CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Khí thải
    Ngày 14/7/2016, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này dự định đưa ra Quy định mới đối với tiêu chuẩn khí thải thấp III (LEV III) và tiêu chuẩn không khí thải (ZEV).
  Cụ thể, sẽ kết hợp các phiên bản khác nhau của tiêu chuẩn này với tiêu chuẩn của bang California để thành 1 tiêu chuẩn duy nhất. Mục đích của dự thảo này là nhằm Bảo vệ môi trường. Hạn cuối cùng để các nước tham gia góp ý là ngày 15/08/2016. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.
 Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại:
 https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_2802_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1129 
Nguồn VP TBT Việt Nam