HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN - CHẤT LƯỢNG
Thông báo không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, cụ thể kể từ ngày 01/01/2017 Chi cục sẽ không thu lệ phí cấp giấy thông báo kết quả kiểm...
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan
   Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015. Các tiêu chuẩn này được chấp nhận và hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Để đảm bảo ổn...
Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không đảm bảo an toàn
     Hiện nay trên thị trường xuất hiện loại hàng hóa được mô tả “hạt nhựa nở trong nước” có chỉ tiêu cơ lý về sự giãn nở trong nước không đạt yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-1:2011, không đảm bảo an toàn theo quy định tại Quy chuẩn quốc gia QCVN 03:2009/BKHCN. Loại...
Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BCT-BKHCN quy định về việc hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu
     Ngày 30/6/2016, liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BCT-BKHCN quy định về việc hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.
Thông tư quy định về đối tượng...
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2016
Ban hành Nghị định 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
    Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh...
Ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao t
     Ngày 09/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông...
Tổ chức lớp tập huấn HTQLCL ISO 9001:2008 dành cho thư ký ISO
     Nhằm trang bị cho thư ký ISO của các các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước các kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng duy trì cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008,.Từ ngày 23-26/8/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn...
Mở các lớp đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2016”
          Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và nhằm trang bị cho các Sở, ngành có đơn vị trực thuộc và UBND các huyện, thành phố kiến thức và kỹ năng kiểm tra, đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước,...
Tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015”
     Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
     Nhằm hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cách thức để chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015....

 • [Trang đầu] [Trang trước] 1 2 3 4 5 [Trang sau] [Trang cuối]
 • Hiển thị trang 2 trong 5 trang
 •  Trở về

  Untitled Document
  Thông báo
  Simple News Ticker
  Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
     Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
  Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
  Xem file đính kèm./.
  Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
  Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
     Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
  Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
     Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
  Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
     Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
  Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
  Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
  Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
  Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
        Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
  Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
       Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
  Liên kết site