CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Các sản phẩm đioxit
   Ngày 15/9/2015 Châu Âu thông báo về việc xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban về việc không chấp nhận cybutryne như là một hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm đioxit nhóm 21.
   Mục đích chính của Quyết định là nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và môi trường, hài hòa sản phẩm đioxit trên thị trường Châu Âu. Dự thảo dự kiến ban hành trong tháng 11/2015 và có hiệu lực 20 ngày sau khi ban hành trên Công báo của Châu Âu. Các nước thành viên WTO sẽ có 60 ngày kể từ ngày 15/9/2015 để đóng góp ý kiến cho Dự thảo này. Để biết thêm thông tin đề nghị xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_3620_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/315
Nguồn Văn phòng TBTVN