TIN CẢNH BÁO
   Ngày 12/4/2017, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo về các điều khoản được xây dựng theo Luật An toàn thực phẩm của Cộng hòa Nhân dân Trung...
   Ngày 05/4/2017, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đưa ra Dự thảo phân loại thiết bị kích thích phản ứng rung vào lớp II (lớp kiểm soát đặc biệt), việc kiểm...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/04 đến...
   Ngày 07/3/2017, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về việc chỉ định các chất độc hại theo quy định của Đạo luật kiểm...
   Ngày 01/3/2017, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chỉ định chất...
   Ngày 08/3/2017, EU thông báo cho các nước thành  viên WTO về việc đưa ra Dự thảo quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số1223/2009 của Nghị viện và  Hội...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/04 đến...
Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 3/2017 (từ ngày 16/3/2017 đến ngày 31/3/2017)
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/03 đến 31/03/2017 1 G/TBT/N/ARG/318 21/03/2017 Argentina Chế phẩm từ dược liệu cho người sử dụng 2 G/TBT/N/ARG/319 22/03/2017 Argentina Máy sản...
   Ngày 23/2/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc EU đưa ra Dự thảo bổ sung Quy định (EU) số 609/2013 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến yêu...
   Ngày 09/2/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc EU đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EU) Số 540/2011 về các điều kiện đối với chất abamectin.    Cụ thể sản...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site