CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Áo mưa dành cho trẻ em
    Ngày 15/1/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với áo mưa dành cho trẻ em. Cụ thể, sẽ áp dụng phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn CNS 15503: "Yêu cầu chung về an toàn của sản phẩm trẻ em" ban hành ngày 18 tháng 10 năm 2018, làm tiêu chuẩn kiểm tra cho áo mưa dành cho trẻ em. Nội dung sửa đổi như sau: DMP và DEP bị xóa khỏi phạm vi của các phthalate bị hạn chế, làm giảm số lượng phthalate bị hạn chế từ 8 xuống 6 (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP và DNOP) và tổng nồng độ của chúng trong các hỗn hợp không thể vượt quá 0,1% (wt/wt). Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/5/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 17/3/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_0285_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/354
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam