CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Chai thuỷ tinh dùng để đựng bia
   Ngày 13/03/2020, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với chai thuỷ tinh dùng để đựng bia trong mã thông báo G/TBT/N/CHN/1406.
   Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản và định nghĩa, phân loại sản phẩm, yêu cầu, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, nhãn hiệu, bao bì, vận chuyển và lưu trữ chai thuỷ tinh chứa bia. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 12/5/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1913_00_x.pdf

Bản tin TBTVN