CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mời tham dự Hội nghị triển khai về công nghiệp hỗ trợ và các chính sách hỗ trợ kinh phí cho Doanh nghiệp
     Nhằm tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các chính sách hỗ trợ kinh phí của tỉnh đến với các doanh nghiệp từ nguồn kinh phí của nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trân trọng kính mời Lãnh đạo Quý cơ quan, đơn vị đến tham dự "Hội nghị...
Nghiệm thu 12 đề án của Chương Khoa học và Công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015
   Ngày 18/1/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 13 đề án của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. Ông Vương Quang...
Nghiệm thu đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015
   Ngày 25/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 18 đề án của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. Ông Vương Quang Cần...
Nghiệm thu đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 4 năm 2015
   Ngày 23/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 02 đề án của 02 đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 4 năm 2015. Ông Vương Quang Cần...
Xét duyệt đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 7 năm 2015
   Ngày 23/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án của 10 đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 7 năm 2015. Ông Vương...
Nghiệm thu đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 3 năm 2015
   Ngày 13/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề án của 9 doanh nghiệp tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 3 năm 2015. Ông Vương...
Xét duyệt đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý tiên tiến
   Ngày 13/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý tiên tiến của 12 doanh nghiệp tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa...
Hội đồng xét duyệt đề án tham gia Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 5 năm 2015
   Ngày 24/9/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án thuộc lĩnh vực hệ thống quản l‎ý và cải tiến chất lượng của 06 đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của...
Xét duyệt đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 35m3/giờ”
   Ngày 7/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng xét duyệt đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 35 m3/giờ” tại công ty TNHH VNS-DAEWOO, đề án này thuộc “Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá tỉnh...
Xét duyệt đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, đào tạo
   Ngày 6/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, đào tạo của 08 doanh nghiệp tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa...

 • [Trang đầu] [Trang trước] 1 2 3 4 [Trang sau] [Trang cuối]
 • Hiển thị trang 3 trong 4 trang
 •  Trở về

  Untitled Document
  Thông báo
  Simple News Ticker
  Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
  Đăng ngày:01/04/2023 | 
  Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
      Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
     Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
  Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
     Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
  Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
     Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
  Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
     Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
  Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
     Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
  Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
     Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
  Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
  Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
  Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
     Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
  Liên kết site