinh
 1.  
 G/TBT/N/EU/1042 18/01/2024 Liên minh Châu Âu Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến việc phân loại và ghi nhãn hài hòa một số chất
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1567/Corr.1 18/01/2024 Kenya KS 2473:2023 Than bùn dừa—Đặc điểm kỹ thuật
 1.  
 G/TBT/N/USA/2087/Corr.1 18/01/2024 Mỹ Hệ thống cảnh báo khẩn cấp; Cảnh báo khẩn cấp không dây
 1.  
 G/TBT/N/USA/583/Rev.2 18/01/2024 Mỹ Chương trình tiết kiệm năng lượng: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho tủ lạnh, tủ lạnh-tủ đông và tủ đông
 1.  
 G/TBT/N/USA/827/Rev.4/Add.3 18/01/2024 Mỹ Hoạt động thu thập thông tin của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA); Đề xuất gia hạn Bộ sưu tập ICR hiện có và Yêu cầu bình luận; Đạo luật Tiêu chuẩn Formaldehyde cho Sản phẩm Gỗ Composite
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1306 19/01/2024 Israel SI 562 phần 3 - An toàn của đồ chơi: Sự di chuyển của một số nguyên tố hóa học
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1569 19/01/2024 Kenya DARS 1096:2023 Bột sữa và bột kem - Đặc điểm kỹ thuật
 1.  
 G/TBT/N/TZA/1091 19/01/2024 Tanzania DARS 1099:2023, Thực hành lưu kho tốt đối với ngũ cốc đóng bao, Ấn bản lần thứ nhất.
 1.  
 G/TBT/N/TZA/1092 19/01/2024 Tanzania DARS 1098: 2023, Cơ cấu nông nghiệp – Kho chứa ngũ cốc đóng bao, Ấn bản lần thứ nhất.
 1.  
 G/TBT/N/TZA/1093 19/01/2024 Tanzania DARS 1350:2023, Bột Teff — Đặc điểm kỹ thuật, ấn bản đầu tiên. Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Châu Phi này cũng đã được thông báo bởi ủy ban SPS
 1.  
 G/TBT/N/TZA/1094 19/01/2024 Tanzania DARS 1351:2023, Hạt Teff – Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản đầu tiên. Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Châu Phi này cũng đã được thông báo bởi ủy ban SPS
 1.  
 G/TBT/N/TZA/1095 19/01/2024 Tanzania DARS 1349:2023, Hạt rau dền – Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản đầu tiên. Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Châu Phi này cũng đã được thông báo bởi ủy ban SPS
 1.  
 G/TBT/N/TZA/1096 19/01/2024 Tanzania DARS 1348:2023, Bột rau dền — Đặc điểm kỹ thuật, ấn bản đầu tiên Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Châu Phi này cũng đã được thông báo bởi ủy ban SPS
 1.  
 G/TBT/N/USA/1272/Rev.1/Add.2 19/01/2024 Mỹ Tiêu chuẩn an toàn bắt buộc ASTM F963 cho đồ chơi
 1.  
 G/TBT/N/BDI/276/Add.1/Corr.1, G/TBT/N/KEN/1310/Add.1/Corr.1, G/TBT/N/RWA/710/Add.1/Corr.1, G/TBT/N/TZA/829/Add.1/Corr.1, G/TBT/N/UGA/1684/Add.1/Corr.1 19/01/2024 Rwanda DEAS 1103: 2022 Dầu gốc - Đặc điểm kỹ thuật
 1.  
 G/TBT/N/EU/1043 22/01/2024 Liên minh Châu Âu Dự thảo Ủy ban Thi hành Quyết định về hài hòa băng tần 40,5-43,5 GHz cho các hệ thống mặt đất có khả năng cung cấp dịch vụ thông tin điện tử băng rộng không dây trong Liên minh
 1.  
 G/TBT/N/THA/722 22/01/2024 Thái Lan Dự thảo Quy định của Bộ quy định Sản phẩm Công nghiệp dành cho Hệ thống Ghế trẻ em (Ghế ô tô) phải phù hợp với Tiêu chuẩn BE ….
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1905 22/01/2024 Uganda DUS DARS 1844:2023, Sản phẩm côn trùng khô dùng làm thức ăn chăn nuôi hỗn hợp - Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản lần thứ nhất.
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1906 22/01/2024 Uganda DUS DARS 1838:2023, Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi - Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản lần thứ nhất.
