HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI ISO HÀNH CHÍNH CÔNG

Lịch kiểm tra hoạt động ISO HCC quý III và quý IV năm 2016

Đăng ngày:29/08/2016 | admin
     Thực hiện Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh V/v Ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016,
     Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước quý III và quý IV năm 2016 cụ thể cho từng đơn vị như sau:

Stt

Tên cơ quan, đơn vị kiểm tra

Thời gian kiểm tra

1.    

Ban Tôn giáo

08 giờ 00 phút ngày 06/9/2016

2.    

Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội

14 giờ 00 phút ngày 06/9/2016

3.    

UBND xã Kim Long - huyện Châu Đức

08 giờ 30 phút ngày 08/9/2016

4.    

UBND xã Phước Tỉnh - huyện Long Điền

14 giờ 00 phút ngày 08/9/2016

5.    

UBND thị trấn Phước Bửu - huyện Xuyên Mộc

08 giờ 30 phút ngày 13/9/2016

6.    

UBND phường Phước Hưng – TP. Bà Rịa

14 giờ 00 phút ngày 13/9/2016

7.    

Sở Tư  pháp

08 giờ 00 phút ngày 15/9/2016

8.    

Chi cục Bảo vệ Môi trường

14 giờ 00 phút ngày 15/9/2016

9.    

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

08 giờ 00 phút ngày 20/9/2016

10.     

Sở Giao thông Vận tải

08 giờ 00 phút ngày 22/9/2016

11.     

UBND Tp Bà Rịa

08 giờ 00 phút ngày 27/9/2016

12.     

Sở Nội vụ

08 giờ 00 phút ngày 29/9/2016

13.     

Chi cục Quản lý Thị trường

08 giờ 30 phút ngày 04/10/2016

14.     

Sở Công thương

08 giờ 00 phút ngày 06/10/2016

15.     

Sở Tài chính

08 giờ 00 phút ngày 11/10/2016

      Đề nghị các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo và phân công cán bộ, công chức phụ trách.   Báo cáo phải được gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 02 ngày kiểm tra.
    Các Sở, ngành, UBND cấp huyện có đơn vị trực thuộc được kiểm tra cử 01 cán bộ tham gia cùng Đoàn kiểm tra khi Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra tại đơn vị trực thuộc.
   Mẫu đề cương báo cáo xem tại đây

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan (17/09/2013)
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (10/10/2013)
Kết quả triển khai công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013 (06/01/2014)
Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (13/05/2014)
Kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2013 và phương hướng triển khai theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (02/07/2014)
Hội nghị triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (29/09/2014)
Tập huấn hướng dẫn thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước (09/10/2014)
Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh BRVT (30/10/2014)
Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (12/11/2014)
Sở khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Triển khai Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ KH&CN và Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (09/02/2015)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Liên kết site