QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN

Danh mục tiêu chuẩn tháng 03/2015

Đăng ngày:10/04/2015 | admin
Số hiệu tiêu chuẩn /Quy chuẩn Tên tiêu chuẩn/Quy chuẩn
TCVN 7835-E01:2011 Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu. Phần E01: Độ bền màu với nước.
TCVN 7835-E03:2011 Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu. Phần E03: Độ bền màu với nước được khử trùng bằng clo (nước bể bơi).
TCVN 7835-E13:2014 Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu. Phần E13: Độ bền màu với quá trình tạo nỉ trong môi trường axit: Điều kiện khắc nghiệt.
TCVN 7835-E14:2014 Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu. Phần E14: Độ bền màu với quá trình tạo nỉ trong môi trường axit: Điều kiện nhẹ.
TCVN 9801-3:2014 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn mạng  - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu  - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát.
TCVN 1044:2011 Thay thế: TCVN 1044-2007 Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh  - Dụng cụ đo thể tích  - Phương pháp xác định dung tích và sử dụng.
TCVN 1873:2014 Thay thế: TCVN 1873:2007 Cam tươi.
TCVN 10372:2014 Carrageenan - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 1871:2014 Thay thế: TCVN 1871:2007 Dứa quả tươi.
TCVN 10393:2014 Mứt nhuyễn, mứt đông và mứt từ quả có múi.
TCVN 10390:2014 Ngô bao tử.
TCVN 10383:2014 Nước rau, quả. Xác định hàm lượng clorua. Phương pháp chuẩn độ điện thế.
TCVN 10384:2014 Nước rau, quả. Xác định hàm lượng thịt quả bằng phương pháp ly tâm.
TCVN 10385:2014 Nước rau, quả. Xác định hàm lượng nitơ. Phương pháp KJELDAHL.
TCVN 10386:2014 Nước rau, quả. Xác định tổng hàm lượng carotenoid và từng phân đoạn carotenoid.
TCVN 10387:2014 Nước rau, quả. Xác định hàm lượng axit tartaric trong nước nho. Phương pháp sắc k. lỏng hiệu năng cao.
TCVN 10388:2014 Nước rau, quả. Xác định hàm lượng axit dmalic bằng enzym. Phương pháp đo phổ NAD.
TCVN 10389:2014 Nước rau, quả. Xác định Hesperidin và Naringin trong nước rau quả có múi. Phương pháp sắc k. lỏng hiệu năng cao.
TCVN 10392:2014 Quả có múi đóng hộp.
TCVN 10391:2014 Quả hạch đóng hộp.
TCVN 10394:2014 Rau đóng hộp.
TCVN 10371:2014 Rong sụn (Kappaphycus alvarezii) khô  -Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 10395:2014 Táo tây quả tươi.
TCVN 7523:2014 Thay thế: TCVN 7523:2005 Thanh long quả tươi.
TCVN 10373:2014 Dextrose. Xác định hao hụt khối lượng sau khi sấy. Phương pháp tủ sấy chân không.
TCVN 9780:2014 Mật ong  -  Xác định dư lượng chloramphenicol bằng kỹ thuật sắc k. lỏng ghép khối phổ LC-MS-MS.
TCVN 10377:2014 Sản phẩm thủy phân từ tinh bột. Xác định hàm lượng nước. Phương pháp karl fischer cải biến.
TCVN 10376:2014 Sản phẩm thủy phân từ tinh bột. Xác định khả năng khử và đương lượng dextrose. Phương pháp chuẩn độ hằng số lane và eynon.
TCVN 10378:2014 Sản phẩm từ tinh bột. Xác định thành phần của syro glucose, syro fructose và syro glucose  đ. hydro hóa. Phương pháp sắc k. lỏng hiệu năng cao.
TCVN 10375:2014 Syro glucose. Xác định hàm lượng chất khô. Phương pháp đo chỉ số khúc xạ.
TCVN 10374:2014 Syro glucose. Xác định hàm lượng chất khô. Phương pháp dùng tủ sấy chân không.
TCVN 7403:2014 Thay thế: TCVN 7403:2004 Thức ăn công thức dành cho trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi.
TCVN 7108:2014 Thay thế: TCVN 7108:2008 Thức ăn theo công thức dành cho trẻ sơ sinh và thức ăn theo công thức với các mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.
