TIN CẢNH BÁO
   Ngày 14/09/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Châu  Âu đang xây dựng Dự thảo Quy định Ủy ban về việc thực hiện phê duyệt piperonyl butoxide như một hoạt chất có...
   Ngày 07/09/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Châu Âu đang xây dựng Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu...
   Ngày 05/9/2016, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành  viên WTO về việc nước này đang  đưa ra một số thay đổi trong Điều khoản cấm chất Phthalates trong đồ chơi và đồ chăm sóc  trẻ...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/09 đến...
   Ngày 02/9/2016, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đề xuất sửa đổi Pháp lệnh thực thi an toàn công nghiệp và sức khỏe và các pháp lệnh liên quan.
   Ngày 16/8/2016, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đề xuất sửa đổi “Đạo Luật về Dược phẩm”. Cụ thể: - Xây dựng thử nghiệm nhận dạng đối với 16...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/08 đến...
   Ngày  25/08/2016,  Hàn  Quốc  thông  báo cho  các  nước  thành  viên  WTO  về việc nước này đề xuất sửa đổi "Luật Thi hành về đạo luật Mỹ phẩm". Cụ thể: Mở rộng phạm  vi  chủng  loại  của...
   Ngày 14/07/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đưa ra Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site