CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Dây cáp thép
   Ngày 09/8/2017, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Đề xuất sửa đổi các yêu cầu kiểm tra bắt buộc đối với dây cáp thép.
   Dây cáp thép chịu sự kiểm tra bắt buộc theo hệ thống chứng nhận của Cục tiêu chuẩn, đo lường và kiểm định (BSMI). BSMI sẽ sử dụng tiêu chuẩn đã sửa đổi CNS 941 (2015) đối với “dây cáp” làm tiêu chuẩn thử nghiệm và kiểm tra mới, thay cho tiểu chuẩn CNS 941 (2000) hiện tại. BSMI đề xuất bắt đầu từ ngày 1/7/2018, dây cáp trong phạm vi quản lý phải tuân thủ CNS 941 đã được sửa đổi khi nhập khẩu hoặc tiêu thụ trên thị trường. Quy trình đánh giá sự phù hợp của dây cáp thép sẽ là kiểm tra hàng loạt hoặc đăng ký chương trình chứng nhận sản phẩm (RPC). Mục đích của dự thảo này là nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn con người. Hiện tại, Đài Loan chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/7/2018. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/TPKM/17_3543_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/284
Nguồn Văn phòng TBT Việt Nam
Ảnh Internet