TCVN 7398:2014 Thay thế: TCVN 7398:2004 Tương cà chua.
TCVN 7397:2014 Thay thế: TCVN 7397:2004 Tương ớt.
TCVN 8400-18:2014 Bệnh động vật. Quy trình chẩn đoán. Phần 18: Bệnh phù đầu gà (Coryza).
TCVN 8400-19:2014 Bệnh động vật. Quy trình  chẩn đoán. Phần 19: Bệnh phó thương hàn lợn.
TCVN 8400-20:2014 Bệnh động vật. Quy trình  chẩn đoán. Phần 20: Bệnh đóng dấu lợn.
TCVN 8400-21:2014 Bệnh động vật. Quy trình  chẩn đoán. Phần 21: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn.
TCVN 8400-22:2014 Bệnh động vật. Quy trình  chẩn đoán. Phần 22: Bệnh giả dại ở lợn.
TCVN 8400-23:2014 Bệnh động vật. Quy trình  chẩn đoán. Phần 23: Bệnh ung khí thán.
TCVN 8400-24:2014 Bệnh động vật. Quy trình  chẩn đoán.  Phần 24: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm.
TCVN 8400-25:2014 Bệnh động vật. Quy trình  chẩn đoán. Phần 25: Bệnh cúm lợn.
TCVN 8400-26:2014 Bệnh động vật. Quy trình  chẩn đoán. Phần 26: Bệnh cúm gia cầm H5N1.
TCVN 8400-27:2014 Bệnh động vật.  Quy trình  chẩn đoán. Phần 27: Bệnh sán lá gan.
TCVN 8400-28:2014 Bệnh động vật. Quy trình  chẩn đoán. Phần 28: Bệnh viêm ruột hoại tử do vi khuẩn clostridium perfringens.
TCVN 10408:2014 Khô dầu. Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydric.
TCVN 10409:2014 Khô dầu. Xác định hàm lượng tro tổng số.
TCVN 10410:2014 Khô dầu. Xác định dư lượng hexan tổng số.
TCVN 10411:2014 Khô dầu. Xác định dư lượng hexan tự do.
TCVN 10412-1:2014 Khô dầu. Xác định hàm lượng glucosinolat. Phần 1: Phương pháp sắc k. lỏng hiệu năng cao.
TCVN 8685-9:2014 Quy trình  kiểm nghiệm vắc xin - Phần 9: Văc xin vô hoạt ph.ng bệnh cúm gia cầm A/H5N1
TCVN 8685-10:2014 Quy trình  kiểm nghiệm vắc xin  -  Phần 10: Văc xin vô hoạt ph.ng bệnh lở mồm long móng (FMD).
TCVN 8685-11:2014 Quy trình  kiểm nghiệm vắc xin  -  Phần 11: Văc xin vô hoạt ph.ng bệnh phù đầu gà (CORYZA).
TCVN 8685-12:2014 Quy trình  kiểm nghiệm vắc xin  -  Phần 12: Văc xin nhược độc, đông khô ph.ng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS).
TCVN 8685-13:2014 Quy trình  kiểm nghiệm vắc xin  -  Phần 13: Văc xin vô hoạt ph.ng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS).
TCVN 10326:2014 Thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng bazơ nitơ bay hơi.
TCVN 10327:2014 Thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng đường bằng phương pháp luff-schoorl.
TCVN 10328:2014 Thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng lactose.
TCVN 10329:2014 Thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng cacbonat
TCVN 10330:2014 Thức ăn chăn nuôi.  Xác định hàm lượng halofuginone. Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao.
TCVN 10331:2014 Thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng robenidine. Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao.
TCVN 10381:2014 Thức ăn chăn nuôi - Cám gạo.
TCVN 9123:2014 Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định nghĩa.
TCVN 10449:2014 Da - Phép thử độ bền màu - Độ bền màu với nước.
TCVN 10450:2014 Da - Phép thử độ kết dính của lớp trau chuốt.
TCVN 10451:2014 Da  - Hướng dẫn lựa chọn da để may trang phục (Trừ da lông).
TCVN 10452:2014 Da  - Các đặc tính của da bọc đệm  - Lựa chọn da cho đồ nội thất.
TCVN 10453:2014 Da  -  Phép thử cơ l.  - Xác định khả năng kháng cháy theo phương ngang.
TCVN 10454:2014 Da - Phép thử độ bền màu - Thay đổi màu với lão hóa gia tốc.
