QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN

Danh mục tiêu chuẩn tháng 02/2015

Đăng ngày:01/04/2015 | admin
Số hiệu tiêu chuẩn /Quy chuẩn Tên tiêu chuẩn/Quy chuẩn
TCVN 10117-1:2013 Chai chứa khí. Ren trụ để nối van với chai chứa khí. Phần 1: Điều kiện kỹ thuật
TCVN 10117-2:2013 Chai chứa khí. Ren trụ để nối van với hai chứa khí. Phần 2: Calip kiểm tra
TCVN 10118:2013 Chai chứa khí. Cụm chai. Yêu cầu về  thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và kiểm tra
TCVN 10119-1:2013 Chai chứa khí. Chai bằng thép không gỉ, hàn, nạp lại được. Phần 1: Áp suất thử nhỏ hơn và bằng 6 Mpa
TCVN 10119-2:2013 Chai chứa khí. Chai bằng thép không gỉ, hàn, nạp lại được. Phần 2: Áp  suất thử  lớn hơn và bằng 6 Mpa
TCVN 6874-1:2013 Chai chứa khí. Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa. Phần 1: Vật liệu kim loại
TCVN 6874-3:2013  -  Thay thế: TCVN 6874-3:2001 Chai chứa khí. Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa. Phần 3: Thử độ  tự  bốc cháy đối với vật liệu phi kim loại trong môi trường oxy.
TCVN 6874-4:2013 Chai chứa khí. Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa. Phần 4: Phương pháp thử để  lựa chọn vật  liệu kim loại chịu được sự giòn do hydro
TCVN 7389:2013  -  Thay thế:TCVN 7389:2004 Chai chứa khí. Lắp van vào chai chứa khí
TCVN 10170-1:2013 Điều kiện kiểm trung tâm gia công. Phần 1: Kiểm h.nh học cho máy có trục chính nằm ngang và các đầu phụ (trục z nằm ngang)
TCVN 10170-2:2013 Điều kiện kiểm trung tâm gia công. Phần 2: Kiểm h.nh học cho máy có trục chính thẳng đứng hoặc các đầu vạn năng có trục tâm quay chính thẳng đứng (trục z thẳng đứng)
TCVN 10170-3:2013 Điều kiện  kiểm trung tâm gia công. Phần 3: Kiểm hình học cho máy có các đầu phân độ nguyên khối hoặc vạn năng liên tục (Trục z thẳng đứng)
TCVN 10171:2013 Máy công cụ. Điều kiện kiểm máy mài không tâm mặt trụ ngoài. Kiểm độ chính xác
TCVN 10190-1:2013 Ổ lăn - ổ lăn chính xác dùng cho dụng cụ - Phần 1: Kích thước bao, dung sai và đặc tính của loạt ổ lăn hệ mét.
TCVN 10190-2:2013 Ổ lăn - ổ lăn chính xác dùng cho dụng cụ - Phần 2: Kích thước bao, dung sai và đặc tính của loạt ổ lăn hệ inch.
TCVN 10191:2013 Ổ  lăn  - Cụm vòng cách và đũa kim đỡ  - Kích thước bao và dung sai.
TCVN 10192:2013 Ổ  lăn - Đũa kim chặn và cụm vòng cách, vòng đệm chặn - Kích thước bao và dung sai.
TCVN 10193:2013 Ổ lăn - Bánh lăn tỳ kiểu ổ đũa kim - Kích thước bao và dung sai .
TCVN 10194:2013 Ổ  lăn  - Ổ  bi đỡ  với v.ng ngoài có vai  - Kích thước vai.
TCVN 10195:2013 Ổ  lăn - Ô lăn tự  lựa ở v.ng ngoài và vòng hãm lệch tâm - Kích thước bao và dung sai.
TCVN 10196:2013 Ổ lăn - Ổ bi chuyển động thẳng, kiểu ống bọc - Kích thước bao và dung sai.
TCVN 9892:2013 Bộ  điều khiển điện tử  nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các mô đun LED  - Yêu cầu về tính năng.
TCVN 9893:2013 Phụ  kiện dùng cho bóng đèn  -  Cơ cấu khởi động (không phải loại tắc te chớp sáng)  - Yêu cầu về tính năng.
TCVN 9894:2013 Chiếu sáng thông dụng - LED và mô đun LED - Thuật ngữ và định nghĩa.
TCVN 9895-1:2013 Các đui đèn khác  - Phần 1: Yêu  cầu chung và thử nghiệm.
TCVN 9895-2-2:2013 Các đui đèn khác - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Bộ nối dùng cho mô đun LED.
TCVN 10289:2014 Tủ giữ lạnh thương mại - Hiệu suất năng lượng.
TCVN 10290:2014 Tủ giữ lạnh thương mại - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng.
TCVN 10188-1:2013 Quạt công nghiệp - Xác định mức công suất âm thanh của quạt trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn - Phần 1: Mô tả chung.
TCVN 10188-2:2013 Quạt công nghiệp - Xác định mức công suất âm thanh của quạt trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn  -  Phần 2: Phương pháp phòng phản xạ âm thanh.
TCVN 10188-3:2013 Quạt công nghiệp - Xác định mức công suất âm thanh của quạt trong điều  kiện ph.ng thí nghiệm tiêu chuẩn  -  Phần 3:  Phương pháp bề mặt bao.
TCVN 10188-4:2013 Quạt công nghiệp - Xác định mức công suất âm thanh của quạt trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn  -  Phần 4: Phương pháp cường độ âm thanh.
TCVN 10189-1:2013 Quạt - Thiết bị màn gió - Phần 1: Phương pháp thử  ph.ng thí nghiệm để  đánh giá đặc tính khí động lực học.
