ĐỀ ÁN 996

Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp

Đăng ngày:17/01/2023 | thuanvn
Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp

Nhằm thúc đẩy vai trò của đo lường và đẩy mạnh việc thực thi Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996), ngày 6/01/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã phối hợp với Hội Đo lường Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TĐC Hà Minh Hiệp nhấn mạnh, đo lường là một ngành khoa học gắn bó chặt chẽ với đời sống, sản xuất, an ninh và quốc phòng. Đo lường chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo công bằng trong thương mại, đảm bảo sự trong sạch của môi trường và sức khoẻ của nhân dân. Sự chính xác của đo lường là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và công bằng xã hội. Bên cạnh đó, đo lường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp như nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu. Hội thảo là nơi tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng trong phạm vi toàn thế giới.

Tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Đo lường Trần Quý Giầu chia sẻ, đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó trong lĩnh vực công nghiệp, đo lường đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu và vật tư tiêu hao, kiểm soát môi trường sản xuất, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, bảo vệ sức khỏe của người lao động trong môi trường sản xuất, là công cụ để quản lý quá trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đấy đổi mới công nghệ, tối ưu trong sản xuất. Trong lĩnh vực thương mại, đo lường góp phần đảm bảo công bằng và chính xác, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo lợi ích hợp pháp doanh nghiệp trong các giao dịch kinh tế, tăng tính cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia thị trường trong nước và quốc tế. Đối với hạ tầng đo lường quốc gia đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các thiết bị đo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đo lường và được thừa nhận quốc tế sẽ giảm chỉ phí, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp không phải mang chuẩn, thiết bị đo ra nước ngoài để liên kết chuẩn; hạn chế việc phải tiến hành đo kiểm tra lại các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa khi thông quan.

Cũng tại hội thảo, các diễn giả đã có các bài tham luận liên quan đến giải pháp quản lý trạm/trụ sạc xe điện trong giai đoạn hiện nay; chuẩn thời gian với thị trường chứng khoán Việt Nam; hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực lưu lượng khí tại VMI đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và đo lường chính xác tại doanh nghiệp.
(vjst.vn)

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng bộ, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường (25/03/2022)
Chương trình đảm bảo đo lường - giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh (31/05/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (28/09/2022)
Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp (17/01/2023)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site