TCVN 10455:2014 Da  -  Phép thử cơ l.  -  Xác định độ hấp thụ hơi nước.
TCVN 10456:2014 Da  -  Phép thử cơ l.  -  Xác định áp lực nước để thấm qua.
TCVN 10457:2014 Da  -  Phép thử cơ l.  - Xác định khả năng chống thấm nước của da quần áo.
TCVN 10458:2014 Da - Phép thử cơ l. - Xác định độ bền nhiệt của da Láng.
TCVN 10459:2014 Da  -  Phép thử cơ l.  - Xác định nhiệt độ rạn nứt lạnh của lớp phủ bề mặt.
TCVN 10460:2014 Da - Phép thử cơ l. - Xác định độ giòn.
TCVN 10461:2014 Da  -  Phép thử cơ l.  -  Phép đo độ bền xé đường khâu.
TCVN 7121:2014 Thay thế: TCVN 7121:2007 Da  - Phép thử cơ l.  - Xác định độ bền kéo và độ giãn dài.
TCVN 7427-1:2014 Thay thế: TCVN 7427: 2004 Da  -  Xác định độ bền nước của da mềm dẻo  - Phần 1: Phương pháp nén thẳng lặp đi lặp lại ( máy đo độ thẩm thấu).
TCVN 7427-2:2014 Da  -  Xác định độ bền nước của da mềm dẻo  - Phần 2: Phương pháp nén góc lặp đi lặp lại ( máy đo độ thẩm thấu).
TCVN 8831-1:2011 Da  -  Xác định hàm lượng crom oxit  -  Phần 1: Định lượng bằng phương pháp chuẩn độ.
TCVN 8831-2:2011 Da  -  Xác định hàm lượng crom oxit  -  Phần 2: Định lượng bằng phương pháp so màu.
TCVN 8831-3:2011 Da  -  Xác định hàm lượng crom oxit  -  Phần 3: Định lượng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.
TCVN 8831-4:2011 Da  -  Xác định hàm lượng crom oxit  -  Phần 4: Định lượng bằng phương pháp phổ phát xạ quang- PLASMA cặp cảm ứng (ICPOES).
TCVN 8832:2011 Da  -  Phép thử hóa  -  Xác định hàm lượng CROM(VI).
TCVN 10433:2014 Giầy dép. Phương pháp thử mũ giầy. Độ bền nước
TCVN 10434:2014 Giầy dép. Phương pháp thử mũ giầy. Tác động của nhiệt độ cao.
TCVN 10435:2014 Giầy dép. Phương pháp thử mũ giầy, lót mũ giầy và lót mặt. Độ bền mài mòn.
TCVN 10436:2014 Giầy dép. Phương pháp thử mũ giầy, lót mũ giầy và lót mặt. Độ cách nhiệt.
TCVN 10437:2014 Giầy dép. Phương pháp thử mũ giầy. Độ bền kéo và độ giãn dài.
TCVN 10438:2014 Giầy dép. Phương pháp thử đế ngoài. Độ bền uốn
TCVN 10439:2014 Giầy dép  - Phương pháp thử giầy nguyên chiếc  - Độ kết dính giữa mũ giầy và đế.
TCVN 10440:2014 Giầy dép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị và khoảng thời gian điều hòa mẫu và mẫu thử
TCVN 10441:2014 Giầy dép - Phương pháp thử đế trong. Độ ổn định kích thước.
TCVN 10442:2014 Giầy dép - Phương pháp thử đế trong, lót mũ giầy và lót mặt. Độ bền với mồ hôi.
TCVN 10443:2014 Giầy dép  -  Phương pháp thử lót mũ giầy và lót mặt - Ma sát tĩnh.
TCVN 10444:2014 Giầy dép. Phương pháp thử đế ngoài. Độ bền kéo và độ giãn dài.
TCVN 10445:2014 Giầy dép  -  Phương pháp thử các phụ liệu: Dây giầy - Độ bền mài mòn.
TCVN 10446:2014 Giầy dép - Phương pháp thử các phụ liệu: Phụ liệu bằng kim loại - Độ bền ăn mòn.
TCVN 10447:2014 Giầy dép  -  Phương pháp thử các phụ liệu: Băng dính  velcro  -  độ bền dính trượt trước và sau khi dính lặp đi lặp lại.
