CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Các chất độc hại
Kết quả hình ảnh cho chất độc hại
   Ngày 05/04/2016, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này dự định sửa đổi danh mục chỉ định các chất độc hại.
   Theo quy định của Đạo luật kiểm soát các chất độc hại, Bộ Lao động Y tế và Phúc lợi chỉ định 2 chất là độc và 6 chất là có hại. Mục đích của dự thảo này là nhằm kiểm soát các chất độc và các chất có hại đối với sức khỏe con người. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiếnThời gian dự kiến thông qua là 15/06/2016. Thời gian dự kiến có hiệu lực là 01/07/2016 .
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
 
 
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/523
Nguồn VPTBT Việt Nam