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1907 22/01/2024 Uganda DUS DARS 1830:2023, Thức ăn hỗn hợp cho dê và cừu - Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản đầu tiên Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này cũng đã được thông báo tới Ủy ban SPS.
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1908 22/01/2024 Uganda DUS DARS 1825-2: 2023, Cỏ khô làm thức ăn chăn nuôi Phần 2: Cỏ linh lăng (Lucerne) hay - Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản đầu tiên. Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này cũng đã được thông báo tới Ủy ban SPS.
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1909 22/01/2024 Uganda DUS DARS 1825-1: 2023, Cỏ khô làm thức ăn chăn nuôi Phần 1– Rhodes và Cỏ tự nhiên - Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản lần đầu. Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này cũng đã được thông báo tới Ủy ban SPS.
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1910 22/01/2024 Uganda DUS DARS 939:2023, Ngô làm thức ăn chăn nuôi — Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản đầu tiên. Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Châu Phi này cũng đã được thông báo tới Ủy ban SPS.
 1.  
 G/TBT/N/UKR/237/Add.1 22/01/2024 Ukraina Dự thảo Nghị quyết của Nội các Bộ trưởng Ukraine "Về việc phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật về phê duyệt kiểu loại và giám sát thị trường xe nông lâm nghiệp"
 1.  
 G/TBT/N/UKR/284 22/01/2024 Ukraina dự thảo Nghị quyết của Nội các Bộ trưởng Ukraine "Về việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về các yêu cầu đối với nhiên liệu xăng, dầu diesel, hàng hải và nhiên liệu nồi hơi cho phương tiện cơ giới"
 1.  
 G/TBT/N/USA/583/Rev.1/Add.1 22/01/2024 Mỹ Chương trình bảo tồn năng lượng: Tiêu chuẩn bảo tồn năng lượng cho tủ lạnh dân dụng, tủ lạnh-tủ đông và tủ đông
 1.  
 G/TBT/N/USA/636/Rev.1 22/01/2024 Mỹ Chương trình tiết kiệm năng lượng: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho quạt và máy thổi
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1307 22/01/2024 Israel SI 20 Phần 2.4 - Đèn điện: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện di động đa dụng
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1308 24/01/2024 Israel SI 20 phần 2.7 - Bộ đèn: Bộ đèn di động dùng trong vườn
 1.  
 G/TBT/N/USA/1860/Add.1 24/01/2024 Mỹ Quy định nâng cao về Ô tô sạch II: Mô-đun phương tiện hạng nhẹ (LDV) của Hệ thống chứng chỉ điện tử
 1.  
 G/TBT/N/VNM/290 24/01/2024 Việt Nam Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 1.  
 G/TBT/N/USA/2088/Add.1 25/01/2024 Mỹ SB 54 Quy định về đạo luật trách nhiệm của nhà sản xuất bao bì và ngăn ngừa ô nhiễm nhựa
 1.  
 G/TBT/N/ARG/297/Add.18 26/01/2024 Argentina Chế độ quản lý việc chứng nhận bắt buộc tuân thủ các yêu cầu an toàn thiết yếu đối với các sản phẩm điện hạ áp được bán trên thị trường ở Argentina
 1.  
 G/TBT/N/KOR/1194 26/01/2024 Hàn Quốc Dự thảo sửa đổi tiêu chí xác minh an toàn của pin sơ cấp (1 tiêu chí, tiếng Hàn)
 1.  
 G/TBT/N/GBR/72 26/01/2024 Vương quốc Anh Quy định về An toàn và Đo lường Sản phẩm, v.v. (Sửa đổi) 2024
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1201/Add.1 26/01/2024 Israel SI 1811 – Phương pháp thử nghiệm tham khảo để giải phóng niken từ tất cả các cụm trụ được lắp vào các bộ phận bị xuyên thủng của cơ thể người và các vật dụng tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1309 26/01/2024 Israel SI 5198 - Chai chứa khí hợp kim nhôm liền mạch có thể nạp lại - Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1310 26/01/2024 Israel SI 37 phần 1 - Ván ép: Ván ép trơn
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1311 26/01/2024 Israel SI 37 phần 2 - Plywood: Tấm ván ép Batten
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1312 26/01/2024 Israel SI 887 - Ván dăm gỗ: Yêu cầu chung và phương pháp thử
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1313 26/01/2024 Israel SI 1481 - Ván sợi đã qua xử lý khô
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1570 26/01/2024 Kenya KS 2992: 2023 Hạt phỉ – Đặc điểm kỹ thuật
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1571 26/01/2024 Kenya KS 2993: 2023 Hạt óc chó thô – Đặc điểm kỹ thuật
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1572 26/01/2024 Kenya KS 2991:2023 Hạt hạnh nhân – Đặc điểm kỹ thuật
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1573 26/01/2024 Kenya KS 2994: 2023 Hạt bí ngô – Đặc tính kỹ thuật
 1.  
