TIN CẢNH BÁO
   Ngày 15/9/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc xây dựng Dự thảo  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón vô cơ: 1.Phân bón Amoniac polyphosphate 2.Phân bón...
   Ngày 14/09/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Châu  Âu đang xây dựng Dự thảo Quy định Ủy ban về việc thực hiện phê duyệt piperonyl butoxide như một hoạt chất có...
   Ngày 07/09/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Châu Âu đang xây dựng Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu...
   Ngày 05/9/2016, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành  viên WTO về việc nước này đang  đưa ra một số thay đổi trong Điều khoản cấm chất Phthalates trong đồ chơi và đồ chăm sóc  trẻ...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/09 đến...
   Ngày 02/9/2016, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đề xuất sửa đổi Pháp lệnh thực thi an toàn công nghiệp và sức khỏe và các pháp lệnh liên quan.
   Ngày 16/8/2016, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đề xuất sửa đổi “Đạo Luật về Dược phẩm”. Cụ thể: - Xây dựng thử nghiệm nhận dạng đối với 16...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/08 đến...
   Ngày  25/08/2016,  Hàn  Quốc  thông  báo cho  các  nước  thành  viên  WTO  về việc nước này đề xuất sửa đổi "Luật Thi hành về đạo luật Mỹ phẩm". Cụ thể: Mở rộng phạm  vi  chủng  loại  của...
   Ngày 14/07/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đưa ra Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Liên kết site