TIN CẢNH BÁO
   Ngày 15/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định liên Khí nhà kính giai đoạn 2. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ môi...
Ngày 18/1/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO...
Ngày 17/1/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/02 đến...
   Ngày 09/1/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi của Pháp lệnh thực thi pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn hoá...
   Ngày 10/1/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về thiết bị quản lý hiệu quả năng lượng. Quy định sẽ đề cập một số nội...
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 01/2018 (từ ngày 16/01/2018 đến ngày 31/01/2018)
  STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/01 đến 31/01/2018 1 G/TBT/N/ARG/330 30/01/2018 Argentina Sản phẩm tẩy rửa gia dụng (ICS 71.100.35) 2 G/TBT/N/AUS/108 30/01/2018 Australia Xe khách (ICS...
   Ngày 05/1/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi "Hướng dẫn ghi nhãn và Quản lý mã vạch cho mỹ phẩm". Các sửa đổi bao gồm:
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/01 đến...
   Ngày 13/12/2017, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng nước này đang dự tính xây dựng quy định...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site