CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Chất độc hại
    Ngày 11/6/2019, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn về Quy định đối với chât độc hại gia dụng.
    Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 10/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
 https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3379_00_e.pdf
 Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/216
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam