CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Mật ong
021 560x420 Mật ong – Hiểu biết để sử dụng đúng cách    Ngày 15/10/2014, Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất có thông báo G/TBT/N/ ARE/238 về Cơ chế phù hợp UAE đối với việc đăng ký mật ong theo Tiêu chuẩn UAE.S/GSO 147.
   Cơ chế này sẽ áp dụng đối với tất cả loại mật ong được chế biến từ mật ong nguyên chất và có thể sử dụng trực tiếp. Tiêu  chuẩn này cũng áp dụng cho mật ong được bao gói để bán dưới dạng thùng lớn, loại mật ong này sau đó có thể được đóng gói lại theo từng gói nhỏ.  Tiêu chuẩn không áp dụng đối với mật ong sử dụng trong ngành công nghiệp như công nghiệp làm bánh. Mục đích của quy định này là bảo vệ an toàn và sức khỏe con người, đồng thời đưa ra các yêu cầu chất lượng. Thời gian dự kiến để thông qua quy định mới này sẽ được quyết định sau.
Nguồn TBT Việt Nam