TCVN 10448:2014 Giầy dép  -  Phương pháp thử các phụ liệu: Băng dính velcro  -  Độ bền bóc tách trước và sau khi dính lặp đi lặp lại.
TCVN 8839:2011 Giầy dép  - Yêu cầu tính năng đối với các chi tiết của giầy dép - Chi tiết mũ.
TCVN 8840:2011 Giầy dép  - Yêu cầu tính năng đối với các chi tiết của giầy dép - Đế ngoài.
TCVN 8841:2011 Giầy dép  - Yêu cầu tính năng đối với các chi tiết của giầy dép - Đế trong
TCVN 8842:2011 Giầy dép  - Yêu cầu tính năng đối với các chi tiết của giầy dép - Lót mũ và lót mặt.
TCVN 8843:2011 Giầy dép  - Yêu cầu tính năng đối với các chi tiết của giầy dép - Chi tiết độn cứng.
TCVN 8844:2011 Giầy dép  - Yêu cầu tính năng đối với các chi tiết của giầy dép - Pho hậu và pho mũi.
TCVN 10415:2014 Chất lỏng hữu cơ dễ bay hơi sử dụng trong công nghiệp. Xác định cặn khô sau khi bay hơi trong bồn cách thủy. Phương pháp chung.
TCVN 10416:2014 Chất lỏng hữu cơ dễ bay hơi sử dụng trong công nghiệp. Xác định các đặc tính chưng cất.
TCVN 10417:2014 Clo lỏng sử dụng trong công nghiệp. Phương pháp lấy mẫu (để xác định hàm lượng clo theo thể tích).
TCVN 10418:2014 Clo lỏng sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng clo theo thể tích trong sản phẩm bay hơi.
TCVN 10419:2014 Clo lỏng sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng nước. Phương pháp khối lượng.
TCVN 10413-1:2014 Hạt cải dầu. Xác định hàm lượng glucosinolat. Phần 1: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.
TCVN 10414:2014 Hạt cải dầu. Xác định hàm lượng clorophyl. Phương pháp đo phổ.
TCVN 10420:2014 Lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng tro ở 850 độ C đến 900 độ C và cặn ở 200 độ C.
TCVN 10421:2014 Lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp. Xác định hao hụt khối lượng ở 80 độ C.
TCVN 10422:2014 Lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp. Xác định độ axit. Phương pháp chuẩn độ
TCVN 10423:2014 Lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng asen. Phương pháp đo quang bạc dietyldithiocacbamat.
TCVN 4501-1:2014 Thay thế: TCVN 4501-1:2009 Chất dẻo. Xác định tính chất kéo. Phần 1: Nguyên tắc chung.
TCVN 4501-2:2014 Thay thế: TCVN 4501:2009 Chất dẻo. Xác định tính chất kéo. Phần 2: Điều kiện thử đối với chất dẻo đúc và đùn.
TCVN 9576:2013 Hệ thống ống nhựa nhiệt dẻo sử dụng trong điều kiện không chịu áp suất  - Ống và phụ tùng bằng Poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (U-PVC) - Xác định chỉ số độ nhớt và giá trị K.
TCVN 9577:2013 Hệ thống ống nhựa nhiệt dẻo sử dụng trong  điều kiện không chịu áp suất - Phép thử độ kín nước
TCVN 9578:2013 Hệ thống ống nhựa nhiệt dẻo sử dụng trong điều kiện không chịu áp suất - Phép thử độ bền với chu trìnhnhiệt độ nâng cao.
TCVN 7674:2014 Thay thế: TCVN 7674:2007 Bộ điều khiển điện tử được cấp điện từ nguồn xoay chiều và/ hoặc một chiều dung cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu về tính năng.
TCVN 7672:2014 Thay thế: TCVN 7672:2007 Bóng đèn có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng. Yêu cầu về an toàn.
TCVN 5175:2014 Thay thế: TCVN 5175:2006 Bóng đèn huỳnh quang hai đầu. Quy định về an toàn.
TCVN 7591:2014 Thay thế: TCVN 7591:2006 Bóng đèn huỳnh quang một đầu. Quy định về an toàn.
TCVN 10348-2:2014 Cáp cách điện bằng chất vô cơ và các đầu nối của chúng có điện áp danh định không vượt quá 750V. Phần 2: Đầu nối.
