TIN CẢNH BÁO
Ngày 12/03/2014, Bộ Thương mại, Hợp tác và Tiêu dùng nội địa Malaysia có thông báo G/TBT/N/ MYS/39 về Dự thảo Quy chuẩn Đo lường và Khối lượng Sản phẩm bao gói...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/03 đến...
Ngày 10/3/2014, Đài Loan có thông báo số G/TBT/N/TPKM/155 đối với phụ gia thực phẩm. Cụ thể Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) đưa ra yêu cầu đối với việc in số giấy phép đăng ký...
Ngày 28/2/2014, Hàn Quốc có thông báo số G/TBT/N/KOR/478 về hóa chất. Cụ thể, thông báo đưa ra đề xuất quy định bắt buộc đăng ký đối với các hóa chất được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Hàn Quốc...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/02 đến...
        Ngày 14/02/2014, Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) có thông báo G/TBT/N/ USA/884 về việc ban hành Quy định về việc sử dụng mới quan trọng (SNURS) đối với các hóa chất cụ thể. EPA đề...
Ngày 14/02/2014, Bộ Công thương Oman có thông báo G/TBT/N/ OMN/148 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Gulf đối với trứng gà. Dự thảo quy chuẩn này đưa ra các quy định...
Ngày 05/02/2014, Cục Tiêu chuẩn Jamaica có thông báo G/TBT/N/ JAM/41 về Tiêu chuẩn Jamaica cụ thể đối với tiêu chuẩn chung CODEX về phụ gia thực phẩm. Tài liệu này quy định...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Liên kết site