HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN - CHẤT LƯỢNG
Tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015”
     Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
     Nhằm hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cách thức để chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015....
Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu
   Ngày 6/4/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 457/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu.    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế  Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của...
Triển khai một số quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
   Ngày 07/4/2016, Sở Khoa học và Công nghệ có công văn số 215/SKHCN-TĐC về việc hướng dẫn một số quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN nhằm triển khai triển khai một số nội dung quy định về quản lý chất...
Thông tư quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
   Ngày 31/12/2015 Bộ Công thương và Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21tháng 3 năm 2016 và thay thế thông tư liên tịch số...
Triển khai các quy định về kinh doanh xăng dầu
   Ngày 28/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ có công văn số 883/SKHCN-TĐC về việc triển khai công văn số 412/TTg-KTN ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về xăng dầu.
   Để triển khai công văn số 412/TTg-KTN ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ...
   Thực hiện chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 22/12/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị triển khai...
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ người tiêu dùng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường...
Hội nghị Hướng dẫn Phương pháp tính toán năng suất yếu tố tổng hợp (TFP)
   Ngày 31/7, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn phương pháp tính toán năng suất yếu tố tổng hợp (Total Factor Productivity - TFP) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tham gia Hội nghị có ông Vương Quang Cần - phó...
Hội nghị Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2015-2020
   Ngày 09/7/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2015-2020.
   Tham dự hội nghị có ông Vương Quang Cần- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Phó Đức Sơn – Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn...
Khảo sát thông tin triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiệp
      Thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19/5/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site