CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thuốc lá
Ảnh minh họa    Ngày 15/10/2014, Cục Tiêu chuẩn Jamaica có thông báo G/TBT/N/ JAM/45 về Tiêu chuẩn kỹ thuật Jamaica đối với việc quảng cáo sản phẩm thuốc lá.
   Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm thực hiện lệnh cấm trên diện rộng việc quảng cáo, tài trợ hay khuyến khích thuốc lá, đồng thời giúp Jamaica thực thi Điều 13 của Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về Kiểm soát thuốc lá (WHO FCTC). Như một phần của WHO FCTC, Chính phủ Jamaica nỗ lực không ngừng trong công tác giảm thiểu việc hút thuốc và ảnh hưởng từ khói thuốc lá. Quy định này được áp dụng đối với các nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ sản phẩm thuốc lá (gồm cả hệ thống bán hàng điện tử), các cơ quan truyền thông và quảng cáo, công chúng và các nhà quản lý. Thời gian dự kiến để thông qua quy định mới này là ngày công bố trên Công báo Jamaica.
Nguồn TBT Việt Nam