TIN CẢNH BÁO
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/02 đến...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/01 đến 31/01/2014 01 G/TBT/N/ARE/185 21/01/2014
Ngày 21/01/2014, Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất có thông báo G/TBT/N/ ARE/185 về Quy chuẩn kỹ thuật UAE GCC đối với các yêu cầu giết mổ động vật theo...
Ngày 13/01/2014, Tổng Cục Kiểm soát Dịch bệnh không truyền nhiễm, Bộ Y tế Indonesia có thông báo G/TBT/N/ IND/84 về Nghị định Bộ Y tế số 30 năm 2013 đối...
Ngày 14/01/2014, Bộ An toàn thuốc và thực phẩm Hàn Quốc có thông báo G/TBT/N/ KOR/465 về Dự thảo xây dựng Tiêu chuẩn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen (GMO)....
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/01 đến...
Ngày 6/1/2014 WTO ra thông báo No G/TBT/N/BRA/569 về việc Brazil soạn thảo quy định về việc chứng nhận bắt buộc của bên thứ 3 đối với thiết bị đun nước nóng các loại (16 trang, tiếng Bồ Đào Nha).
Ngày 18/12/2013 WTO ra thông báo số G/TBT/N/SAU/684 về việc Vương quốc Arabia Saudi  soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quy định hàm lượng tối đa và việc ghi nhãn axit béo chuyển...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/12 đến...
Ngày 18/12/2013 WTO ra thông báo số G/TBT/N/EU/174 về việc EU soạn thảo quy định sửa đổi và chỉnh lý Quy chuẩn (EC) số 889/2008 hướng dẫn thực thi chi tiết...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Liên kết site