TCVN 10348-1:2014 Cáp cách điện bằng chất vô cơ và các đầu nối của chúng có điện áp danh định không vượt quá 750V. Phần 1: Cáp.
TCVN 6610-1:2014 Thay thế: TCVN 6610-1:2007 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 1: Yêu cầu chung.
TCVN 6610-5:2014 Thay thế: TCVN 6610-5:2007 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 5: Cáp mềm (dây mềm).
TCVN 6610-7:2014 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 7: Cáp mềm có từ hai ruột dẫn trở lên có chống nhiễu hoặc không chống nhiễu.
TCVN 10344:2014 Đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến  phơi nhiễm trường điện từ đối với con người.
TCVN 10345:2014 Hệ thống m. quốc tế của bóng đèn (ILCOS).
TCVN 10346:2014 Máy giặt  -  sấy gia dụng sử dụng điện  -Phương pháp đo tính năng.
TCVN 6575:2014 Thay thế: TCVN 6575:1999 Máy giặt gia dụng - Phương pháp đo tính năng.
TCVN 10347:2014 Tính giới hạn dưới và giới hạn trên của các kích thước ngoài trung b.nh của cáp có ruột dẫn đồng tr.n và có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 1: Yêu cầu chung.
TCVN 10181:2013 Đường ống bằng gang dẻo  - Lớp bọc Polyetylen sử dụng tại hiện trường.
TCVN 10182:2013 Hệ thống đường ống bằng gang dẻo được bọc cách nhiệt.
TCVN 10179:2013 Ống và phụ tùng nối ống thoát nước bằng gang  - Loạt có đầu bị bao.
TCVN 10178:2013 Ống vàphụ tùng đường ống bằng gang dẻo dùng cho các đường ống có áp và không có áp - Lớp lót vữa xi măng.
TCVN 10177:2013 Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước.
TCVN 10180:2013 Sản phẩm bằng gang dẻo dùng cho các công trình nước thải.
TCVN 10352:2014 Thép  - Hoàn thiện bề mặt thép tấm và thép tấm rộng cán nóng. Yêu cầu khi cung cấp.
TCVN 10350:2014 Thép dải các bon cán nóng chất lượng thương mại và chất lượng kéo.
TCVN 9985-3:2014 Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp  -  Phần 3: Thép hạt mịn hàn được, thường hóa.
TCVN 9985-4:2014 Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp  -  Phần 4: Thép hợp kim nickel có tính chất chịu nhiệt độ thấp.
TCVN 9985-5:2014 Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 5: Thép hạt mịn hàn được, cán cơ nhiệt.
TCVN 9985-6:2014 Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 6: Thép hạt mịn hàn được, tôi và ram.
TCVN 9985-7:2014 Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 7: Thép không gỉ.
TCVN 9986-3:2014 Thép kết cấu  -  Phần 3: Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép kết cấu hạt mịn.
TCVN 9986-4:2014 Thép kết cấu  -  Phần 4: Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép tấm kết cấu tôi và ram có giới hạn chảy cao.
TCVN 10349:2014 Thép kết cấu - Trạng thái bề mặt của thép hình cán nóng - Yêu cầu khi cung cấp.
TCVN 10356:2014 Thép không gỉ. Thành phần hóa học.
TCVN 10357-1:2014 Thép không gỉ cán nóng liên tục. Dung sai kích thước và hìnhdạng. Phần 1: Thép dải hẹp và các đoạn cắt.
TCVN 10357-2:2014 Thép không gỉ cán nóng liên tục. Dung sai kích thước và hìnhdạng. Phần 2: Thép dải rộng và thép tấm/lá.
TCVN 10353:2014 Thép lá mạ nhúng nóng liên tục. Dung sai kích thước và hìnhdạng.
TCVN 10354:2014 Thép lá cán nóng dạng cuốn có chất lượng kết cấu và chiều dày lớn.
TCVN 10355:2014 Thép lá các bon mạ kẽm nhúng nóng lien tục chất lượng thương mại và chất lượng kéo.
TCVN 10351:2014 Thép tấm cán nóng. Dung sai kích thước và hình dạng.
TCVN 10358:2014 Thép tấm không gỉ cán nóng. Dung sai kích thước và hình dạng.
