TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Cơ cấu tổ chức
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm có Chi cục trưởng, giúp việc cho Chi cục trưởng có Phó Chi cục trưởng.
- Chi cục có các phòng ban, bộ phận như sau:
         + Phòng Hành chính và Quản lý đo lường;
         + Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng;          
        Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục:
         Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
2. Tổ chức bộ máy Chi cục:

CHI CỤC TRƯỞNG

Ông: Ôn Đăng Khoa
ĐT: 0918261718
Email: khoaod@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Ông: Đỗ Vũ Khoa
ĐT: 0909262464
Email: Khoadv@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

P. HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

Phụ trách phòng: Vũ Ngọc Thuân
ĐT: 0983987639
Email: Thuanvn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Chuyên viên Trần Chí Trung
Chuyên viên Hoàng Văn Ân
Chuyên viên Nguyễn Văn Hoan
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hương

VĂN THƯ
Nguyễn Thị Thùy Trang
ĐT: (0254) 3.853650 - (0254) 3.810019
Fax: (0254)3.850226

KẾ TOÁN
Phụ trách kế toán: Nguyễn Thị Minh Trí
Email: trintm@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

P. QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Trưởng phòng: Hứa Minh Châu
ĐT: 0942488816
Email: chauhm@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Phó trưởng phòng: Võ Thị Tuyết Nga

Email: ngavtt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Chuyên viên Trần Thắm Ngọc
Chuyên viên Trịnh Thế Phong
ĐT: (0254) 3.702256 - (0254).6501999


Đơn vị trực thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Giám đốc Tạ Hồng Lâm
ĐT: (0254)3.717636 - 0933116879
Fax: (0254)3.717616
Email: Lamth@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site