TIN CẢNH BÁO
   Ngày 27/04/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo QCVN 1:2020/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen, và nhiên liệu sinh học. QCVN...
   Ngày 28/04/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2017/NĐ-CP đã được ban hành tại Nghị...
   Ngày 11/05/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Nguyên tắc chung về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia: ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn.
   Ngày 07/04/2020, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi, dựa trên Khoản 1, Điều 22 của Đạo luật...
   Ngày 09/04/2020, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đưa ra Dự thảo sửa đổi danh sách các chất tạo màu trong sản phẩm...
   Ngày 15/04/2020, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các yêu cầu kiểm tra đối với dụng cụ bảo vệ mắt khi hàn, bao gồm, tấm...
   Ngày 18/03/2020, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia của đối với xe khách và các phụ tùng đi kèm.    Tài...
   Ngày 18/03/2020, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo quy định về chứng nhận bắt buộc đối với má phanh ô tô.    Cụ thể, sẽ đưa ra...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site