TIN CẢNH BÁO
   Ngày 12/12/2016, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo thông qua tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho đèn có đường kính nhỏ hoặc đèn điốt phát...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/12 đến...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/12 đến...
   Ngày 03/11/2016, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đưa ra Dự thảo chỉ định chất "Shitei  Yakubutsu" chịu sự điều chỉnh của Đạo luật về Bảo vệ chất lượng,...
   Ngày 02/11/2016, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà cung cấp các sản phẩm nội thất...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/11 đến...
   Ngày 26/10/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban về việc phân loại hiệu suất chịu băng giá đối với gạch đất sét theo tiêu...
   Ngày 26/10/2016, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đang đề xuất thực hiện Đạo luật Liên bang về thực phẩm, dược...
   Ngày 19/10/2016, Argentina thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đưa ra Dự thảo quy định đối với việc nhập khẩu rượu vang số lượng lớn.    Cụ thể sản phẩm rượu...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site