CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Nội thất gỗ
   Ngày 22/07/2015,  Cơ quan tiêu chuẩn hóa Trung Quốc ( SAC) có thông báo dự  thảo  Tiêu chuẩn Quốc gia về việc giới hạn hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và kim loại nặng trong các sản phẩm nội thất gỗ.
   Dự thảo  tiêu chuẩn  này  quy định mức giới hạn  của  các chất formaldehyde, benzene, methylbenzene, xylene và TVOC trong sản phẩm nội thất gỗ, phương pháp thử  và  các  quy  định  kiểm  định. Quy chuẩn này được đưa  ra nhằm đảm bảo sự an toàn của người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua: 90 ngày sau ngày thông báo cho các nước Thành viên WTO (22/7/2015). Thời gian dự kiến có hiệu lực: 6 tháng sau khi thông qua. Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này, có thể xem theo địa chỉ sau:
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/CHN/15_2820_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1094
Nguồn Văn phòng TBT Việt Nam
(Ảnh Sưu tầm)