TIN CẢNH BÁO
   Ngày 09/09/2014, Cơ quan Quy chuẩn kỹ thuật El Salvador (OSARTEC) có thông báo G/TBT/N/ SLV/178 về Quy chuẩn kỹ thuật El Salvador đối với nước uống đóng chai.
   Ngày 04/09/2014, Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất có thông báo G/TBT/N/ ARE/224 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật UAE...
     Ngày 15/08/2014, Bộ Tiêu chuẩn và Đo lường Kuwait có thông báo G/TBT/N/ KWT/232 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Gulf đối với sản phẩm tương ớt (Harrissa).     ...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/08 đến...
   Ngày 14/08/2014, Bộ An toàn thuốc và thực phẩm Hàn Quốc có thông báo G/TBT/N/ KOR/514 về Dự thảo sửa đổi “Quy chuẩn về tiêu chuẩn an toàn đối với mỹ phẩm và các sản phẩm khác”.
   Ngày 11/08/2014, Vụ An toàn và Chất lượng thực phẩm Malaysia có thông báo G/TBT/N/ MYS/48 về Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn số 27, Quy chuẩn thực phẩm 1985: Sử dụng các loại bao gói độc...
    Ngày 08/08/2014, Bộ Giao thông vận tải và Truyền thông Chile có thông báo G/TBT/N/ CHL/281 về Dự thảo Quy chuẩn xây dựng các đặc tính sử dụng và kỹ...
    Ngày 08/08/2014, Cục Giám sát y tế Brazil (ANVISA) có thông báo G/TBT/N/ BRA/600 - Dự thảo Nghị định số 49 ngày...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/08...
      Ngày 05/08/2014, Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm, Bộ Y tế Philippines có thông báo G/TBT/N/ PHL/183 về Dự thảo Sắc lệnh quản lý hành chính – Sửa...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site