TIN CẢNH BÁO
   Ngày 20/01/2016 Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc có thông báo số G/TBT/N/KOR/623 về dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm. Nội dung đề nghị sửa đổi chính của “Tiêu...
   Ngày 27/1/2016, Điểm hỏi đáp WTO-TBT thuộc Bộ Kinh tế và Nông nghiệp Israel có thông báo số G/TBT/N/ISR/853 về dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 314 đối với Gạch men – Định nghĩa,...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/01...
   Ngày 09/12/2015 EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày...
   Ngày 11/12/2015 EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này dự định đề xuất Dự thảo Quyết định của Ủy ban về việc xác định 4 chất bao gồm: bis (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP),...
   Ngày 03/12/2015 Ấn Độ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này dự định đề xuất sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (Cấm và hạn chế  bán).   ...
   Ngày  01/12/2015, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này dự định thu hồi các tiêu chuẩn chứng nhận đối với đường hóa học trái cây và quy trình bảo quản...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/12...
   Ngày 09/11/2015 Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này dự định sửa đổi các quy định ghi nhãn sản phẩm sử dụng năng lượng để xây dựng  cơ sở dữ...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Liên kết site