TIN CẢNH BÁO
   Ngày 23/09/2014, Bộ Tiêu chuẩn và Đo lường Qatar có thông báo G/TBT/N/ QAT/353 về Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đối với gà đông lạnh. Dự thảo này...
Ngày 23/09/2014, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản có thông báo G/TBT/N/ JPN/467 về Sửa đổi một...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/09...
   Ngày 09/09/2014, Cơ quan Quy chuẩn kỹ thuật El Salvador (OSARTEC) có thông báo G/TBT/N/ SLV/178 về Quy chuẩn kỹ thuật El Salvador đối với nước uống đóng chai.
   Ngày 04/09/2014, Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất có thông báo G/TBT/N/ ARE/224 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật UAE...
     Ngày 15/08/2014, Bộ Tiêu chuẩn và Đo lường Kuwait có thông báo G/TBT/N/ KWT/232 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Gulf đối với sản phẩm tương ớt (Harrissa).     ...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/08 đến...
   Ngày 14/08/2014, Bộ An toàn thuốc và thực phẩm Hàn Quốc có thông báo G/TBT/N/ KOR/514 về Dự thảo sửa đổi “Quy chuẩn về tiêu chuẩn an toàn đối với mỹ phẩm và các sản phẩm khác”.
   Ngày 11/08/2014, Vụ An toàn và Chất lượng thực phẩm Malaysia có thông báo G/TBT/N/ MYS/48 về Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn số 27, Quy chuẩn thực phẩm 1985: Sử dụng các loại bao gói độc...
    Ngày 08/08/2014, Bộ Giao thông vận tải và Truyền thông Chile có thông báo G/TBT/N/ CHL/281 về Dự thảo Quy chuẩn xây dựng các đặc tính sử dụng và kỹ...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Liên kết site