TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Cơ cấu tổ chức
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm có Chi cục trưởng, giúp việc cho Chi cục trưởng có Phó Chi cục trưởng.
- Chi cục có các phòng ban, bộ phận như sau:
         + Phòng Hành chính và Quản lý đo lường;
         + Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng;          
        Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục:
         Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
2. Tổ chức bộ máy Chi cục:

CHI CỤC TRƯỞNG

Ông: Ôn Đăng Khoa
ĐT: 0918261718
Email: khoaod@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Ông: Đỗ Vũ Khoa
ĐT: 0909262464
Email: Khoadv@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

P. HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

Phụ trách phòng: Vũ Ngọc Thuân
ĐT: 0983987639
Email: Thuanvn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Phụ trách Đo lường: Trần Chí Trung
ĐT: 0918286171

Chuyên viên Hoàng Văn Ân
Chuyên viên Nguyễn Văn Hoan
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hương

VĂN THƯ
Nguyễn Thị Thùy Trang
ĐT: (0254) 3.853650 - (0254) 3.810019
Fax: (0254)3.850226

KẾ TOÁN
Phụ trách kế toán: Nguyễn Thị Minh Trí
Email: trintm@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

P. QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Trưởng phòng: Hứa Minh Châu
ĐT: 0942488816
Email: chauhm@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Phó trưởng phòng: Võ Thị Tuyết Nga
ĐT: 0919277234
Email: ngavtt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Chuyên viên Trần Thắm Ngọc
Chuyên viên Trịnh Thế Phong
ĐT: (0254) 3.702256 - (0254).6501999


Đơn vị trực thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Giám đốc Tạ Hồng Lâm
ĐT: (0254)3.717636 - 0933116879
Fax: (0254)3.717616
Email: Lamth@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
Ngày 26/3/2024, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có Công văn số 94/QLCL-CL2 về việc xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm...
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Liên kết site