ĐỀ ÁN 996

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng bộ, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường

Đăng ngày:25/03/2022 | admin

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.
Mục tiêu chung là phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, đồng bộ với quy hoạch phát triển của tỉnh, quốc gia, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó tập trung các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh như: Công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp;…
Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, thứ nhất là rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp: Thường xuyên rà soát, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đo lường; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động đảm bảo đo lường; khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ về đo lường; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; Triển khai bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thứ hai là tăng cường phát triển hạ tầng đo lường: Phát triển thêm 06 lĩnh vực đo các loại phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đo lường địa phương theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế; Khuyến khích doanh nghiệp tham gia mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo.
Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực dịch vụ, tư vấn nghiệp vụ kỹ thuật về đo lường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đo lường của địa phương.
Thứ ba là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường; Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động đo lường.
Thứ tư là, triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa: Triển khai hiệu quả Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, qua đó chuẩn hóa năng lực hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Triển khai hiệu quả chính sách khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật hiện hành.
Thứ năm là, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về hoạt động đo lường: Đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến và tuyên truyền về hoạt động đo lường đến tất cả người dân; tổ chức hội nghị, hội thảo về hoạt động đo lường cho tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh; Có hình thức tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia thực hiện tốt các hoạt động tăng cường, đổi mới trong lĩnh vực đo lường.

Theo TC-ĐL-CL

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng bộ, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường (25/03/2022)
Chương trình đảm bảo đo lường - giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh (31/05/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (28/09/2022)
Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp (17/01/2023)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site