QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN

Danh mục tiêu chuẩn tháng 12/2014

Đăng ngày:05/02/2015 | admin
Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn
TCVN 10299-1:2014 Khắc  phục hậu quả  bom mìn, vật nổ  sau chiến tranh - Phần 1: Quy định chung.
TCVN 10299-2:2014 Khắc phục hậu quả  bom mìn, vật nổ  sau chiến tranh - Phần 2: Thẩm định và công nhận tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ
TCVN 10299-3:2014 Khắc  phục hậu quả  bom mìn, vật nổ  sau chiến tranh  -  Phần 3: Giám sát và đánh giá tổ  chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ
TCVN 10299-4:2014 Khắc phục hậu quả  bom mìn, vật nổ  sau chiến tranh  - Phần 4: Điều tra và khảo sát về ô nhiễm bom mìn, vật nổ
TCVN 10299-5:2014 Khắc phục hậu quả  bom mìn, vật nổ  sau chiến tranh - Phần 5: Công tác an toàn trong hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ
TCVN 10299-6:2014 Khắc phục hậu quả  bom mìn, vật nổ  sau chiến tranh - Phần 6: Công tác rà phá bom mìn, vật nổ
TCVN 10299-7:2014 Khắc phục hậu quả  bom mìn, vật nổ  sau chiến tranh - Phần 7: Xử l. bom mìn, vật nổ
TCVN 10299-8:2014 Khắc phục hậu quả  bom mìn, vật nổ  sau chiến tranh - Phần 8: Bảo đảm y tế
TCVN 10299-9:2014 Khắc phục hậu quả  bom mìn,  vật nổ  sau chiến tranh - Phần 9: Điều tra sự cố bom mìn, vật nổ
TCVN 10299-10:2014 Khắc phục hậu quả  bom mìn, vật nổ  sau chiến tranh - Phần 10: Thu thập, xử  lý, lưu trữ và cung cấp thông tin
 
Theo Cesti

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Danh mục tiêu chuẩn tháng 01-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 02-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 03-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 04-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 05-2014  (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 06-2014  (28/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 07-2014 (11/08/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 8/2014 (12/09/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 9/2014 (10/11/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 10/2014 (11/11/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Liên kết site