TIN CẢNH BÁO
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/03 đến...
Ngày 10/3/2014, Đài Loan có thông báo số G/TBT/N/TPKM/155 đối với phụ gia thực phẩm. Cụ thể Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) đưa ra yêu cầu đối với việc in số giấy phép đăng ký...
Ngày 28/2/2014, Hàn Quốc có thông báo số G/TBT/N/KOR/478 về hóa chất. Cụ thể, thông báo đưa ra đề xuất quy định bắt buộc đăng ký đối với các hóa chất được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Hàn Quốc...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/02 đến...
        Ngày 14/02/2014, Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) có thông báo G/TBT/N/ USA/884 về việc ban hành Quy định về việc sử dụng mới quan trọng (SNURS) đối với các hóa chất cụ thể. EPA đề...
Ngày 14/02/2014, Bộ Công thương Oman có thông báo G/TBT/N/ OMN/148 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Gulf đối với trứng gà. Dự thảo quy chuẩn này đưa ra các quy định...
Ngày 05/02/2014, Cục Tiêu chuẩn Jamaica có thông báo G/TBT/N/ JAM/41 về Tiêu chuẩn Jamaica cụ thể đối với tiêu chuẩn chung CODEX về phụ gia thực phẩm. Tài liệu này quy định...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/02 đến...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/01 đến 31/01/2014 01 G/TBT/N/ARE/185 21/01/2014
Ngày 21/01/2014, Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất có thông báo G/TBT/N/ ARE/185 về Quy chuẩn kỹ thuật UAE GCC đối với các yêu cầu giết mổ động vật theo...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site