TCVN 7054:2014 Thay thế: TCVN 7054:2002 Vàng thương phẩm. Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 5195:2014 Thay thế: TCVN 5195:1990 Vàng và hợp kim vàng. Mác
TCVN 8044:2014 Thay thế: TCVN 8044:2009 Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với thử nghiệm cơ l. của mẫu nhỏ từ gỗ tự nhiên.
TCVN 9084-2:2014 Kết cầu gỗ - Ứng dụng uốn của dầm chữ I - Phần 2: Tính năng thành phần và yêu cầu sản xuất.
TCVN 5692:2014 Thay thế: TCVN 5692:1992 Ván gỗ nhân tạo - Xác định kích thước mẫu thử.
TCVN 5694:2014 Thay thế: TCVN 5694:1992 Ván gỗ nhân tạo - Xác định khối lượng riêng.
TCVN 6578:2014 Thay thế: TCVN 6578:2008 Phương tiện giao thông đường bộ. M. nhận dạng xe (VIN). Nội dung và cấu trúc.
TCVN 10170-4:2014 Điều kiện kiểm trung tâm gia công. Phần 4: Độ chính xác và khả năng lặp lại định vị của các trục tịnh tiến và quay.
TCVN 10170-5:2014 Điều kiện kiểm trung tâm gia công. Phần 5: Độ chính xác và khả năng lặp lại định vị của các palét kẹp phôi
TCVN 10170-6:2014 Điều kiện kiểm trung tâm gia công. Phần 6: Độ chính xác của  lượng chạy dao, tốc độ quay và phép nội suy.
TCVN 10170-7:2014 Điều kiện kiểm trung tâm gia công. Phần 7: Độ chính xác của mẫu kiểm hoàn thiện.
TCVN 10170-8:2014 Điều kiện kiểm trung tâm gia công. Phần 8: Đánh giá đặc tính tạo công tua trong ba mặt phẳng tọa độ.
TCVN 10170-9:2014 Điều kiện kiểm trung tâm gia công. Phần 9: Đánh giá thời gian vận hành thay dao và thay palét.
TCVN 10170-10:2014 Điều kiện kiểm trung tâm gia công. Phần 10: Đánh giá các biến dạng nhiệt.
TCVN 7699-2-20:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 2-20: Các thử nghiệm. Thử nghiệm T: Phương pháp thử nghiệm khả năng bám thiếc hàn và khả năng chịu nhiệt hàn của linh kiện có chân.
TCVN 7699-2-21:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 2-21: Các thử nghiệm. Thử nghiệm U: Độ bền chắc của các đầu dây và các linh kiện lắp tích hợp.
TCVN 7699-2-42:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 2-42: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Kc: Thử nghiệm bằng lưu huỳnh đioxit đối với các tiếp điểm và mối nối.
TCVN 7699-2-43:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 2-43: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Kd: Thử nghiệm bằng hydro sulfua đối với các tiếp điểm và mối nối.
TCVN 7699-2-54:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 2-54: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Ta: Thử nghiệm khả năng bám thiếc của linh kiện điện tử bằng phương pháp cần bằng ướt.
TCVN 7699-2-58:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 2-58: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Td: Phương pháp thử nghiệm khả năng bám thiếc hàn, khả năng chống chịu hòa tan của lớp phun phủ kim loại và khả năng chịu nhiệt hàn của các linh kiện lắp trên bề mặt (SMD).
TCVN 7699-2-82:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 2-82: Các thử nghiệm. Thử nghiệm XW1: Phương pháp thử nghiệm mọc râu đối với linh kiện điện và điện tử.
TCVN 7699-2-83:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 2-83:  Các thử nghiệm. Thử nghiệm Tf: Thử nghiệm khả năng bám thiếc hàn của linh kiện điện tử dùng cho các linh kiện lắp trên bề mặt (SMD) theo phương pháp cân bằng làm ướt có sử dụng kem hàn.
TCVN 7699-3-5:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 3-5: Tài liệu hỗ trợ và hướng dẫn  - Xác nhận tính năng của tủ nhiệt độ.
TCVN 7699-3-6:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 3-6: Tài liệu hỗ trợ và hướng dẫn  - Xác nhận tính năng của tủ nhiệt độ/độ ẩm.
TCVN 7699-3-7:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 3-7: Tài liệu hỗ trợ và hướng dẫn  - Đo trong tủ nhiệt độ đối với thử nghiệm A và B (có tải).