 G/TBT/N/SAU/1321 26/01/2024 Ả Rập Saudi Yêu cầu kỹ thuật của đầu thu phát sóng truyền hình
 1.  
 G/TBT/N/SAU/1322 26/01/2024 Ả Rập Saudi Yêu cầu kỹ thuật của đầu thu hệ thống truyền dẫn số mặt đất (DVB-T/T2)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1737/Add.10 26/01/2024 Mỹ Giam giữ Động vật – Dự luật 12 của California
 1.  
 G/TBT/N/USA/431/Rev.2/Add.1 26/01/2024 Mỹ Tiêu chuẩn cho xe địa hình
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1521 30/01/2024 Brazil Dự thảo nghị quyết 1229, ngày 22 tháng 1 năm 2024
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1472/Add.1 30/01/2024 Brazil Yêu cầu kỹ thuật để đánh giá sự phù hợp của cáp truyền dữ liệu.
 1.  
 G/TBT/N/CRI/71/Add.4 30/01/2024 Costa Rica RTCR số 405:2007 "Quy định về đăng ký, phân loại, nhập khẩu và kiểm định thiết bị và vật tư y sinh"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/111/Add.2 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 3168-3 "Gạch gốm - phần 3: gạch men ép đùn"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/112/Add.2 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 3168-2 "Gạch gốm Phần 2: Gạch men ép khô"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/261/Add.2 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 6134-2 cho "Phần thiết bị hút y tế: 2 -Thiết bị hút chạy bằng tay"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/262/Add.2 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 6134-3 của Ai Cập cho "Phần thiết bị hút y tế: 3 - Thiết bị hút được cấp nguồn từ nguồn khí chân không hoặc áp suất dương"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/322/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 353-3 về "Kính xây dựng - Sản phẩm thủy tinh silicat vôi soda cơ bản - Phần 3: Kính dây đánh bóng"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/323/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 353-6 "Kính xây dựng - Sản phẩm thủy tinh silicat vôi soda cơ bản - Phần 6: định nghĩa và các tính chất cơ lý chung
 1.  
 G/TBT/N/EGY/344/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 8753 dành cho "băng vệ sinh"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/345/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 6620 về "Phân bón sinh học”
 1.  
 G/TBT/N/EGY/347/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 6134-1 cho "Thiết bị hút y tế Phần 1: Thiết bị hút chạy bằng điện"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/351/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 8740 “Nội thất - Chỗ ngồi được xếp hạng - Yêu cầu về an toàn, độ bền và độ bền"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/352/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 8689-1 "Tế bào lithium-ion thứ cấp dùng cho động cơ điện của phương tiện giao thông đường bộ - Phần 1: Thử nghiệm hiệu suất"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/354/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 13-1 cho "giấy- phần 1: giấy in và viết thông thường"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/355/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn 13-2 cho "giấy- phần 2: giấy in (chromo và couche)".
 1.  
 G/TBT/N/EGY/356/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 13-3 cho "giấy- phần 3: giấy đặc biệt để vẽ và in như (whattman, fabriano hoặc canson, v.v.)".
 1.  
 G/TBT/N/EGY/357/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 13-4 cho "giấy- phần 4: Giấy Bristol để vẽ và in".
 1.  
 G/TBT/N/EGY/358/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 13-5 cho "giấy- phần 5: giấy thấm".
 1.  
 G/TBT/N/EGY/359/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 8754 về "Các vật dụng chăm sóc và sử dụng trẻ em - cũi và giá đỡ - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử nghiệm"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/360/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 8755-1 về "Các mặt hàng chăm sóc và sử dụng trẻ em - Bộ thay đổi dùng trong gia đình - Phần 1: Yêu cầu an toàn"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/361/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 8755-2 về “Các mặt hàng chăm sóc và sử dụng trẻ em – Đơn vị thay đổi để sử dụng trong gia đình - Phần 2: phương pháp thử nghiệm”
 1.  
