HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiệm thu đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015

Đăng ngày:29/12/2015 | admin
   Ngày 25/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 18 đề án của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. Ông Vương Quang Cần - Phó giám đốc Sở chủ trì Hội đồng nghiệm thu.
   Sau khi đánh giá kết quả thực hiện được của đề án cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu 17 đề án của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 với tổng kinh phí hỗ trợ 1.302,99 triệu đồng, cụ thể như sau:
1. Bệnh viện Lê Lợi (Tp Vũng Tàu) với nội dung được hỗ trợ là Tư vấn hệ thống ISO 15189:2012.
2. Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT (Đường 3 tháng 2, Tp Vũng Tàu) với 3 nội dung chính được hỗ trợ là Đào tạo (nhận thức về các công cụ cải tiến NSCL, quản l‎ý công việc hàng ngày, quản lý‎ chất lượng toàn diện); Áp dụng hệ thống quản l‎ý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007; Tư vấn áp dụng các công cụ cải tiến NSCL (5S, giảm thiểu chi phí, kỹ thuật thao tác công nghiệp, KPIs).
3. DNTN Cơ khí – Nội thất Đức Vinh (Tp Vũng Tàu), với 3 nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý‎ chất lượng theo ISO 9001:2008; Chứng nhận sản phẩm cửa nhựa lõi thép phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7451:2004; Tư vấn áp dụng các công cụ cải tiến NSCL (5S, sắp xếp mặt bằng nhà xưởng).
4. Công ty CP LDT (Tp Vũng Tàu), với nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn hệ thống ISO/IEC 17025:2005.
5. Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen (huyện Tân Thành), với 4 nội dung chính được hỗ trợ là Tái chứng nhận ISO 9001; Tư vấn, chứng nhận ISO 14001, OHSAS 18001; Chứng nhận hợp chuẩn 04 sản phẩm; Chứng nhận sản phẩm hợp quy 01 sản phẩm.
6. Hợp tác xã Phước Lập (Tp Bà Rịa), với nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn và chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008.
7. DNTN Rau an toàn Đồng Việt, với nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn và chứng nhận VietGap.
8. Chi nhánh công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Thế giới Việt (Tp Vũng Tàu), với nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn và chứng nhận hệ thống ISO 22001:2005.
9. Công ty Cp Tư vấn Đầu tư Xây dựng giao thông tỉnh BR-VT, với nội dung chính được hỗ trợ là giám sát hệ thống ISO 9001:2008.
10. Công ty CP Hải Việt, với 3 nội dung chính được hỗ trợ là giám sát các hệ thống ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, SA 8000:2014; Giám sát hệ thống ISO/IEC 17025:2005; Tái chứng nhận BRC 6.
11. Công ty TNHH VNS- DAWOO (huyện Tân Thành), với nội dung chính được hỗ trợ là Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 35 m3/giờ.
12. Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ (huyện Tân Thành), với nội dung chính được hỗ trợ là Giám sát duy trì hệ thống ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
13. Công ty Cp Dịch vụ dầu khí toàn cầu (Tp Vũng Tàu), với nội dung chính được hỗ trợ là Chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008.
14. Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân Tâm (huyện Xuyên Mộc), với nội dung chính được hỗ trợ là Tái chứng nhận VietGap.
15. Doanh nghiệp tư nhân Tín Thành Minh, với nội dung chính được hỗ trợ là Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở cho 04 sản phẩm.
16. Hợp tác xã Phước Lập (Tp Bà Rịa), với nội dung chính được hỗ trợ là Xây dựng Website.
17. Công ty TNHH TMDV Sản xuất Ca cao Thành Đạt (huyện Châu Đức) với 2 nội dung chính được hỗ trợ là Xây dựng website; Tư vấn, chứng nhận hệ thống ISO 22000:2005.
Nguồn Sở KHCN

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Giới thiệu chương trình 712 (17/09/2013)
Các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan (17/09/2013)
Một số kết quả ban đầu triển khai dự án Năng suất Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013 (06/01/2014)
Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia dự án Năng suất chất lượng đợt 2 năm 2014 (25/06/2014)
Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia dự án Năng suất chất lượng đợt 3 năm 2014 (29/07/2014)
Hội nghị triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (11/09/2014)
Kết quả thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014 (27/01/2015)
Nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia dự án Năng suất chất lượng (02/07/2015)
Xét duyệt đề án của doanh nghiệp tham gia chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp (24/07/2015)
Xét duyệt đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, đào tạo (10/08/2015)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Liên kết site