TCVN 7699-3-8:2014 Thử nghiệm môi trường. Phần 3-8: Tài liệu hỗ trợ và hướng dẫn - Lựa chọn trong số các thử nghiệm rung.
TCVN 7798:2014 Thay thế: TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch - Xếp hạng.
TCVN 10305:2015 Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật
TCVN 9903:2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm.
TCVN 9905:2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy.
TCVN 9906:2014 Công trình thủy lợi  -  Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu.
TCVN 10321:2014 Đá xây dựng. Phương pháp xác định độ ẩm, độ hút nước trong ph.ng thí nghiệm.
TCVN 10322:2014 Đá xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong ph.ng thí nghiệm.
TCVN 10323:2014 Đá xây dựng. Phương pháp xác định độ bền cắt trong ph.ng thí nghiệm.
TCVN 10324:2014 Đá xây dựng. Phương pháp xác định độ bền nén trong ph.ng thí nghiệm.
TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế.
TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu.
TCVN 10335:2014 Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phụ vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 9907:2014 Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ bền vi sinh bằng ghép thử chôn trong đất.
TCVN 6208:2014 Thay thế: TCVN 6208:2008 Dụng cụ đo chất phát thải của xe. Yêu cầu kỹ thuật và đo lường. Kiểm tra đo lường và thử đặc tính.
TCVN 8829:2011 Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh  -  Khớp nối nhám hìnhcôn có thể lắp lẫn.
TCVN 8830:2011 Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Bình đun cổ hẹp.
TCVN 10425:2014 Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ liên quan - Nguyên tắc chung.
TCVN 10430:2014 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho người tiêu dùng.
TCVN 10428:2014 Ký hiệu bằng hìnhvẽ  - Hướng dẫn kỹ thuật cho việc xem xét nhu cầu của người tiêu dùng.
TCVN 10426:2014 Thông tin mua hàng về hàng hóa và dịch vụ dành cho người tiêu dùng.
TCVN 10429:2014 Xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ  - Khuyến nghị đối với việc đề cập các vấn đề về người tiêu dùng.
TCVN 10427:2014 Bao gói  - Khuyến nghị đối với việc đề cập đến nhu cầu của người tiêu dùng
TCVN 10119-1:2013 Chai chứa khí. Chai bằng thép không gỉ, hàn, nạp lại được. Phần 1: Áp suất thử nhỏ hơn và bằng 6 MPa
TCVN 10119-2:2013 Chai chứa khí. Chai bằng thép không gỉ, hàn, nạp lại được. Phần 2: Áp suất thử lớn hơn và bằng 6 MPa
TCVN 10359:2014 Chai chứa khí. Quy trình  thay đổi khí chứa
TCVN 10360:2014 Chai chứa khí. Van chai. Kiểm tra và thử nghiệm trong chế tạo
TCVN 10361:2014 Chai chứa khí di động. Kiểm tra và thử định kỳ các chai chứa khí bằng vật liệu composit
TCVN 10362:2014 Chai chứa khí. Chai chứa khí bằng hợp kim nhôm không hàn, nạp lại được. Thiết kế, cấu tạo và  thử nghiệm
TCVN 10363:2014 Chai chứa khí. Chai chứa khí bằng thép không hàn. Kiểm tra và thử định kỳ
TCVN 10364:2014 Chai chứa khí. Cụm chai chứa axetylen. Điều kiện nạp và kiểm tra khi nạp
TCVN 10365:2014 Chai chứa khí. Ống thép chứa khí không hàn, nạp lại được có dung tích nước từ 150 L đến 3000 L. Thiết kế, cấu tạo và thử nghiệm
TCVN 10366:2014 Chai chứa khí. Hệ thống phù hợp chất lượng quốc tế. Quy tắc cơ bản
TCVN 10367:2014 Chai chứa khí. Ghi nhãn
TCVN 10368:2014 Chai chứa khí. Chai chứa CO2 bằng thép không hàn dùng cho thiết bị chữa cháy cố định trên tàu thủy
TCVN 6874-2:2014 Thay thế: TCVN 6874-2:2002 Chai chứa khí. Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa. Phần 2: Vật liệu phi kim loại
 
Theo Cesti

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Danh mục tiêu chuẩn tháng 01-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 02-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 03-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 04-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 05-2014  (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 06-2014  (28/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 07-2014 (11/08/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 8/2014 (12/09/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 9/2014 (10/11/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 10/2014 (11/11/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site