CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kết quả thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014

Đăng ngày:27/01/2015 | admin
          Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh BRVT giai đoạn 2014-2020 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 10/7/2014. Chương trình là kết quả sáp nhập và triển khai tiếp nối của Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015 và Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh BRVT giai đoạn 2014-2015. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2014 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:
            1. Về công tác tuyên truyền, vận động: Chi cục TCĐLCL đã tham mưu Sở KHCN phát động các đợt tuyên truyền, phổ biến về Chương trình thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Website tỉnh BR-VT, Website Sở Khoa học và Công nghệ, Website Chi cục TCĐLCL và thực hiện tuyên truyền gửi thư trực tiếp đến các doanh nghiệp và thông qua các hiệp hội.   
            2. Về công tác đào tạo, tập huấn: đã tổ chức 06 lớp tập huấn cho 200 lượt người tham dự, cụ thể như sau:
            + 03 lớp Chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng: dành cho cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật TĐC và Liên minh Hợp tác xã, với tổng cộng 49 lượt người tham dự, bao gồm:
            * Lớp 1 về hệ thống quản lý năng lượng 50001:2011 vào ngày 18-20/3/2014, 17 người tham dự. Đơn vị đào tạo: Trung tâm Kỹ thuật 3.
            * Lớp 2 về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 vào ngày 22-24/4/2014, 15 người tham dự. Đơn vị đào tạo: Viện Tiêu chuẩn Anh BSI Việt Nam.
            * Lớp 3 về hệ thống hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 và ISO 50001: 2011 theo PAS 99:2012 vào ngày 18-20/6/2014, 17 người tham dự. Đơn vị đào tạo: Viện Tiêu chuẩn Anh BSI Việt Nam.
            + 03 lớp đào tạo cho doanh nghiệp với tổng cộng 151 lượt người tham dự, cụ thể:
            * Lớp 1 về Kỹ năng triển khai, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 ngày 16-18/7/2014, 60 người tham dự. Đơn vị đào tạo: Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp 2 - Smedec 2.
            * Lớp 2 về Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc nhân viên ngày 23-25/7/2014, 45 người tham dự. Đơn vị đào tạo: Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp 2  - Smedec 2.
* Lớp 3 về Phương pháp nhận diện và loại bỏ lãng phí trong doanh nghiệp ngày 06-08/8/2014, 46 người tham dự. Đơn vị đào tạo: Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp 2  - Smedec 2.
Ngoài ra, công tác đào tạo, tập huấn còn được triển khai dưới hình thức hỗ trợ kinh phí cho 12 doanh nghiệp tự triển khai thực hiện đào tạo tại đơn vị về các nội dung liên quan đến năng suất chất lượng và các vấn đề khác về chuyên môn nghiệp vụ với tổng kinh phí hỗ trợ năm 2014 là 359,5 triệu đồng.
            3. Về công tác hỗ trợ: Năm 2014, Có 81 doanh nghiệp đăng ký tham gia, đã thực hiện 04 đợt thẩm định nội dung và kinh phí đề án/dự án của 59 doanh nghiệp, xét duyệt hỗ trợ kinh phí cho 49/59 doanh nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.108.700.000 đồng, bao gồm
TT Nội dung hỗ trợ Số lượt DN được hỗ trợ
1 Hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và các vấn đề liên quan NSCL. 11
2 Hỗ trợ kinh phí tư vấn, chứng nhận, giám sát các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến NSCL.  
- Hệ thống ISO 9001, 9004. 14
- Hệ thống ISO/IEC 17025, 17020, 27001, ISO 22000, ISO 26000, ISO 14001, TQM, SA 8000, OHSAS 18000, HACCP, BRC. 20
- Các công cụ cải tiến NSCL: Kaizen, 5S, 7 công cụ thống kê. 02
3 Hỗ trợ kinh phí chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. 08
4 Hỗ trợ kinh phí cho việc lập hồ sơ và cấp nhãn Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú. 01
5 Hỗ trợ kinh phí cho các DN thí điểm áp dụng Chương trình cải tiến năng suất chất lượng thuộc các ngành chủ lực với các nội dung cải tiến tập trung chủ yếu  từ đầu vào đến đầu ra. 07
6 Hỗ trợ DN đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 04
7 Bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu 01
8 Bảo hộ sáng chế 01
9 Xây dựng website 01
  Tổng cộng: 09 nội dung hỗ trợ 70
            Nhìn chung, công tác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang được UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo sâu sát, được sự quan tâm và phối hợp của các Sở ngành trong việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia, trong đó việc sáp nhập “Dự án Năng sất Chất lượng” và “Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh BRVT” thành “Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh BRVT giai đoạn 2014-2020” với nhiều nội dung hỗ trợ đa dạng, sát thực và kinh phí hỗ trợ lớn là bước đột phá và khẳng định sự quan tâm rất lớn của tỉnh trong công tác hỗ trợ và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
            Qua công tác triển khai, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia nhiều hơn nữa, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp Sở Tài chính ban hành “hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thanh quyết toán Chương trình” và đăng tải rộng rãi trên Website Sở khoa học và Công nghệ và Website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đây cũng là một bước tiến đáng kể của Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.
            Chi tiết về Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đề nghị quý cơ quan, đơn vị, quý doanh nghiệp liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa). Điện thoại 064.3750226 để tìm hiểu thêm thông tin hoặc truy cập website http://chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn để tải đơn đăng ký, xem chi tiết các nội dung hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể các bước và các hồ sơ khi  tham gia Chương trình./.

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Giới thiệu chương trình 712 (17/09/2013)
Các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan (17/09/2013)
Một số kết quả ban đầu triển khai dự án Năng suất Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013 (06/01/2014)
Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia dự án Năng suất chất lượng đợt 2 năm 2014 (25/06/2014)
Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia dự án Năng suất chất lượng đợt 3 năm 2014 (29/07/2014)
Hội nghị triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (11/09/2014)
Kết quả thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014 (27/01/2015)
Nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia dự án Năng suất chất lượng (02/07/2015)
Xét duyệt đề án của doanh nghiệp tham gia chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp (24/07/2015)
Xét duyệt đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, đào tạo (10/08/2015)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Liên kết site