TCVN 10335:2014 Rọ  đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phụ  vụ  xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 10177:2013 Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước.
TCVN 10178:2013 Ống và phụ  tùng đường  ống bằng gang dẻo dùng cho các đường ống có áp và không có áp - Lớp lót vữa xi măng.
TCVN 10179:2013 Ống và phụ tùng nối ống thoát nước bằng gang - Loạt có đầu bị bao.
TCVN 10180:2013 Sản phẩm bằng gang dẻo dùng cho các công trình nước thải.
TCVN 10181:2013 Đường ống bằng gang dẻo - Lớp bọc Polyetylen sử dụng tại hiện trường.
TCVN 10182:2013 Hệ  thống đường  ống bằng gang dẻo được bọc cách nhiệt.
TCVN 9900-11-:2013 Thử  nghiệm nguy cơ cháy. Phần 11-2: Ngọn lửa thử  nghiệm  -  Ngọn lửa trộn trước 1kW  - Thiết bị, bố  trí thử nghiệm xác nhận và hướng dẫn.
TCVN 9900-11-:2013 Thử  nghiệm nguy cơ cháy. Phần 11-3: Ngọn lửa thử nghiệm  - Ngọn lửa 500W  - Thiết bị và phương pháp thử nghiệm xác nhận.
TCVN 9900-11-:2013 Thử  nghiệm nguy cơ cháy. Phần 11-4: Ngọn lửa thử  nghiệm  - Ngọn lửa 50W  - Thiết bị  và phương pháp thử nghiệm xác nhận.
TCVN 9900-11-5:2013 Thử  nghiệm nguy cơ cháy. Phần 11-5: Ngọn lửa thử  nghiệm  - Phương pháp thử  bằng ngọn lửa h.nh kim  - Thiết bị, bố  trí thử nghiệm xác nhận và hướng dẫn.
TCVN 9900-11-10:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy. Phần 11- 10: Ngọn lửa  thử nghiệm – Phương pháp thử bằng ngọn lửa 50 W nằm ngang và thẳng đứng.
TCVN 9900-11-11:2013 Thử  nghiệm nguy cơ cháy. Phần 11-11: Ngọn lửa thử  nghiệm  - Xác định thông lượng nhiệt đặc trưng để mồi cháy từ nguồn lửa không tiếp xúc.
TCVN 9900-11-20:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy. Phần 11- 20: Ngọn lửa thử nghiệm – Phương pháp thử bằng ngọn lửa 500W.
TCVN 9900-11-21:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy. Phần 11- 21: Ngọn lửa thử nghiệm – Phương pháp thử bằng ngọn lửa 500W thẳng đứng đối  với vật liệu Polyme dạng ống.
TCVN 9900-11-40:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy. Phần 11- 40: Ngọn lửa thử nghiệm - Thử nghiệm xác nhận - Hướng dẫn.
TCVN 9900-2-10:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy. Phần 2-10: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ  -  sợi dây nóng đỏ và quy tr.nh thử nghiệm chung.
TCVN 9900-2-11:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy. Phần 2-11: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ  - Phương pháp thử khả năng cháy bằng sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh.
TCVN 9900-2-12:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy. Phần 2-12: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ  - Phương pháp thử  chỉ  số  cháy bằng sợi dây nóng đỏ  (GWFI) đối với vật liệu.
TCVN 9900-2-13:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy. Phần 2-13: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ  - Phương pháp thử  nhiệt độ  bắt cháy bằng sợi dây nóng đỏ (GWIT) đối với vật liệu.
TCVN 10173-1:2013 Palét nâng chuyển xếp dỡ  hàng hóa  -  Palét phẳng - Phần 1: Phương pháp thử
TCVN 10173-2:2013 Palét nâng chuyển xếp dỡ  hàng hóa  -  Palét phẳng  - Phần 2: Yêu cầu đặc tính và lựa chọn các thử nghiệm.
TCVN 10173-3:2013 Palét nâng chuyển xếp dỡ  hàng hóa  -  Palét phẳng - Phần 3: Tải trọng làm việc lớn nhất.
TCVN 10174:2013 Palét nâng chuyển xếp dỡ  hàng hóa  -  Chất lượng  của các bộ phận bằng gỗ mới dùng cho các palét phẳng.
TCVN 10175:2013 Palét nâng chuyển xếp dỡ  hàng hóa  -  Chất lượng lắp ráp của các palet bằng gỗ mới.

The Cesti

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Danh mục tiêu chuẩn tháng 01-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 02-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 03-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 04-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 05-2014  (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 06-2014  (28/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 07-2014 (11/08/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 8/2014 (12/09/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 9/2014 (10/11/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 10/2014 (11/11/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site