 G/TBT/N/EGY/365/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 8787 về "phương pháp thử xác định độ rò rỉ trong bao bì mềm bằng hiện tượng bong bóng"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/369/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 8757 về "chất cải tạo đất - than sinh học"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/370/Add.1 30/01/2024 Ai Cập ES 5570 cho "Sản phẩm cách nhiệt cho tòa nhà - Sản phẩm len khoáng sản (MW) sản xuất tại nhà máy – Đặc điểm kỹ thuật”
 1.  
 G/TBT/N/EGY/2/Add.23 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 1472 "cá hồi đóng hộp"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/3/Add.63 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 1425 "board nhiều lớp"
 1.  
 G/TBT/N/EGY/68/Add.8 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 3795 “Yêu cầu về nhãn tiết kiệm năng lượng đối với máy điều hòa không khí trong phòng (cửa sổ - chia đôi)”
 1.  
 G/TBT/N/TUR/209 30/01/2024 Thổ Nhĩ Kỳ Quy định sửa đổi Quy định về phân hữu cơ, phân khoáng và phân vi sinh dùng trong nông nghiệp
 1.  
 G/TBT/N/TZA/1097/Corr.1 30/01/2024 Tanzania DEAS 44:2023, Sản phẩm ngô xay — Đặc điểm kỹ thuật, Phiên bản thứ năm
 1.  
 G/TBT/N/TZA/1098 30/01/2024 Tanzania DEAS 44: 2023, Các sản phẩm ngô xay — Đặc điểm kỹ thuật, Phiên bản thứ năm. Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này cũng đã được thông báo bởi ủy ban SPS
 1.  
 G/TBT/N/THA/217/Rev.1/Add.2 30/01/2024 Thái Lan Dự thảo Quy định của Bộ về Thép dẹt cán nóng cho kết cấu chung (TIS 1479–25xx(20xx))
 1.  
 G/TBT/N/THA/501/Add.2 30/01/2024 Thái Lan Dự thảo Quy định của Bộ về Cọc ván thép cán nóng (TIS 1390–25xx(20xx))
 1.  
 G/TBT/N/USA/1978/Add.1 30/01/2024 Mỹ Tiêu chuẩn thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp
 1.  
 G/TBT/N/EGY/346/Add.1 30/01/2024 Ai Cập Tiêu chuẩn ES 6134-4 về "Thiết bị hút y tế - Phần 4: Yêu cầu chung"
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1314 31/01/2024 Israel SI 129 phần 1 – Bình chữa cháy xách tay: Bảo trì
 1.  
 G/TBT/N/USA/1964/Add.4 31/01/2024 Mỹ Các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn và thông báo đối với pin cúc áo hoặc pin đồng xu và các sản phẩm tiêu dùng có chứa các loại pin đó
 1.  
 G/TBT/N/USA/2094 31/01/2024 Mỹ Sửa đổi giới hạn phát xạ cho băng tần 24,25-24,45 GHz và 24,75-25,25 GHz
 1.  
 G/TBT/N/CRI/71/Add.4/Corr.1 01/02/2024 Costa Rica RTCR 405:2007 Quy định về đăng ký, phân loại, nhập khẩu, kiểm soát thiết bị và vật liệu sinh học
 1.  
 G/TBT/N/KOR/757/Rev.1 01/02/2024 Hàn Quốc Tiêu chuẩn chi tiết xác định tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1256/Add.1 01/02/2024 Israel SI 1458 phần 1.2 - Phần rỗng bằng thép kết cấu: Phần hàn tạo hình nguội - Dung sai, kích thước và tính chất mặt cắt
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1257/Add.1 01/02/2024 Israel SI 1458 phần 2.2 - Phần rỗng bằng thép kết cấu: Phần hoàn thiện nóng - Dung sai, kích thước và tính chất mặt cắt
 1.  
 G/TBT/N/ISR/1315 01/02/2024 Israel SI 994 phần 1 - Máy điều hòa không khí: Yêu cầu về an toàn và vận hành
 1.  
 G/TBT/N/THA/713/Rev.1 01/02/2024 Thái Lan Dự thảo Quy định của Bộ về Hệ thống lưu trữ năng lượng điện có thể sạc lại (REES) của phương tiện loại L (TIS 2952-2561(2018))

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
Ngày 26/3/2024, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có Công văn số 94/QLCL-CL2 về việc xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm...
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Liên kết site