CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Túi ni-lông
Kết quả hình ảnh cho túi ni lông
   Ngày 24/03/2016, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này dự định sửa đổi các yêu cầu ghi nhãn đối với túi ni-lông.
   Cụ thể, các doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu về ghi nhãn được sử dụng trong các tiểu bang khác để các nhãn cảnh báo chỉ xuất hiện ở một bên nhất định.Mục đích của dự thảo này là nhằm ngăn ngừa hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Hạn cuối cùng để các nước tham gia góp ý vào 25/03/2016. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
 
 
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1090
Nguồn VP TBT Việt Nam